Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o37/c139/2001 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 139/2001
Platnost od 17.10.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

37

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 9. do 30. 9. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a dodatky kolektivních smluv vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (uzavřené dne 30. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřený (na období od 19. 7. 2001 do 31. 12. 2003)

mezi

Svazem pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech

a

Svazem zaměstnavatelů ve strojírenství, slévárenství a souvisejících oborech.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2002 - 2004 (obecná část na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, zvláštní část na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.

3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 21. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený (dne 7. 8. 2001 s účinností od 1. 7. 2001)

mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (Sekcí silničního hospodářství)

a

Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě (Sekci silničního hospodářství).

Přesunout nahoru