Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o22/c76/2001 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG

Částka 76/2001
Platnost od 20.06.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

22

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 1. června 2001 k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje aktualizační úpravy a změny Klasifikace CZ-COFOG zavedené opatřením ČSÚ částka 2/1997 Sb. Aktualizační změny a úpravy byly vypracovány na podkladě aktualizované verze mezinárodního standardu COFOG - Classification of the Functionsof Government, schválené v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů. Zároveň se upravuje název Klasifikace CZ-COFOG na Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG (v souladu s Číselníkem institucionálních sektorů a subsektorů - opatření ČSÚ částka 90/1997 Sb.). Vzhledem k rozsáhlým úpravám a změnám Klasifikace CZ-COFOG je v příloze tohoto opatření uvedena převodní tabulka mezi aktualizovaným vydáním a vydáním CZ-COFOG z roku 1997.

Český statistický úřad zároveň oznamuje vydání aktualizované klasifikace pod názvem "Druhé vydání Klasifikace funkcí vládních institucí", které se bude označovat CZ-COFOG(99), s účinností od 1. ledna 2002. Číslo 99 za CZ-COFOG znamená poslední dvojčíslí roku vydání aktualizovaného standardu COFOG, tj. verze 1999, podle které byla národní verze aktualizována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COFOG a následné aktualizace národní verze se bude měnit dvojčíslí za CZ-COFOG.

Druhé vydání Klasifikace CZ-COFOG(99), obsahující všechny aktualizační úpravy a změny včetně převodní tabulky (viz příloha tohoto opatření), vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., Zlín-Louky. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekci informačních služeb a prezentací - je k disposici i na disketě.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.


Příloha

PŘEVODNÍK SYSTEMATICKÉ ČÁSTI (Převodník oddílů, skupin a tříd klasifikace)

CZ-COFOG(99)CZ-COFOG1991
KódNázevKód
01VŠEOBECNĚ VEŘEJNÉ SLUŽBY01
01.1Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány, záležitosti finanční, rozpočtové, daňové, zahraniční kromě zahraniční pomoci01.1
01.1.1Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány01.11, 01.14č
01.1.2Finanční, rozpočtové a daňové záležitosti01.12
01.1.3Zahraniční záležitosti kromě zahraniční pomoci01.13
01.2Zahraniční ekonomická pomoc01.2
01.2.1Ekonomická pomoc adresným příjemcům01.21
01.2.2Ekonomická pomoc směrovaná přes mezinárodní organizace01.22
01.3Všeobecné služby01.3
01.3.1Všeobecné personální služby01.31
01.3.2Rámcové plánovací a statistické služby01.32
01.3.3Ostatní všeobecné služby01.33
01.4Badatelský výzkum01.4č
01.4.0Badatelský výzkum01.40č
01.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných veřejných služeb01.4č
01.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných veřejných služeb01.40č
01.6Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené01.5
01.6.0Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené01.50
01.7Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu14.0č
01.7.0Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu14.01, 14.03č
01.8Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy14.0c
01.8.0Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy14.02, 14.03č
02OBRANA02
02.1Vojenská obrana02.1č
02.1.0Vojenská obrana02.11, 02.13č
02.2Civilní ochrana02.1č
02.2.0Civilní ochrana02.12, 02.13č
02.3Zahraniční vojenská pomoc02.2
02.3.0Zahraniční vojenská pomoc02.20
02.4Cílený výzkum a vývoj v oblasti obrany02.3
02.4.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti obrany02.30
02.5Obrana jinde neuvedená02.4
02.5.0Obrana jinde neuvedená02.40
03VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST03
03.1Policejní ochrana03.1č
03.1.0Policejní ochrana03.11, 03.13č
03.2Požární ochrana03.1č
03.2.0Požární ochrana03.12, 03.13č
03.3Soudy a státní zastupitelství03.2
03.3.0Soudy a státní zastupitelství03.20
03.4Vězeňská správa a vězeňský provoz03.3
03.4.0Vězeňská správa a vězeňský provoz03.30
03.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti03.4
03.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti03.40
03.6Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená03.5
03.6.0Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená03.50
04EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI09,10,11,12,13
04.1Všeobecné ekonomické, komerční a pracovní záležitosti13.4,13.5
04.1.1Všeobecné ekonomické a komerční záležitosti13.40
04.1.2Všeobecné pracovní záležitosti13.50
04.2Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost10
04.2.1Zemědělství10.1(10.11 až 10.17)
04.2.2Lesnictví10.2 (10.20)
04.2.3Rybářství a myslivost10.3 (10.30)
04.3Paliva a energetika09.1
04.3.1Uhlí a ostatní tuhá paliva09.11
04.3.2Ropa a zemní plyn09.12
04.3.3Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením09.13
04.3.4Ostatní paliva09.14, 09.15
04.3.5Elektrická energie09.21
04.3.6Energie jiná než elektrická09.22, 09.23
04.4Těžba a zpracovatelský průmysl11
04.4.1Těžba nerostných surovin kromě paliv11.1 (11.10)
04.4.2Průmyslová výroba11.2(11.20)
04.4.3Stavebnictví11.3(11.30)
04.5Doprava12č
04.5.1Silniční doprava12.1 (12.11,.12)
04.5.2Vodní doprava12.2 (12.21,.22)
04.5.3Drážní doprava12.3 (12.31,.32)
04.5.4Letecká doprava12.4(12.41,.42)
04.5.5Potrubní a ostatní doprava12.5(12.51,.52)
04.6Pošty a telekomunikace12.7
04.6.0Pošty a telekomunikace12.70
04.7Ekonomická oblast ostatní13
04.7.1Velkoobchod a maloobchod včetně skladování13.1č(13.11)
04.7.2Ubytování a stravování13.15(13.12)
04.7.3Turistický ruch13.2 (13.20)
04.7.4Víceúčelové projekty rozvoje13.3(13.30)
04.8Cílený výzkum a vývoj v ekonomické oblasti09.3,10.4,11.4, 12.8, 13.6
04.8.1Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných ekonomických, komerčních a pracovních záležitostí13.60č
04.8.2Cílený výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti10.40
04.8.3Cílený výzkum a vývoj v oblasti paliv a energetiky09.30
04.8.4Cílený výzkum a vývoj v oblasti těžby, průmyslové výroby a stavebnictví11.40
04.8.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti dopravy12.80č
04.8.6Cílený výzkum a vývoj v oblasti pošt a telekomunikací12.80č
04.8.7Cílený výzkum a vývoj v oblasti obchodu, turistického ruchu, víceúčelových projektů13.60č
04.9Ekonomické záležitosti jinde neuvedené09.4, 10.5, 11.5, 12.6, 12.9, 13.13, 13.7
04.9.0Ekonomické záležitosti jinde neuvedené09.40, 10.50, 11.50, 12.60, 12.90, 13.13, 13.70
05OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ15
05.1Odstraňování odpadů kromě odpadních vod15.1č
05.1.0Odstraňování odpadů kromě odpadních vod15.11č, 15.12č
05.2Odstraňování odpadních vod15.1č
05.2.0Odstraňování odpadních vod15.11č, 15.12č
05.3Kontrola a snižování znečištění15.2č
05.3.0Kontrola a snižování znečištění15.20č
05.4Ochrana přírody15.2č
05.4.0Ochrana přírody15.20č
05.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí15.3
05.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí15.30
05.6Ochrana životního prostředí jinde neuvedená15.4
05.6.0Ochrana životního prostředí jinde neuvedená15.40
06BYDLENÍ A SPOLEČENSKÁ INFRASTRUKTURA07
06.1Rozvoj bydlení07.1č
06.1.0Rozvoj bydlení07.11, 07.12
06.2Územní rozvoj obecně07.1č
06.2.0Územní rozvoj obecně07.13, 07.14
06.3Zásobování vodou07.2
06.3.0Zásobování vodou07.20
06.4Pouliční osvětlení07.3
06.4.0Pouliční osvětlení07.30
06.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury07.4
06.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury07.40
06.6Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený07.5
06.6.0Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený07.50
07ZDRAVÍ05
07.1Léčiva a zdravotnické prostředky05.4
07.1.1Léčiva05.40č
07.1.2Ostatní zdravotnické výrobky05.40č
07.1.3Léčebné a protetické prostředky05.40č
07.2Ambulantní zdravotní péče05.2
07.2.1Ambulantní lékařská péče všeobecná05.21
07.2.2Ambulantní lékařská péče specializovaná (kromě stomatologické péče)05.22
07.2.3Ambulantní stomatologická péče05.23
07.2.4Ambulantní zdravotní péče ostatní05.24, 05.25
07.3Ústavní zdravotní péče05.1
07.3.1Ústavní zdravotní péče všeobecná05.11
07.3.2Ústavní zdravotní péče specializovaná05.12
07.3.3Služby zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství05.15
07.3.4Služby sanatorií, kojeneckých ústavů, zotavoven a léčeben pro dlouhodobě nemocné apod.05.14
07.4Veřejné zdravotnické služby05.3
07.4.0Veřejné zdravotnické služby05.30
07.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví05.5
07.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví05.50
07.6Zdravotnické služby jinde neuvedené05.6
07.6.0Zdravotnické služby jinde neuvedené05.60
08REKREACE, KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ08
08.1Rekreační a sportovní služby08.1č
08.1.0Rekreační a sportovní služby08.11
08.2Kulturní služby08.1č
08.2.0Kulturní služby08.12
08.3Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby08.1č
08.3.0Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby08.13
08.4Náboženské a ostatní společenské služby08.1č
08.4.0Náboženské a ostatní společenské služby08.14
08.5Cílený výzkum a vývoj v oblasti rekreace, sportu, kultury a náboženství08.2
08.5.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti rekreace, sportu, kultury a náboženství08.20
08.6Rekreační, sportovní, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené08.3
08.6.0Rekreační, sportovní, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené08.30
09VZDĚLÁVÁNÍ04
09.1Preprimární a primární vzdělávání04.1
09.1.1Preprimární vzdělávání04.10č
09.1.2Primární vzdělávání04.10č
09.2Sekundární vzdělávání04.2č
09.2.1Nižší sekundární vzdělávání04.22č
09.2.2Vyšší sekundární vzdělávání04.21, 04.22č
09.3Postsekundární vzdělávání nižší než terciární04.2č
09.3.0Postsekundární vzdělávání nižší než terciární04.22č
09.4Terciární vzdělávání04.3
09.4.1První stupeň terciárního vzdělávání04.31č
09.4.2Druhý stupeň terciárního vzdělávání04.31č
09.5Vzdělávání nedefinované podle úrovně04.2č, 04.3č, 04.4
09.5.0Vzdělávání nedefinované podle úrovně04.23, 04.32, 04.33, 04.40
09.6Vedlejší služby ve vzdělávání04.5
09.6.0Vedlejší služby ve vzdělávání04.50
09.7Cílený výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání04.6
09.7.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání04.60
09.8Vzdělávání jinde neuvedené04.7
09.8.0Vzdělávání jinde neuvedené04.70
10SOCIÁLNÍ VĚCI06
10.1Nemoc a invalidita06.1č, 06.2č
10.1.1Nemoc06.115, 06.215
10.1.2Invalidita06.15., 06.23
10.2Stáří06.1č, 06.2č
10.2.0Stáří06.135, 06.22
10.3Pozůstalí06.1č
10.3.0Pozůstalí06.135
10.4Rodina a děti06.1č, 06.2č
10.4.0.Rodina a děti06.135, 06.155, 06.216, 06.245
10.5Nezaměstnanost06.1č
10.5.0Nezaměstnanost06.145
10.6Bydlení06.15
10.6.0Bydlení06.155, 06.165
10.7Sociální pomoc jinde neuvedená06.1č, 06.2č
10.7.0Sociální pomoc jinde neuvedená06.145, 06.156, 06.166, 06.17, 06.26
10.8Cílený výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí06.3
10.8.0Cílený výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí06.30
10.9Sociální věci jinde neuvedené06.4
10.9.0Sociální věci jinde neuvedené06.40
Přesunout nahoru