Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o41/c156/2001 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Částka 156/2001
Platnost od 28.11.2001
Účinnost od 24.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

41

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

(1) Minimální výše likvidních prostředků bank a poboček zahraničních bank činí 2 % ze závazků, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky, vůči všem osobám s výjimkou bank.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na závazky z repo operací, pro které se stanoví sazba 0 %.

§ 2

Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.

§ 3

Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.

§ 4

Povinné minimální rezervy jsou úročeny do výše stanovené povinnosti; výše úrokové sazby a způsob úročení jsou vyhlašovány ve Věstníku České národní banky v rámci podmínek pro tvorbu povinných minimálních rezerv.


§ 5

Zrušuje se opatření České národní banky č. 18/2001 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.


§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2002.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru