Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Částka 92/2002
Platnost od 20.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 31. května 2002,

kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 26 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, (dále jen "zákon") se zřetelem na znění § 5 odst. 5 zákona:


§ 1

(1) Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík") se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 1.

(2) Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 2.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.

Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu

Pivo

Přírodní minerální vody

Nápoje z rostlinných výtažků (zejména šťávy, extrakty, výluhy a látky, které se získávají z přirozených rostlinných materiálů, čerstvých rostlin nebo sušených, či jinak upravených částí rostlin)

Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukrovinky a cukrářské výrobky1),2)

Přírodní gumy a pryskyřice

Maso3)

Ryby, korýši a měkkýši3)

Masné výrobky a výrobky z ryb, korýšů nebo měkkýšů3)

Mléčné výrobky

Vejce3)

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé nebo jejich části

Zelenina a konzumní brambory a jiné jedlé kořeny a hlízy4)

Ovoce a suché skořápkové plody, kůra citrusových plodů nebo melounů

Zpracované ovoce, zelenina nebo konzumní brambory nebo jiné jedlé části kořenů nebo hlíz5)

Koření, káva, čaj, čaje ovocné a bylinné s výjimkou máty6)

Obiloviny a slad

Olejnatá semena, škroby; pšeničný lepek; inulin7)

Rostliny průmyslově zpracované určené pro lidskou výživu (zejména rostliny, které slouží k výrobě a produkci cukrů, škrobu, rostlinných olejů a tuků, rostlinných vláknin, bílkovin, tříslovin apod.)

Léčivé rostliny8)

Pektin

Živočišný tuk vepřový, drůbeží, hovězí, skopový nebo kozí9)

Stearin z vepřového sádla, oleostearin a stearin z loje, olein z vepřového sádla, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců, rafinované i nerafinované9)

Ostatní rostlinné oleje, surové, rafinované nebo čištěné

Jedlé tuky a oleje, živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, rafinované i nerafinované, ale dále neupravované9)

Margaríny a další upravované jedlé tuky9)

Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků

Med2)

Cukr (řepný nebo třtinový) v pevném stavu2)

Ostatní přírodní sladidla, tekutý cukr a tekuté výrobky z cukru2)

Melasa, odbarvená nebo neodbarvená10)

Ochucený nebo obarvený cukr10)

Ochucená nebo obarvená ostatní přírodní sladidla a melasa10)

Kakaové boby nebo kakaová drť, surová nebo pražená2)

Ostatní výrobky z ovoce, zeleniny nebo jiných částí rostlin

Hroznový mošt, kvasící nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu

Hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu

Ovocná vína11)

Medovina, cidr a perry a ostatní vína11)

Ocet kvasný11)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.

Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu

Esenciální oleje

Korek

Košenila (surový produkt živočišného původu)

Okrasné rostliny a okrasné květiny

Seno

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.

3) Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

4) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.

5) Vyhláška č. 332/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.
Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb. a vyhlášky č. 160/2002 Sb.

6) Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb.

7) Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

8) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 149/2000 Sb., č. 153/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 138/2002 Sb.
Vyhláška č. 245/1997 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.

9) Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášek č. 347/1999 Sb., č. 90/2000 Sb. a č. 390/2001 Sb.

10) Vyhláška č. 334/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.
Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

11) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

Přesunout nahoru