Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených

Částka 10/2002
Platnost od 17.01.2002
Účinnost od 17.01.2002
Zrušeno k 01.01.2014 (361/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 8. ledna 2002,

kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 384e odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb.:


§ 1

Paušální částka nákladů podle § 384e odst. 1 trestního řádu činí:

a) předává-li odsouzeného cizí stát, se kterým má Česká republika společnou státní hranici, 2 000 Kč,

b) předává-li odsouzeného cizí stát z jiného místa nacházejícího se na území Evropy, 50 000 Kč,

c) v ostatních případech 100 000 Kč.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

Přesunout nahoru