Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 133/2002 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471

Částka 57/2002
Platnost od 15.04.2002
Účinnost od 15.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

133

ZÁKON

ze dne 15. března 2002

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru bance, vybrané v obchodní veřejné soutěži podle zvláštního právního předpisu,1) která poskytne na základě smlouvy o úvěru státní organizaci České dráhy úvěr na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471.

(2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytne na jistinu úvěru ve výši 930 000 000 Kč a na úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 30. prosince 2009.

(3) Smlouvu o poskytnutí státní záruky podle tohoto zákona sjednává jménem České republiky ministr financí.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru