Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Částka 21/2001
Platnost od 19.02.2001
Účinnost od 01.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
20 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 56/2001 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Poslední změna: 29.06.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon o správních poplatcích

Cílem návrhu je úprava problematiky schvalování technické způsobilosti vozidel a registrace vozidel.

Poslední změna: 28.04.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Cílem novelizace vyhlášky je reagovat na změny, které nastaly v souvislosti s novelizacemi směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností. Jde tedy především o implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.04.2020 pod číslem 180/2020 Sb. s účinností od 21.04.2020
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 13.03.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon občanský soudní řád, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,

Cílem novely zákona je zajistit, aby osoby či orgány, které vedou rejstříky, obsahující informace o věcech, které jsou pojaty do soupisu zápisem do protokolu v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce, měly povinnost do takového rejstříku zapsat skutečnost o pojetí takové věci do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky a zákon o Celní správě České republiky

Návrh rozšiřuje oprávnění Policie České republiky a orgánů Celní správy České republiky ve vztahu k výběru nedoplatku na pokutách dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Poslední změna: 27.02.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela zvyšuje pohybový komfort uživatelů invalidních vozíků na úroveň pohybu zdravého člověka.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2020 pod číslem 52/2020 Sb. s účinností od 01.04.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela mění způsob úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací a způsob prokazování a kontroly této úhrady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2019 pod číslem 227/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Vyhláška reaguje na novelu zákona o pozemních komunikacích, která změnila ustanovení týkající se provádění technických prohlídek vozidel a hodnocení technické způsobilosti, druhů technických prohlídek, podmínek povolování k provozování stanic měření emisí, včetně oblasti vzdělávání kontrolních techniků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 211/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon obsahuje návrhy dílčích novelizací v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Navrhovaná právní úprava dává do souladu podmínky daného pojištění odpovědnosti s judikaturou Soudního dvora EU.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

V důsledku návrhu nového zákona o odpadech dochází k vyčlenění pravidel pro nakládání s výrobky s ukončenou životností do samostatného zákona.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela odstraňuje některé dílčí nedostatky a mezery v zákoně č. 56/2001 Sb. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 63/2017 Sb. s účinností od 01.06.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o registraci vozidel

Návrh vyhlášky upravuje registrační značky vozidel na přání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 399/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016