Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/2002
Platnost od 15.04.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
7 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 139/2002 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a katastrální zákon

Novela zákona reaguje na klimatické změny a zefektivňuje realizaci pozemkových úprav.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.10.2018 pod číslem 227/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby

Transpozice směrnic Komise.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 295/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další související zákony

Novela reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona, novela také uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 193/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb. a zákon č. 229/1991 Sb.

Cílem návrhu zákona je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státní zemědělské půdy, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státní zemědělské půdy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.06.2016 pod číslem 185/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016