Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 16/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.

Částka 7/2002
Platnost od 16.01.2002
Účinnost od 01.09.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

16

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 písmeno d) zní:

"d) speciální zařízení a dětské domovy: na 80 %,".

2. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) u speciálních zařízení a dětských domovů:na 100 %,".

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Přesunout nahoru