Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 152/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Částka 62/2002
Platnost od 17.04.2002
Účinnost od 01.06.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2002,

kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu, (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Rychetský v. r.

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 152/2002 Sb.

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice

1. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 608, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002, pro obec a katastrální území BoskoviceŽidovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
2. Bytová správa Boskovice, státní podnik v likvidaci
U koupadel 6
680 01 Boskovice, IČ 15530183
budova číslo popisné 349 na pozemku parcelní číslo 607, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 607, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 348 pro obec a katastrální území BoskoviceŽidovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
3. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 167, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Krnov a katastrální území Krnov Horní PředměstíŽidovská obec Olomouc
Komenského 7
772 00 Olomouc, IČ 41031717
4. Okresní úřad Břeclav
Nám. T.G. Masaryka 3
690 15 Břeclav, IČ 00089621
pozemek parcelní číslo 401, ostatní plocha, hřbitov,
pozemek parcelní číslo st. 746, zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby
pozemek parcelní číslo st. 747, zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby,
všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2 pro obec Břeclav a katastrální území Břeclav
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
5. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 61/3, trvalé travní porosty, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1002, pro obec Všeruby u KdyněŽidovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň, IČ 49777122
6. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 106/1,ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1002 pro obec a katastrální území BílenceŽidovská obec Teplice
Lípová 25
415 01 Teplice, IČ 61515434
7. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 342/3, trvalé travní porosty,
pozemek parcelní číslo 343/1, orná půda,
pozemek a parcelní číslo 343/4, orná půda,
všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a katastrální území Veliká Ves
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00438341
8. Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106
500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
pozemek parcelní číslo 369/1, ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 806 pro obec a katastrální území Budišov nad BudišovkouŽidovská obec Ostrava
Tovární 15
709 00 Ostrava, IČ 00562602
9. Okresní úřad Praha-východ
nám. Republiky 3
110 01 Praha 1, IČ 00067547
pozemek parcelní číslo 287/1, ostatní plocha,
pozemek parcelní číslo 287/2, ostatní plocha,
pozemek parcelní číslo 284, ostatní plocha,
pozemek parcelní číslo 285/1, ostatní plocha,
všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2 pro obec a katastrální území Odolena Voda
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00445258
10. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno I, IČ 00159816
budova číslo popisné 289, občanská vybavenost, na pozemku parcelní číslo 1559, zastavěná plocha,
pozemek parcelní číslo 1559, zastavěná plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 565 pro obec Brno-střed a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
11. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno I, IČ 00159816
pozemek parcelní číslo 1557/1, ostatní plocha-ostatní veřejná zeleň,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 565 pro Brno-střed a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
12. Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6, IČ 60162694
budova evidenční číslo 163 část obce Háj na pozemku parcelní číslo st. 199, zastavěná plocha,
pozemek parcelní číslo st. 199, zastavěná plocha,
pozemek parcelní číslo 724/2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 56 pro obec Loučná a katastrální území Háj u Loučné
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00438341
13. Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797022
pozemek parcelní číslo 43/2, zahrada,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a katastrální území Telč
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00438341
14. Ministerstvo vnitra
Na Štolou 3
170 34 Praha 7, IČ 00007064
budova číslo popisné 123, občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo st. 122/2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parcelní číslo st. 122/2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1154 pro obec a katastrální území Telč
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00438341
15. Okresní úřad Klatovy
Plzeňská 90/111
339 13 Klatovy, IČ 00075086
budova číslo popisné 42, občanská vybavenost - dům s byty a nebytovými prostory na pozemku parcelní číslo st. 514/1, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parcelní číslo st. 514/1, zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2 pro obec Klatovy a katastrální území Klatovy
Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
30137 Plzeň, IČ 49777122
16. Podnik služeb Náchod, státní podnik
v likvidaci
Sokolská 779
547 01 Náchod, IČ 00484300
budova číslo popisné 748, ostatní stavební objekt na pozemku parcelní číslo st. 420, zastavěná plocha,
pozemek parcelní číslo st. 420, zastavěná plocha, pozemek parcelní číslo 1202/2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4587 pro obec Náchod a katastrální území Náchod
Židovská obec Praha
Maiselova 18
110 00 Praha 1, IČ 00445258
Přesunout nahoru