Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o40/c153/2001 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

Částka 153/2001
Platnost od 20.11.2001
Účinnost od 20.11.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

40

Ministerstvo financí

vydalo podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 283/73 385/2001 ze dne 26. října 2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Přesunout nahoru