Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 122/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.

Částka 54/2002
Platnost od 09.04.2002
Účinnost od 09.04.2002
Zrušeno k 11.02.2003 (37/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. března 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 se za slovo "úřadem" vkládají slova ", uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy" a za slovo "byla" se vkládají slova "zákonem nebo".

2. V § 4 odst. 4 větách první a druhé se číslice "2001" nahrazuje číslicí "2002".

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 3 ve výši, příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 4 a 5 až doNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty (náměstka primátora)člena rady, předsedy výboru nebo komisestarostymístostarostyza výkon funkce (pevná složka)příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 a 8
člena rady, předsedy výboru nebo komise, předsedy zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna, příplatek Kč měsíčně až do
123456789
do 1 00018 92013 7208 8606 3005 180900 Kč na každých 100 obyvatel760190110
nad 1 000
do 3 000
9 000 Kč + 135 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel900230110
nad 3 000
do 10 000
11 700 Kč + 50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel1 130270170
nad 10000
do 20 000
15 200 Kč + 34,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel1 360310230
nad 20 000
do 50 000
18 660 Kč + 15,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel1 510350230
nad 50 000
do 100 000
23 340 Kč + 5,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel2 250570290
statutární města a města nad 100 00026 140 Kč + 4,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel3150760450
města Brno, Ostrava a Plzeň29 600 Kč + 4,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel3 6001 100550“.

4. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny poskytované členům zastupitelstva krajů

Počet obyvatel krajeUvolněni členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka)
hejtmananáměstka hejtmanačlena rady, předsedy
výboru, komise nebo
zvláštního orgánu
náměstka hejtmanačlena radypředsedy výboru,
komise nebo zvláštního orgánu
člena výboru,
komise nebo
zvláštního orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 600 00056 00050 80040 8006 5006 0005 4003 8002 200“.
do 900 00060 60055 40045 400
nad 900 00064 50059 20054 300

5. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové
zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný k odměnám podle
sloupce 1 až 3
Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce (pevná složka)příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný
k odměnám podle
sloupce 5 až 8
primátoranáměstek primátoračlena rady, hlavního
města Prahy,
předsedy výboru,
komise nebo zvláštního orgánu
Sena rady
hlavního
města Prahy
předsedy výboru,
komise nebo zvláštního orgánu
člena výboru, komise
nebo zvláštního
orgánu
Sena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčné až doKč měsíčně až do
123456789
18 92013 7208 86030 000 + 1,80 na každých 100 obyvatel nad 100 00076004600310011001300“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Odměny vypočtené podle příloh č. 1, 2 a 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb., ve znění tohoto nařízení, se poskytnou poprvé za měsíc březen 2002; do této doby se výše odměn řídí dosavadními předpisy.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru