Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 99/2002
Platnost od 20.06.2002
Účinnost od 20.06.2002
Zrušeno k 10.11.2003 (375/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. června 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhlášky č. 400/2001 Sb. a vyhlášky č. 441/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) skot mladší 30 měsíců 20,- Kč,

skot starý 30 měsíců a více 1 370,- Kč,

skot starý 24 měsíců a více poražený nutnou porážkou 1 350,- Kč,

tele 6,- Kč,".

2. V § 69 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na náhradu nákladů spojených s výkonem prohlídky skotu starého 30 měsíců a více a s výkonem prohlídky skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou; náhrada nákladů v těchto případech činí 1 390,- Kč.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru