Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.

Částka 10/2002
Platnost od 17.01.2002
Účinnost od 17.01.2002
Zrušeno k 01.01.2009 (273/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 10. ledna 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 11 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky:


Čl. I

Vyhláška č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 2) a 2a) zní:

"a) plní-li úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky2) nebo podpůrné operativně pátrací prostředky.2a)

2) § 158b trestního řádu.

2a) § 23a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.".

2. V § 1 písm. f) se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 6) a 7) zní:

"g) v době výcviku a přípravy k použití operativně pátracího prostředku předstíraný převod6) a použití agenta.7)

6) § 158c trestního řádu.

7) § 158e trestního řádu.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru