Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o54/c174/2001 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

Částka 174/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

54

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, opatření čj. 281, 283/105 876/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Přesunout nahoru