Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 60/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Částka 21/2001
Platnost od 19.02.2001
Účinnost od 19.02.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se mění takto:

V § 6 odst. 1 písm. c) zní:

"c) přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,".


ČÁST ČTVRTÁ

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru