Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o18/c63/2001 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Částka 63/2001
Platnost od 09.05.2001
Účinnost od 12.07.2001
Zrušeno k 24.01.2002 (o41/c156/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

18

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 24. dubna 2001,

kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Minimální výše likvidních prostředků bank a poboček zahraničních bank včetně stavebních spořitelen1) činí 2 % ze závazků, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky, vůči všem osobám s výjimkou bank.

§ 2

Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.

§ 3

Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.

§ 4

Povinné minimální rezervy jsou úročeny sazbou pro repo operace České národní banky, vyhlašovanou ve Věstníku České národní banky; prostředky nad výši stanovené povinnosti se neúročí.


§ 5

Zrušuje se opatření České národní banky č. 118/1999 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. července 2001.


Guvernér:

v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

Přesunout nahoru