Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Částka 92/2002
Platnost od 20.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 31. května 2002,

kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 26 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, (dále jen "zákon") se zřetelem na znění § 5 odst. 5 zákona:


§ 1

(1) Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík") se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 1.

(2) Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 2.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.

Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu

Pivo

Přírodní minerální vody

Nápoje z rostlinných výtažků (zejména šťávy, extrakty, výluhy a látky, které se získávají z přirozených rostlinných materiálů, čerstvých rostlin nebo sušených, či jinak upravených částí rostlin)

Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukrovinky a cukrářské výrobky1),2)

Přírodní gumy a pryskyřice

Maso3)

Ryby, korýši a měkkýši3)

Masné výrobky a výrobky z ryb, korýšů nebo měkkýšů3)

Mléčné výrobky

Vejce3)

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé nebo jejich části

Zelenina a konzumní brambory a jiné jedlé kořeny a hlízy4)

Ovoce a suché skořápkové plody, kůra citrusových plodů nebo melounů

Zpracované ovoce, zelenina nebo konzumní brambory nebo jiné jedlé části kořenů nebo hlíz5)

Koření, káva, čaj, čaje ovocné a bylinné s výjimkou máty6)

Obiloviny a slad

Olejnatá semena, škroby; pšeničný lepek; inulin7)

Rostliny průmyslově zpracované určené pro lidskou výživu (zejména rostliny, které slouží k výrobě a produkci cukrů, škrobu, rostlinných olejů a tuků, rostlinných vláknin, bílkovin, tříslovin apod.)

Léčivé rostliny8)

Pektin

Živočišný tuk vepřový, drůbeží, hovězí, skopový nebo kozí9)

Stearin z vepřového sádla, oleostearin a stearin z loje, olein z vepřového sádla, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců, rafinované i nerafinované9)

Ostatní rostlinné oleje, surové, rafinované nebo čištěné

Jedlé tuky a oleje, živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, rafinované i nerafinované, ale dále neupravované9)

Margaríny a další upravované jedlé tuky9)

Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků

Med2)

Cukr (řepný nebo třtinový) v pevném stavu2)

Ostatní přírodní sladidla, tekutý cukr a tekuté výrobky z cukru2)

Melasa, odbarvená nebo neodbarvená10)

Ochucený nebo obarvený cukr10)

Ochucená nebo obarvená ostatní přírodní sladidla a melasa10)

Kakaové boby nebo kakaová drť, surová nebo pražená2)

Ostatní výrobky z ovoce, zeleniny nebo jiných částí rostlin

Hroznový mošt, kvasící nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu

Hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu

Ovocná vína11)

Medovina, cidr a perry a ostatní vína11)

Ocet kvasný11)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.

Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu

Esenciální oleje

Korek

Košenila (surový produkt živočišného původu)

Okrasné rostliny a okrasné květiny

Seno

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.

3) Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

4) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.

5) Vyhláška č. 332/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.
Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb. a vyhlášky č. 160/2002 Sb.

6) Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb.

7) Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

8) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 149/2000 Sb., č. 153/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 138/2002 Sb.
Vyhláška č. 245/1997 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.

9) Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášek č. 347/1999 Sb., č. 90/2000 Sb. a č. 390/2001 Sb.

10) Vyhláška č. 334/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.
Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

11) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

Přesunout nahoru