Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.

Částka 58/2002
Platnost od 12.04.2002
Účinnost od 12.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. března 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a podle § 3 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):


Čl. I

Příloha k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb., se mění takto:

1. V části I. 1 bod 2 zní:

„2.Horní Lištna -Leszna Górnavssp,c,m,oa, b00.00-24.00“.

2. V části I. 1 se doplňují body 33 a 34, které znějí:

„33.Osoblaha -Pomorzowiczkicr, prp, c, m, oa00.00-24.00
34.Bartultovice -Trzebinavssp,c,m,oa, b, n00.00-24.00“.

3. V části III. body 1 až 5 znějí:

„1.Plešné jezero -Holzschlagcr, rak, tspod 15.4. do 31.10.
08.00-20.00
2.Ježová -Iglbachcr, rak, tsp, cod 1.4. do 31.10.
08.00-20.00
3.Koranda -st. Oswaldcr, rak, tsp, cod 1.4. do 31.10.
08.00-20.00
4.Zadní Zvonková -Schönebencr, rak, tsp, c,  50od 15.4. do 2.11.
08.00-20.00
5.Přední Výtoň -Guglwaldcr, rak, tsp, c, m, oa
b /linkové autobusy
od 15. 3. do 31.10.
06.00-22.00“.

4. V části III. body 9 a 10 znějí:

„9.Nové Hrady -Pyhrabruckcr, rak, tsp, c, m, oa06.00-22.00
10.České Velenice -Gmünd 2 / Bleylebenstrassecr, rak, tsp, c07.00-19.00“.

5. V části III. bod 14 zní:

„14.Chlum u Třeboně - Schlagcr, rak, tsp, cod 1.5. do 30. 6.
08.00-18.00
od 1.7. do 31. 8.
08.00-20.00
od 1.9. do 15. 10.
08.00-18.00“.

6. V části III. body 16 až 19 znějí:

„16.Slavonice - Fratrescr, rak, tsp, c, m, oa, b06.00-22.00
17.Vratěnín - Drosendorfcr, rak, tsp, c,m, oa, b06.00-22.00
18.Čížov -Hardeggcr, rak, tsp, cprovozní doba od
15. 4. do 2. 11.
a před 15. 4. také
na Bílou sobotu,
Velikonoční neděli
a Velikonoční
pondělí - 08.00 - 20.00
19.Hnanice -Mitterretzbachcr, rak, ts
—————
cr, sr, eu
p, c, m
————
oa
06.00-22.00“.

7. V části III. body 24 a 25 znějí:

„24.Valtice -Schrattenbergcr, rak, ts
—————
cr, sr, eu
p,c, m
————
oa
06.00-22.00
25.Poštorná -Reinthalcr, rak, ts
—————
cr, sr, eu
p,c,m,
————
oa
06.00-22.00“.

8. V části IV. 1 bod 20 zní:

„20.Kraslice - Klingenthal vssp, c, m, oa, n/1400.00-24.00“.

9. V části IV. 1 se za vysvětlivkou /13 nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se vysvětlivka /14, která zní:

"/14 - pro držitele povolení pro regionální nákladní dopravu prováděnou nákladními vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, evidovanými v okresech Karlovy Vary (KV), Sokolov(SO), Cheb (CH) v České republice a v okresech Vogtlandkreis (V), Aue-Schwarzenberg (ASZ), Annaberg (ANA) a městě Plauen (PL) ve Spolkové republice Německo.".

10. V části V. 2 se doplňuje bod 7, který zní:

„7.LÍNĚ V“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v . r.

Přesunout nahoru