Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 274/2002 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

Částka 102/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 28.06.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

274

ZÁKON

ze dne 24. května 2002

o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěr od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů ve výši 210 000 000 EUR, splatného ve lhůtě do 25 let ode dne podpisu smlouvy o úvěru.

(2) Projektem dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů se rozumí příprava, výstavba a kontrola těchto dálničních a silničních úseků:

a)D5 - 0510/Ia Ejpovice - Černice
b)D5 - 0510/IbČernice - Útušice
c)D5 - 0510/IIÚtušice - Sulkov
d)D5 - 0510/IIIMost přes Úslavu
e)D5 - 0510/IVMost přes Úhlavu
f)D5 - 0510/VMost přes Radbúzu
g)I/27Plzeň Tyršův sad - ulice Sukova
1. stavba
h)I/27Plzeň Tyršův sad - ulice Sukova
2. stavba
i)I/27Litice - Šlovice
j)I/27Plzeň Tyršův sad - mimoúrovňové křížení
k)I/20Plzeň D5 - ulice K dráze
l)I/20Plzeň ulice K dráze - ulice Jasmínová
m)II/180Plzeň - Černice

(3) Úvěrovou smlouvu k přijetí úvěru podle odstavce 1 sjednává jménem České republiky ministr financí.

§ 2

O prostředky získané úvěrem podle § 1 lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru