Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c2/2001 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)

Částka 2/2001
Platnost od 10.01.2001
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

1

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 11. prosince 2000 k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2001:


a) TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze. Tuto klasifikaci vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatnou publikaci.

TNM systém popisující anatomický rozsah choroby je založen na určení tří složek:

T - rozsah primárního nádoru,

N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,

M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Přidání čísel k těmto třem složkám určuje rozsah zhoubného onemocnění.

Nahrazuje dosavadní TNM klasifikaci zhoubných novotvarů 4. vydání, 2. revize 1992, která byla platná od 1. ledna 1995 a vydána Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatná publikace.

b) Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2), která je rozšířenou II. kapitolou MKN-10 (vyhlášenou opatřením ČSÚ z 5. května 1993, částka 39/1993 Sb.) a dovoluje kódovat jak topografii, tak morfologii (histologii) novotvarů.

TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2), je možné obdržet v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (p.o. box 60).


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Přesunout nahoru