Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 340/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností

Částka 122/2002
Platnost od 24.07.2002
Účinnost od 24.07.2002
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

340

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2002,

kterým se stanoví seznam některých citlivých činností

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.:


§ 1

Citlivou činností, týkající se přípravy a průběhu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze (dále jen "summit"), jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je

a) zajištění protokolárně technické přípravy zahraničních návštěv, včetně doprovodu hostů a sestavování časového harmonogramu,

b) vyřizování agendy povolení k provozování telekomunikačních zařízení podle zvláštního právního předpisu,1)

c) zajišťování a poskytování dopravy účastníkům summitu, prováděné organizacemi,2)

d) poskytování služeb v místech, kde se podle protokolu pohybují nebo jsou ubytovány osoby, kterým je poskytována ochrana podle mezinárodních dohod,

e) servisní a obslužná činnost v prostorách, kde se podle protokolu stravují nebo jsou ubytovány osoby, kterým je poskytována ochrana podle zvláštních předpisů.3)


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

2) § 2 odst. 8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

3) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.

Přesunout nahoru