Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Částka 61/2002
Platnost od 17.04.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 146/2002 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Adaptace zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Poslední změna: 13.04.2021 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 06.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Cílem zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. Zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.

Poslední změna: 12.02.2021 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 15.01.2021 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2020 v částce č. 88 pod číslem 238/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zajištění ochrany zdraví osob a zvířat a snížení administrativní náročnosti pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 302/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 65/2017 Sb. s účinností od 31.05.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Novela přizpůsovuje zákon o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 26/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a další související zákony

Novela transponuje směrnici EU. Nad rámec transpozice směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.06.2016 pod číslem 180/2016 Sb. s účinností od 07.09.2016
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu. Dochází také k částečné implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.05.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Vyhláška o náhradách nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

Vyhláška reflektuje současný stav po reorganizaci laboratoří Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V souvislosti s reorganizací a novými zavedenými metodami je nutné nově upravit i sazebníky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.06.2015 pod číslem 132/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015