Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

Částka 51/2002
Platnost od 09.04.2002
Účinnost od 01.05.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. března 2002

o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 50 odst. 4 k provedení § 9 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech):


§ 1

Vratný zálohovaný obal se označuje podle technické normy ČSN 77 0053 na obalu samotném nebo na jeho štítku.

§ 2

Požadavky na označování vratných zálohovaných obalů uvedených na trh před počátkem účinnosti vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.1)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru