Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 167/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167
Čísloč. 167/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
AliasVyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167" title="Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel">
Vyhláška č. 167/2002 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 167/2002 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167]Vyhláška č. 167/2002 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 167/2002 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 167/2002 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 167/2002 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167 Vyhláška č. 167/2002 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 167/2002 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 167/2002 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167


Zpět na předpis