Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 143/2002 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

Částka 59/2002
Platnost od 17.04.2002
Účinnost od 17.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 3. dubna 2002,

kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. 1

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy je vymezena v příloze č. 1 k tomuto sdělení a uvedena v příloze č. 2 k tomuto sdělení.

Čl. 2

Územní plán velkého územního celku Beskydy schválený usnesením vlády České republiky ze dne 25. března 2002 č. 298 je uložen na krajských úřadech Moravskoslezkého kraje a Zlínského kraje, na okresních úřadech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín a na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příloha č.1 ke sdělení č. 143/2002 Sb.

Příloha č. 2 ke sdělení č. 143/2002 Sb.

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy (dále jen „UPN VUC Beskydy") se vymezuje usnesením vlády České republiky ze dne 25. března 2002 C 298 takto:

1. Při využívání území územně chránit koridory a plochy pro:

a) dálnici D 47 Bělotín - Ostrava - státní hranice Polské republiky v trase Vrážne - Mankovice - Bílovec - Klimkovice s tunelovým vedením v prostoru mezi západním okrajem Klimkovic a areálem lázní (k. ú. Hýlov),

b) rychlostní komunikaci R 48 Bělotín - Český Těšín - státní hranice Polské republiky v úseku Dub -Rychaltice ve stopě stávající I/48 s navazujícím jižním obchvatem Frýdku-Místku a severním obchvatem Dobré a dále v úseku Dobrá - Třanovice jižně od stávající I/48,

c) rychlostní komunikaci R 49 Otrokovice - Zlín - státní hranice Slovenské republiky v trase Pozděchov - Horní Lideč - Střelná,

d) přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy:

- I/11- jako čtyřpruh v úseku Mokré Lazce - Vřesina a jako čtyřpruh v úseku Terlicko - Třanovice -Hnojník - Bystrice a dále v západním obchvatu Jablunkova a východním obchvatu Mostů u Jablunkova

- I/35 - jako čtyřpruh v úseku Dub - Valašské Meziříčí se severním obchvatem města a dále v úseku Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm jako dvoupruh

- I/48 - Frýdek-Místek - dokončení průtahu městem jako čtyřpruh

- I/49 - jako dvoupruh v úseku Lužná - Horní Lideč a Lidečko-střed

- I/57 - jako dvoupruh v úseku Fulnek - Šenov u Nového Jičína, obchvat Bludovic, obchvat Valašského Meziříčí s napojením na obchvat I/35 a v úseku Horní Lideč - Valašské Příkazy, jako čtyřpruh v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín - Pozděchov

- I/58 jako čtyřpruh v úseku Příbor - Petřvald, jako dvoupruh v úsecích Frenštát pod Radhoštěm -Kopřivnice - křižovatka s R 48

-jižní tangenta Ostravy jako čtyřpruh v úsecích Petřvald - Krmelín a Krmelín - Paskov,

e) přeložky a obchvaty sádel na silnicích II. třídy:

- II/150 v úseku Komárno - Valašské Meziříčí

- II/464 - obchvat Butovic včetně napojená na dálnici D 47

- II/468 - Třinec - přeložka a stavební úpravy křížem s železniční tratí Českých drah

- II/473 - Kaňovice, Václavovice, Šenov - přeložky dalších úseků

- II/476 - v úseku křižovatka s I/11 - Třinec a v úseku Třinec - Horní Líštná

- II/477 - v úseku Paskov - Vratimov a v úseku Frýdek-Místek - Staré Město -Bačka

- II/482 - v úseku Kopřivnice - Rybí

- II/483 - v úseku Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm - Kunčice pod Ondřejníkem - Čeladná včetně severního obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm

- II/487 - Janova - přeložka včetně napojení na silnici I/57, Huslenky, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice - přeložka,

f) přeložky na silnicích III. třídy:

- III/011 - Bukovec - Hrčava

- III/4915 - Liptál - Všemina,

g) účelovou komunikaci Nový Hrozenkov - statní hranice Slovenské republiky (zpřístupnění rekreační lokality Kohútka - Portáš),

h) modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník nad Odrou - Suchdol nad Odrou - Studénka a III. železničního koridoru v úseku Třinec - Jablunkov - státní hranice Slovenské republiky,

i) letiště Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí (Poličná - Choryně) a Huslenky pro individuální leteckou dopravu, sportovní létání a záchranou leteckou službu,

j) hraniční přechody:

- Horní Líštní/Leszna Gora - pro nákladní dopravu

- Velké Karlovice/Makov-Kasárne, Velké Karlovice/Makov-Stodoliska, Karolinka-Javorník/Papradno, Nový Hrozenkov-Portáš/Lazy pod Makytou, Huslenky/Lazy pod Makytou-Papajské sedlo, Študlov-Končitá/Zubák - na turistických stezkách,

k) nové sedačkové lanovky:

- z Vranče na hřeben Javorníků do prostoru Portáše (okres Vsetín)

- z Velkých Karlovic na Kasárne (okres Vsetín)

-z Nýdku na Malou Čantoryji (okres Frýdek-Místek)

- z Mostů u Jablunkova pod vrchol Skalky (okres Frýdek-Místek),

l) rozšíření energetických uzlů transformoven 400/110/22 kV Vratimov a 400/110 kV Nošovice,

m) nové elektrické vedení velmi vysokého napětí:

- 400 kV pro vyvedení výkonu z Elektrárny Dětmarovice v úseku Vratimov - Bruzovice - Nošovice v upravené trase průchodem přes Datyňský les

- 400 kV v úseku Nošovice - Mosty u Jablunkova - státní hranice Slovenské republiky

- 110 kV v úseku Zubčí - Hutisko-Solanec včetně výstavby rozvodny 110/22 kV na k. ú. Vigantice (okres Vsetín),

n) nový velmi vysokotlaký plynovod Příbor - Třanovice včetně povrchových a podpovrchových zařízení k propojení podzemních zásobníků plynu Štramberk (okres Nový Jičín) a Třanovice-Zukov (okres Frýdek-Místek),

o) nové vysokotlaké plynovody:

- Vsetín - Střelní - státní hranice Slovenské republiky (havarijní propojení)

- Valašské Příkazy - Střelní

- Jablunkov - Mosty u Jablunkova - statní hranice Slovenské republiky (havarijní propojení)

-Vyční Lhoty - Raškovice - Janovice

- Rožnov pod Radhoštěm - Hutisko-Solanec - Karolinka

- Vsetín - Liptál

-Třanovice - Hnojník - Komorní Lhotka

- Choryne - Kelč

- Frenštát pod Radhoštěm - Čeladná - Nová Dědina

- Huslenky - Zděchov -Třanovice - Zukov,

p) nové vodovodní řády:

- Frýdek-Místek včetně vodojemu Staré Město -Nýdek - Bystřice

- Pustějov - Kujavy a skupinový vodovod Děrné - Lukavec - Bravinné (připojení na Ostravský oblastní vodovod)

-zásobování výrobně komerční zóny východně od letiště Mošnov

- Ratiboř - Hoštálková - Kateřinice a Prlov - Pozděchov (připojení na skupinový vodovod Vsetín),

r) nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV"):

- skupinová kanalizace sídel v povodí Ondřejnice včetně ČOV Brušperk

- Dolní Bečva - připojení na kanalizační síť města Rožnova pod Radhoštěm a ČOV Zubčí

- Bystřička - Růžďka včetně společné ČOV Bystřička

- Hovězí - Huslenky včetně společné ČOV Hovězí

- Vojkovice - Dobratice - včetně společné ČOV

- Frýdek-Místek - rozšíření kanalizační soustavy do okolních sídel

-Vřesina - připojení kanalizace na ústřední ČOV Ostrava

- Valašská Senice - Francova Lhota - včetně společné ČOV Francova Lhota

- Lidečko - Horní Lideč - včetně společné ČOV Lidečko

- Prlov - Pozděchov - včetně společné ČOV Prlov

- Liptál - připojení na ČOV Vsetín

- Vidče - Střítež (okres Vsetín) - včetně připojení na ČOV Zašová.

2. Pro potřebu postupného zajišťování protipovodňové ochrany území a sídel územně chránit plochy pro vybudování:

a) suchých nádrží - poldrů Bukovec a Horní Lomná (okres Frýdek-Místek),

b) soustavu suchých nádrží - poldrů a řízených inundací na Rožnovské Bečvě,

c) soustavu řízených inundací a podélných ochranných hrází na Vsetínské Bečvě,

d) soustavu podélných ochranných hrází na spojené Bečvě nad profilem Teplice nad Bečvou.

3. Pro výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu územně chránit plochy:

a) na k. u. Mošnov (okres Nový Jičín), východně areálu letiště,

b) na k. u. Kopřivnice a Vlčovice (okres Nový Jičín), v návaznosti na stávající areál TATRA a. s. Kopřivnice,

c) na k. u. Hnojník a Třanovice (okres Frýdek-Místek) ve vazbě na navrhovaný dopravní uzel na k. ú. Horní Tošanovice (mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/11),

d) na k. u. Nošovice a Nižní Lhoty (okres Frýdek-Místek),

e) na k. ú. Příluky a Lhotka nad Bečvou (okres Vsetín) v pokračování stávající průmyslové zóny na severozápadním okraji Valašského Meziříčí.

4. Stavby spojené s realizací záměru uvedených v bodech 1. a 2. a územně vymezené v grafické časti územního plánu v měřítku 1:50 000 a 1:100 000, opatřeného schvalovací doložkou, jsou veřejně prospěšné. Veřejně prospěšné jsou i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.

5. Za limity využití území, vyplývající z řešení a projednání ÚPN VÚC Beskydy a mající nadmístní význam považovat:

a) Vymezené stávající a navrhované skladebné části nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, vymezené v hlavním výkresu v měřítku 1:50 000. Vymezené plochy biocenter a biokoridoru jsou nezastavitelné. Výjimku je možno povolit jen u biokoridoru, které jsou kříženy liniovými částmi staveb dopravních a inženýrských sítí. Veškeré zásahy, které by mohly negativně ovlivnit funkci biokoridoru a biocenter, jsou nepřípustné.

b) Vymezená koridory pro dopravná stavby v rozsahu:

-u dálnice a komunikací rychlostního typu území o šířce 300 m od osy krajního pruhu na obě strany,

- u silnic I. a II. třídy území o šířce 200 m od osy na obě strany,

- pro železniční tratě území o šířce 100 m od osy na obě strany.

c) Vymezené koridory pro vodovodní řady a kanalizace nadmístního významu v rozsahu území 100 m od osy vyznačené v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.

d) Vymezené koridory pro energetické stavby v rozsahu území 200 m od osy vyznačené v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.

e) Vedená 400 kV - (Elektrárna Dětmarovice) - Vratimov - Nošovice. V úseku Datyňského lesa realizovat vedená s použitím vysokých stožárů, umožňujících rozmístění vodičů nad úrovní lesního porostu a za podmínky minimalizace mýcení lesa v místě stavby stožáru. Za maximální je možné počítat se smýcením pruhu v šíř i4 m v souběhu s vedením pro výstavbu a údržbu vedení. Osy vymezených koridorů jsou vyznačeny v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.

f) Pro situování lanovky Mosty u Jablunkova-Skalka je limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu max. 2,5 ha a vyloučena lyžařská sjezdovka.

g) Pro situování lanovky Nýdek-Čantoryje je limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu max. 1,4 ha.

h) Pro situovaní lanovky Vranča-Portáš je uzemním limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu 0,65 ha.

i) Pro situování lanovky Velké Karlovice - Kasárne je podmínkou vedení trasy stávajícím průsekem, vytvořeným pro elektrické vedení 22 kV, a kabelizace tohoto vedení.

j) Zátopové území dané součtovou izočarou Q100 a rozsahem povodně z roku 1997 zakreslené v hlavním výkresu. Rozsahy zátopového území se budou upřesňovat vyhlášenými zátopovými územími příslušnými vodohospodářskými orgány, které nahradí v příslušném území tento limit.

k) Vymezení území suchých poldrů Horní Lomná a Bukovec. Na těchto plochách je nepřípustné každé jiné využití, které by znemožňovalo jejich realizaci.

6. Návrhové období územního plánu velkého územního celku je stanoveno do roku 2015.

7. Ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, se stanovuje 4leté období, ve kterém bude provedeno vyhodnocení ÚPN VÚC Beskydy, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl schválen.

Přesunout nahoru