Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2001
Platnost od 23.02.2001
Účinnost od 01.03.2001
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

72

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. února 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a d) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb., vyhlášky č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 312/1998 Sb., vyhlášky č. 320/1999 Sb. a vyhlášky č. 73/2000 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrada za úkony pečovatelské služby

a) úhrada za úkony v rodinách sdětmi

b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřebyNejvyšší částka v Kč
a)b)
1.celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce00
2.celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny00
Další úkony  
3.běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC25/úkon, denně25/úkon, denně
4.jednoduché ošetřovatelské úkony15/denně15/denně
5.donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití17/úkon, denně17/úkon, denně
6.donáška uhlí a dřeva - za každých 15 kg, štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg25/úkon, denně25/úkon, denně
7.nákupy, nutné pochůzky30/úkon, denně30/úkon, denně
8.donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen20/úkon, denně20/úkon, denně
9.práce spojené s udržováním domácnosti60/hod.60/hod.
10.příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře40/hod.40/hod.
11.doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách45/hod.45/hod.
12.praní drobného osobního prádla, včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy50/kg50/kg
13.výchovná práce s dětmi50/hod.neposkytuje se
14.dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 do 22 hodin45/hod.neposkytuje se
15.ošetření nohou (pedikura), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasůneposkytuje se80/úkon
16.průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí40/hod.40/hod.
17.tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostíneposkytuje se80/hod.
18.dohled nad dospělým občanem od 6 do 22 hodinneposkytuje se50/hod.
19.noční služba od 22 do 6 hodin 
a) spojená s možností spánku90/úkon90/úkon
b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů150/úkon150/úkon
20.mimořádné úkony  
a) praní velkého prádla, prádla značně znečistěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně drobných úprav90/kg90/kg
b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod.100/hod.100/hod.“.

2. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrady za další služby poskytované v domovech - penzionech pro důchodce

Druh službyVýše úhrady
I.a) Stravovánípodle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 b) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídlaaž 17 Kč/úkon, denně
II.Praní a žehlení 
 a) v zařízení sociální péčeve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok
 b) v jiném zařízeníve výši, kterou toto zařízení požaduje
Za poskytnutí této služby se považuje i použití automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně pracích prostředků. Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.
III.a) Nákupy, nutné pochůzkyaž 30 Kč/úkon, denně
 b) doprovod na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod.až 45 Kč/hod.
IV.Ú klidpodle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu až 60 Kč/hod.“.
   

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2001.


Ministr:
PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru