Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 154/2002 Sb.Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků

Částka 64/2002
Platnost od 16.04.2002
Účinnost od 16.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

ZÁKON

ze dne 14. března 2002

o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Tento zákon upravuje financování

a) zvláštního příspěvku horníkům, na které vznikl nárok do 31. 12. 1992,

b) deputátního uhlí a dříví, na které vznikl nárok do 16. 1. 1992, a

c) náhrad za ztrátu na výdělku, na které vznikl nárok do 31. 12. 1992,

vyplácených po dni účinnosti tohoto zákona podle zvláštních právních předpisů1) právnickými osobami - organizacemi uhelného, uranového a rudného hornictví (dále jen "sociálně zdravotní dávky horníků").

(2) Výplaty sociálně zdravotních dávek horníků se hradí dotací poskytovanou ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu.2) Na poskytnutí této dotace mají právnické osoby uvedené v odstavci 1 právní nárok.


§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 až 11a vyhlášky č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů.
Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníků, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
§ 23 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
§ 195 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

2) § 7 odst. 1 písm. d) a § 14 a další zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 197/2001 Sb.

Přesunout nahoru