Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Částka 77/2002
Platnost od 15.05.2002
Účinnost od 15.05.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 25. dubna 2002,

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území):


§ 1

(1) Náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území obsahuje tabulka, jejíž vzor je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, a písemný komentář.

(2) Kraj zpracuje tabulku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce

a) za každou obec postiženou živelní nebo jinou pohromou zvlášť,

b) za území kraje souhrnně podle působnosti jednotlivých ústředních správních úřadů.

(3) Písemný komentář obsahuje:

a) stručnou charakteristiku narušení základních funkcí v území;

b) zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí a kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí a kraje ostatním osobám;

c) návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci;

d) opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území.

(4) Písemný komentář zpracuje kraj za své území souhrnně, s využitím údajů uvedených v tabulce podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Vzor písemného pověření fyzické osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha č.1 kvyhlášce č.186/2002 Sb.

VZOR Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou
VZOR Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Vzor písemného pověření osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
Vzor písemného pověření osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Přesunout nahoru