Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o11/c44/2001 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001

Částka 44/2001
Platnost od 27.03.2001
Účinnost od 27.03.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

11

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 15. března 2001, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., mění Program statistických zjišťování na rok 20011) takto:


1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem - poř. č. 48: Název statistického zjišťování zní: "Finanční leasing".

2. V části II. písm. g) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem zdravotnictví

a) poř. č. 7: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty, E (MZ) 6-04, se zrušuje;

b) se doplňují další statistická zjišťování č. 25 a 26 takto:

"25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), další doplňující ekonomické ukazatele, přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům, přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům, zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžková zdravotnická zařízení státní i nestátní všech resortů [tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice] - příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty, tj. zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybrané státní a nestátní příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví".


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, Csc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 2001 byl uveřejněn v částce 109/2000 Sb. pod č. 45/2000 Sb.

Přesunout nahoru