Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 337/2002 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 122/2002
Platnost od 24.07.2002
Účinnost od 01.08.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

337

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2002

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

1. České korunovační klenoty,

2. Betlémská kaple,

3. Karolinum,

4. Národní muzeum,

5. Novoměstská radnice;

b) v Jihočeském kraji Rožmberská rybniční soustava;

c) v Ústeckém kraji Památník obětem katastrofy na dole Nelson;

d) v kraji Vysočina

1. Rodný dům Karla Havlíčka Borovského,

2. Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči,

3. Židovský hřbitov v Třebíči;

e) v Moravskoslezském kraji Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do 2 vyhotovení kopií katastrálních map do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek a 1 vyhotovení neprodleně zašle krajskému úřadu, v jehož správním obvodu se národní kulturní památka podle odstavce 1 nachází.

(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.


ČÁST DRUHÁ

ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 2

Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:

a) České korunovační klenoty, Karolinum v Praze, Betlémská kaple v Praze, Novoměstská radnice v Praze a Národní muzeum v Praze,

b) Pomník obětem důlní katastrofy na dole Nelson v Oseku a Rodný dům Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Borové učiněné usneseními vlády.1)


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 337/2002 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

1.

Název: České korunovační klenoty

Popis: Soubor věcí tvořený Svatováclavskou korunou, pouzdrem na korunu, poduškou pod korunu, žezlem, pouzdrem na žezlo, jablkem, pouzdrem na jablko, pláštěm s hermelínovými doplňky, štolou, pásem a tzv. manipulem s hermelínovým lemem, uložený na Pražském hradě,

2.

Název: Betlémská kaple

Popis: areál kaple tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Staré Město

Pozemky, parcelní čísla: 198/2, 200, 201

Budovy, čísla popisná: 256,169,

3.

Název: Karolinum

Popis: budova Karolina na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Staré Město

Pozemek, parcelní číslo: 568 Budova, číslo popisné: 541,

4.

Název: Národní muzeum

Popis: budova muzea s objektem vnější vstupní rampy na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Nové Město

Pozemek, parcelní číslo: 1

Budova, číslo popisné: 1700,

5.

Název: Novoměstská radnice

Popis: areál radnice tvořený budovami na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 2

Katastrální území: Nové Město

Pozemky, parcelní čísla: 768, 769/2 Budovy, čísla popisná: 1;

b) v Jihočeském kraji

Název: Rožmberská rybniční soustava

Popis: rybniční soustava tvořená Zlatou stokou, Starou řekou, Novou řekou, rybníkem Rožmberk, Rožmberskou baštou, rybníkem Svět a dalšími nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Zlatá stoka
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Majdalena
Katastrální území:Majdalena
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 535/1, 535/2, 535/3
Obec:Třeboň
Katastrální území:Branná
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 2817/1
Katastrální území:Třeboň
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 102, 2012/1, 2012/2, 2012/3, 2036/1, 2036/2, 2040, 2041/1,2116, 2419
Katastrální území:Břilice
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 1746
Katastrální území:Stará Hlína
Pozemek, parcelní číslo:495
Katastrální území:Přeseka
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 1154/1
Obec:Lomnice nad Lužnicí
Katastrální území:Lomnice nad Lužnicí
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 3570/1
Obec:Záblatí
Katastrální území:Záblatí u Ponědraže
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 1384
Obec:Smržov u Lomnice nad Lužnicí
Katastrální území:Smržov u Lomnice nad Lužnicí
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 1017/1, 1017/2
Obec:Ponědraž
Katastrální území:Ponědraž
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 2034/1, 2034/2
Obec:Ponědrážka
Katastrální území:Ponědrážka
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 2091/1, 2091/5, 2091/9, 2091/10, 2091/11, 2091/12, 2091/13
Okres:Tábor
Obec:Horusice
Katastrální území:Horusice
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 2305/1, 2311
Obec:Veselí nad Lužnicí
Katastrální území:Veselí nad Lužnicí
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 4219
Stará řeka
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Třeboň
Katastrální území:Holičky u Staré Hlíny
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 518, 548/4, 549/1, 549/2, 550, 605, 660,
703/2, 727/1,727/2, 727/6
Katastrální území:Stará Hlína
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 461/2
Nová řeka
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Novosedly nad Nežárkou
Katastrální území :Mláka
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 398/1, 398/2, 398/3, 398/4
Katastrální území:Novosedly nad Nežárkou
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 2846/2
Obec:Pístina
Katastrální území:Pístina
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 992/3, 992/5, 992/6, 992/8
Obec:Třeboň
Katastrální území:Holičky u Staré Hlíny
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 731/1
Rybník Rožmberk
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Třeboň
Katastrální území:Stará Hlína
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 455/2, 456/1, 456/2, 461/2, 493 (část)
stavební parcela: 121
Rožmberská bašta
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Lužnice
Katastrální území:Lužnice
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 50
Budova, číslo popisné:40
Rybník Svět
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Třeboň
Katastrální území:Třeboň
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 94, 95, 1989/1, 1989/4, 2008, 2009
Obec:Domanín u Třeboně
Katastrální území:Domanín u Třeboně
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 487/13;

c) v Ústeckém kraji

Název: Památník obětem katastrofy na dole Nelson

Popis: pomník na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Teplice

Obec: Osek u Duchcova

Katastrální území: Osek u Duchcova

Pozemek, parcelní číslo: 737/4;

d) v kraji Vysočina

1.

Název: Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Havlíčkův Brod

Obec: Havlíčkova Borová

Katastrální území: Havlíčkova Borová

Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 160

Budova, číslo popisné: 163,

2.

Název: Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči

Popis: areál bývalého benediktinského kláštera s kostelem sv. Prokopa tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Třebíč

Obec: Třebíč

Katastrální území: Podklášteří

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 4, 12, 13, 10/1 (část), 10/2, 10/3, 10/4, pozemkové parcely: 18/1, 18/2 Budovy, čísla popisná: 1,2,163,

3.

Název: Židovský hřbitov v Třebíči

Popis: židovský hřbitov s náhrobky, budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Třebíč

Obec: Třebíč

Katastrální území: Podklášteří

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 312, 570 pozemkové parcely: 94, 95, 89/2;

e) v Moravskoslezském kraji

Název:Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Popis:areál kamenouhelného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ostrava-město
Obec:Ostrava
Katastrální území:Moravská Ostrava
Pozemky, parcelní čísla:3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
Budova číslo popisné:3263
Katastrální území:Vítkovice
Pozemky, parcelní čísla:1051/1 (část), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (část), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108
Budovy čísla popisná:2993,2994
Budovy, jiné nemovité objekty a technická zařízení:
Katastrální území:Moravská Ostrava
těžní věž a těžní budova včetně 2 mostů pro oběh důlních vozíků, strojovna těžních strojů a elektrický těžní stroj Škoda Plzeň, koupelny mužstva (staré), kotelna se 4 parními kotly Garbe, úpravna uhlí, třídírna uhlí, komín kotelny, koupelny mužstva (nové), kompresorovna s turbokompresorem Breitfeld Daněk
Katastrální území:Vítkovice
vykládka uhlí z vagónů, mlýnice uhlí, budova zásobníků, uhelná věž, koksárenská baterie č. 5 - fragment kolejí výtlačného a vodícího vozu a komín, západní hasící věž, hrubá třídírna koksu, zavážení vysokých pecí, vysoká pec č. 1 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 4 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, komínu, velínu a odlévací haly, vysoká pec č. 6 včetně skipu pro dopravu surovin k sazebně, strojovny s elektrickým těžním strojem, prašníku, ohřívačů větru, velínu a odlévací haly, plynojem a energetická ústředna č. VI včetně 2 pístových dmychadel.

Poznámky pod čarou

1) Usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251.
Usnesení vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.

Přesunout nahoru