Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 40/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Částka 16/2002
Platnost od 01.02.2002
Účinnost od 01.02.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. ledna 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


Čl. I

V nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Chemické látky, které se pro účely trestního zákona považují za jedy

Název chemické látkyČíslo CASIndexové číslo ES
Akonitin302-27-2614-008-00-2
Akonitin, soli 614-009-00-8
Akrylaldehyd (prop-2-enal, akrolein)107-02-8605-008-00-3
Aldikarb (ISO) (2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(methylkarbamoyl)oxim)116-06-3006-017-00-X
Alkyly (C1-C5) olova (alkyl(C1-C5)plumbany)-082-002-00-1
ANTU (ISO) ((1-naftyl)thiomočovina)86-88-4006-008-00-0
Arsenovodík (arsin, arsan)7784-42-1033-006-00-7
Atropin (endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát)51-55-8614-010-00-3
Atropin, soli (eftdo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli)-614-011-00-9
Azid sodný26628-22-8011-004-00-7
Azinfos-ethyl (ISO) (0,0-diethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát)2642-71-9015-056-00-1
Azinfos-methyl (ISO) (0,0-dimethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát)86-50-0015-039-00-9
Aziridin (ethylenimin)151-56-4613-001-00-1
[(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl] methylthiokyanát (TCMTB)21564-17-0613-119-00-3
Beryllium7440-41-7004-001-00-7
Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů hlinito-berylnatých)-004-002-00-2
2,2'- Bioxiran (l,2:3,4-diepoxybutan)1464-53-5603-060-00-1
Bis(2,4,6-trinitrofeny]l)amin (2,2 ,4,4 ,6,6-hexanitro-difenylamin, hexyl, dipikrylamin)131-73-7612-018-00-1
Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin, amonná sůl (dipikrylamin, amonná sůl; 2,2 ,4,4 ,6,6 -hexanitrodifenylamin, amonná sůl)2844-92-0612-019-00-7
Bis(2-chlorethyl)ether (2,2'-dichlordiethylether)111-44-4603-029-00-2
Bis(chlormethyl)ether (dichlormethylether)542-88-1603-046-00-5
Blasticidin-s (5-[3-amino-5-(l-methylguanidino)pen-tanamido]-2-(4-amino-2(1H)-oxopyrimidin-1-yl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-karboxylová kyselina)2079-00-7607-155-00-9
Brodifakum (3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on56073-10-0607-172-00-1
Brom7726-95-6035-001-00-5
Bromid boritý10294-33-4005-003-00-0
Brucin (2,3-dimethoxystrychnidin-10-on)357-57-3614-006-00-1
Brucin-sulfát4845-99-2614-007-00-7
Brucin-nitrát5786-97-0614-007-00-7
Brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát68239-26-9614-007-00-7
Brucin, sloučenina s (AS)-(1-methylheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem(1:1)68310-42-9614-007-00-7
Cykloheximid (4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion)66-81-9613-140-00-8
Demefíon-O (ISO) (O-O-diemyl-O-[2-(methylsulfanyl) ethyl]-fosforothioát)682-80-4015-116-00-7
Demefíon-S (ISO) (O-O-dimethyl-,S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)2587-90-8015-117-00-2
Demeton8065-48-3015-118-00-8
Demeton-O (ISO) (O-O-diethyl-O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)298-03-3015-028-00-9
Demeton-S (ISO) (O-O-diethyl-,S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)126-75-0015-029-00-4
Dialifos (ISO) (S-(2-chlor-1-ftalimidoethyl)-O,O-diethyl-fosforodithioát10311-84-9015-088-00-6
Dieldrin (ISO) (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen)60-57-1602-049-00-9
O,O-Diethyl-O-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-fosforothioát299-45-6015-076-00-0
Diethylenglykol-dinitrát ((oxydiethylen)-dinitrát)693-21-0603-033-00-4
Difacinon (ISO) (2-(difenylacetyl)indan-1,3-dion)82-66-6606-03 8-00-X
Difenakum (3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on)56073-07-5607-157-00-X
1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion89415-87-2613-075-00-5
1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid5836-73-7616-016-00-1
1,4-Dichlorbut-2-en764-41-0602-073-00-X
Dichroman amonný (dvojchroman amonný)7789-09-5024-003-00-1
Dichroman draselný (dvojchroman draselný)7778-50-9024-002-00-6
Dichroman sodný (dvojchroman sodný)10588-01-9024-004-00-7
Dichroman sodný, dihydrát (dvojchroman sodný, di-hydrát)7789-12-0024-004-01-4
Dikrotofos (ISO) ((Z)-[1-(N,N-dimethylkarbamoyl) propen-2-yl]-dimethyl-fosfát)141-66-2015-073-00-4
Dikvat dibromid85-00-7613-089-00-1
Dikvat dichlorid4032-26-2613-089-00-1
6,7-Dihydropyrido[1,2-α:2,1-c]pyryzinediylium di-hydroxid94021-76-8613-089-00-1
Dimefox (ISO) (N,N,N´,N´-tetramethylfosfordiamidoyl fluorid)115-26-4015-061-00-9
Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát3254-63-5015-119-00-3
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-l-benzofuran-7-yl)-{N-[(N-butoxykarbonyl-N-methylamino)sulfanyl]-N-methylkarbamát} (furathiokarb)65907-30-4006-087-00-1
N, N-Dimethylsulfamoylchlorid13360-57-1016-033-00-9
Dimethyl-sulfát77-78-1016-023-00-4
4,6-Dinitro-o-kresolát amonný2980-64-5609-022-00-0
2,4-DinitroaniIin97-02-9612-040-00-1
Dinitrobenzen25154-54-5609-004-00-2
1,4-Dinitrobenzen100-25-4609-004-00-2
1,3-Dinitrobenzen99-65-0609-004-00-2
1,2-Dinitrobcnzcn528-29-0609-004-00-2
Dinoterb (ISO) (2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol)1420-07-1609-030-00-4
Dinoterb, soli a estery (2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery)-609-031-00-X
Dioxathion (ISO) (S,S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl)bis(O,O-diethyl-fosforodithioát))78-34-2015-063-00-X
Disulfoton (ISO) (O,O-diethyl-5-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforodithioát)298-04-4015-060-00-3
DNOC (4,6-dinitro-o-kresol; 2-methyl-4,6-dinitrofenol)534-52-1609-020-00-X
Endrin (ISO) (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-l ,4,5,8-dimethanonaftalen)72-20-8602-051-00-X
Ethoprofos (ISO) (O-ethyl-5,5-dipropyl-fosforodithioát)13194-48-4015-107-00-8
Ethyl-bromacetát105-36-2607-069-00-1
Ethylen-dinitrát (ethylenglykol-dinitrát; nitroglykol)628-96-6603-032-00-9
Ethyl-chlorformiát541-41-3607-020-00-4
O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioát (EPN)2104-64-5015-036-00-2
S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát2703-37-9015-065-00-0
5-[(Ethylsulfínyl)methyl]-O,O-diisopropyl-fosforodithioát5827-05-4015-128-00-2
Fenamifos (ISO) (O-ethyl-O-[3-methyl-4-(methyl-sulfanyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidát)22224-92-6015-123-00-5
Fenbutatinoxid (ISO) (1,1,1,3,3,3-hexa(2-fenyl-2,2-dimethylethyl)stannoxan)13356-08-6050-017-00-2
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát(β-cyflutrin)68359-37-5607-254-00-7
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-l-karboxylát(cyflutrin)68359-37-5607-253-00-1
[(3-Fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylát (fenpropathrin)39515-41-8607-239-00-5
Fensulfbthion (ISO) (O,O-diethyl-O-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát)115-90-2015-090-00-7
Fentinacetát (ISO) (acetoxy(trifenyl)stannan)900-95-8050-003-00-6
Fentinhydroxid (ISO) (trifenyl(hydroxy)stannan)76-87-9050-004-00-1
Fluenetil (ISO) (2-fluorethyl-(bifenyl-4-yl)acetát)4301-50-2607-078-00-0
Fluor7782-41-4009-001-00-0
Fluoracetamid (2-fluoracetamid)640-19-7616-002-00-5
Fluorid boritý7637-07-2005-001-00-X
Fluorid kademnatý7790-79-6048-006-00-2
Fluorovodík7664-39-3009-002-00-6
Fonofos (ISO) (O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát)944-22-9015-091-00-2
Forat (ISO) (O,O-diethyl-5-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát)298-02-2015-033-00-6
Formetanat (3 - [(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát)22259-30-9006-031-00-6
Formetanat-hydrochlorid (3 -[(dimethy laminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid)23422-53-9006-052-00-0
Fosacetim (ISO) (O,O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoyl-fosforamidothioát)4104-14-7015-092-00-8
Fosfamidon ([2-chlor-2-(dimethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát)13171-21-6015-022-00-6
Fosfíd hlinitý20859-73-8015-004-00-8
Fosfid horečnatý12057-74-8015-005-00-3
Fosfíd vápenatý1305-99-3015-003-00-2
Fosfid zinečnatý1314-84-7015-006-00-9
Fosfolan (ISO) (diethyl-N-(1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát)947-02-4015-111-00-X
Fosfor bílý12185-10-3015-001-00-1
Fosgen (karbonylchlorid)75-44-5006-002-00-8
Fosthietan (diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát)21548-32-3015-124-00-0
Fysostigmin (1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H, 8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát; eserin)57-47-6614-020-00-8
Fysostigmin, soli (1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H, 8H-pyrrolo[2,3 -b]indol-5-yl-N-methylkarbamát, soli; eserin, soli) 614-021-00-3
Hexachlorcyklopenta-1,3-dien77-47-4602-078-00-7
2-Hydroxy-2-methylpropannitril(acetonkyanhydrin; 2-kyano-2-propanol)75-86-5608-004-00-X
Hyoscyamin (((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo [3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát)101-31-5614-012-00-4
Hyoscyamin, soli ((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát,soli) 614-013-00-X
2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen88-88-0610-004-00-X
O-(5-Chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát (isazofos)42509-80-8015-153-00-9
5-Chlor-6-{[(N-methylkarbamoyl)oxy]imino}bicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonitril (triamid)15271-41-7006-065-00-1
Chloracetaldehyd (chlorethanal)107-20-0605-025-00-6
2-Chlorethan-1-ol (ethylenchlorhydrin)107-07-3603-028-00-7
Chlorfenvinfos (ISO) ([2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát)470-90-6015-071-00-3
Chlorid boritý10294-34-5005-002-00-5
Chlorid fosforečný10026-13-8015-008-00-X
Chlorid fosforitý7719-12-2015-007-00-4
Chlorid kademnatý10108-64-2048-008-00-3
Chlormefos (ISO) (S-chlormethyl-a O-diethyl-fosforodithioát)24934-91-6015-114-00-6
Chlornitroaniliny-610-006-00-0
Chlorofacinon (ISO) (2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion)3691-35-8606-014-00-9
3-Chlorprop-1-en (allylchlorid)107-05-1602-029-00-X
Chlorthiofos (ISO) (O-[2,5-dichlor-4-(methylsulfanyl)fenyl]-O,O-diethyl-fosforothioát)21923-23-9015-115-00-1
3,3'-Iminodi(propan-1-amin) (dipropylentriamin)56-18-8612-063-00-7
Isobenzan (ISO) (1,3,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H,3H-isobenzofuran)297-78-9602-053-00-0
Isodrin ((1a,4a,4ap,5(3,8p,8aP)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen)465-73-6602-050-00-4
Isolan ((1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl)-dimethylkarbamát)119-38-0006-009-00-6
[2-(4-Isopropenylfenyl)propan-2-yl]isokyanát2094-99-7006-074-00-0
Karbofuran (ISO) ((2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylkarbamát)1563-66-2006-026-00-9
Kolchicin ((6R-N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid)64-86-8614-005-00-6
Krimidin (ISO) (N-(2-chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)dimethylamin)535-89-7613-004-00-8
Kumafos (ISO) (O-(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát)56-72-4015-038-00-3
Kumatetralyl (4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on)5836-29-3607-059-00-7
Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidů a kyanid-oxidu rtuťnatého) 006-007-00-5
Kyanovodík74-90-8006-006-00-X
Kyanthoat (ISO) (O,O-diethyl-S-{[N-(1-kyan-1-methylethyl)karbamoyl]methy1-fosforothioát)3734-95-0015-070-00-8
Kyselina fluoroctová144-49-0607-081-00-7
Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě (fluoracetáty rozpustné ve vodě)-607-082-00-2
Kyselina fluorovodíková7664-39-3009-003-00-1
Kyselina kyanovodíková74-90-8006-006-01-7
Lambda - cyhalothrin (ISO) (Směs (1:1) (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3 -trifluorprop-1-en-1 -yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát)91465-08-6607-252-00-6
Mefosfolan (ISO) (diethyl-[N-(4-methyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát])950-10-7015-094-00-9
Methamidofos (ISO) (O,S-dimethyl-fosforamidothioát)10265-92-6015-095-00-4
Methidathion (ISO) (S-(5-methoxy-2(3H)-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-3-yl)methyl-(O,O-dimethyl-fosforodithioát)950-37-8015-069-00-2
Methomyl (ISO) (methyl-[N-(methylkarbamoyloxy)thioacetimidát])16752-77-5006-045-00-2
4-Methoxyanilin (p-anisidin)104-94-9612-112-00-2
2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát91-08-7615-006-00-4
4-Methyl-1,3-fenyIendiisokyanát584-84-9615-006-00-4
5-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát26471-62-5615-006-00-4
2-Methylaziridin75-55-8613-033-00-6
Methylen-dithiokyanát6317-18-6615-020-00-0
Mevinfos (ISO) (methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enoát)7786-34-7015-020-00-5
Mexakarbat (ISO) ((4-dimethylamino-3,5-dimethylfenyl)-N-methylkarbamát)315-18-4006-054-00-1
Mipafox (fluorid kyseliny N,N'-diisopropylfosforodiamidové)371-86-8015-062-00-4
Monokrotofos (ISO) ((E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid)6923-22-4015-072-00-9
Nikotin (ISO) (3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin)54-11-5614-001-00-4
Nikotin, soli (3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin, soli)-614-002-00-X
2-Nitro-p-anisidin (4-methoxy-2-nitroanilin)96-96-8612-038-00-0
Nitroglycerin (glycerol-trinitrát)55-63-0603-034-00-X
N-Nitrosodimethylamin (dimethylnitrosamin)62-75-9612-077-00-3
Oxamyl ({[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethyliden]iminyl}-N-methylkarbamát)23135-22-0006-059-00-9
Oxid arsenitý1327-53-3033-003-00-0
Oxid dusičitý10102-44-0007-002-00-0
Oxid dusičitý, dimer10544-72-6007-002-00-0
Oxid chloričitý10049-04-4006-089-00-2
Oxid osmičelý20816-12-0076-001-00-5
Oxydisulfoton (0,0-diemyl-S-[2-(ethylsulfínyl)ethyl]-fosforothioát)2497-07-6015-096-00-X
Oxychlorid fosforečný10025-87-3015-009-00-5
Parathion (ISO) (O,O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát)56-38-2015-034-00-1
Parathion-methyl (ISO) (O,O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát)298-00-0015-035-00-7
Pentachlorfenol87-86-5604-002-00-8
Pentachlorfenolát sodný131-52-2604-003-00-3
Pentachlorfenolát draselný7778-73-6604-003-00-3
Pilokarpin (2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton)92-13-7614-016-00-6
Pilokarpin, soli (2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton, soli)-614-017-00-1
Produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,3-diaminu-607-216-00-X
Propano-3-lakton (P-propiolakton)57-57-8606-031-00-1
Prothoat (ISO) (N-isopropyl-2-(diethoxyfosforothioylsulfanyl)acetamid)2275-18-5015-032-00-0
Pyrazoxon (diethyl-(3-methylpyrazol-5-yl)-fosfát)108-34-9015-023-00-1
Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého, chloridu rtuťného a rtuťových amalgam pro stomatologii) 080-002-00-6
Rtuť, organické sloučeniny (s výjimkou fulminátu rtuťnatého)-080-004-00-7
Scillirosid (6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxy-5β-bufa-4,20,22-trienolid)507-60-8614-027-00-6
Schradan (ISO) (oktamethyldifosforotetramid)152-16-9015-026-00-8
Sirovodík (hydrogensulfíd)7783-06-4016-001-00-4
Skopolamin ((6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát)51-34-3614-014-00-5
Skopolamin, soli ((6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát, soli) 614-015-00-0
Strychnin (strychnidin-10-on)57-24-9614-003-00-5
Strychnin, soli (strychnidin-10-on, soli) 614-004-00-0
Sulfotep (ISO) (O,O,O,O-tetraethyl-difosforodithioát; O,O,O,O-tetraethyl-dithiopyrofosfátú3689-24-5015-027-00-3
TEPP (ISO) (tetraethyl-difosfát; tetraethyl-pyrofosfát)107-49-3015-025-00-2
Terbufos (S-(terc-butylsulfanytymethyl-O, O-diethyl-fosforodithioát)13071-79-9015-139-00-2
1,1,2,2-Tetrabromethan79-27-6602-016-00-9
4,4,5,5-TetrachIor-1,3-dioxolan-2-on22432-68-4602-075-00-0
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-5602-015-00-3
Tetrakarbonyl niklu13463-39-3028-001-00-1
Thallium7440-28-0081-001-00-3
Thallium, sloučeniny 081-002-00-9
Thiofanox (3,3-dimethyl-l-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl)oxim)39196-18-4006-064-00-6
Thionazin (O, O-diethyl-O-pyrazin-2-yl-fosforodithioát)297-97-2015-112-00-5
Triamifos (ISO) (2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin)1031-47-6015-024-00-7
Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan (1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin)41083-11-8050-019-00-3
Triethylcín, sloučeniny-050-006-00-2
Trichlornitromethan (chlorpikrin)76-06-2610-001-00-3
Trichloronat (ISO) (O-ethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-ethylfosfonothioát)327-98-0015-098-00-0
Trimethylcín, sloučeniny-050-005-00-7
1,3,5-Trinitrobenzen99-35-4609-005-00-8
Uran7440-61-1092-001-00-8
Uran, sloučeniny-092-002-00-3".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru