Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Částka 178/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 31.12.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 06.06.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Návrh zákona má za cíl upravit problémy, které vznikají při časté změně volebních obvodů při volbách do Senátu.

Poslední změna: 03.06.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., a zákon č. 131/2000 Sb.

Zákon v případě voleb do zastupitelstev obcí a v hlavním městě Praze snižuje věkovou hranici aktivního volebního práva na 16 let.

Poslední změna: 10.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 39/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Novela se zaměřuje především na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 38/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019

Návrh senátního návrhu zákona kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh má za cíl nahradit dvoukolový systém voleb do Sentáu jednokolovým systémem alternativního hlasování.  

Návrh neprošel 18.10.2018 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.08.2018 pod číslem 185/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška zapracovává navýšení odměn předsedům a zapisovatelům všech okrskových volebních komisí o 500 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2017 pod číslem 475/2017 Sb. s účinností od 29.12.2017

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Technická novela. Napravuje nedostatky, které byly shledány judikaturou nebo praxí. Přizpůsobuje zákony elektronizaci veřejné správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.03.2017 pod číslem 90/2017 Sb. s účinností od 13.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

Úprava financování volebních kampaní včetně výdajových limitů na volební kampaně. Navrhuje se, aby ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu byla pravidla volební kampaně a jejího financování upravena v zásadě jednotně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 322/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,zákon č. 131/2000 Sb.,zákon č. 491/2001 Sb.,zákon č. 22/2004 Sb.,zákon č. 150/2002 Sb.

Návrh zákona zavádí přímou volbu starosty v obcích do 1500 obyvatel a obcích, kde se nevolí obecní rada.

Návrh neprošel 13.07.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)

Poslanecký návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 491/2001

Předkladatelé navrhují změnit způsob volby členů zastupitelstva hlavního města Prahy tak, aby se volilo podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Návrh neprošel 13.07.2016 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a ostatní volební zákony

Novela mění vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu. A dále se ruší některá obsolentní ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.04.2016 pod číslem 114/2016 Sb. s účinností od 13.04.2016