Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 481/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 175/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 16.06.2005 (228/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

481

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


Čl. I

V nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., nařízení vlády č. 495/2000 Sb., nařízení vlády č. 264/2001 Sb., nařízení vlády č. 397/2001 Sb. a nařízení vlády č. 404/2001 Sb., přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence

Část I

ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuhl  L 1/1O 1/1
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápojehl  L 1/1O 1/1

Část II

TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2402 10 00

 
Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabákks  L 1/1O 1/1
2402 20 Cigarety obsahující tabák
2402 90 00Ostatní
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti (esence)kg  L 1/1O 1/1

Část III

NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2523 29 00 10
2523 90 90 10
Cement šedýtunaD 1/8b L 1/1O 1/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagáttuna  L 1/1O 1/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítuna  L 1/1O 1/1
2709 00 90 10RopatunaD 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11Benziny
2710 11 11 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 15 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 11 11tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 21Lakový benzin (White spirit):
2710 11 21 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 21 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 21 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 25Ostatní:
2710 11 25 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 25 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 25 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Ostatní:
 Motorový benzin:
2710 11 31 00Letecký benzintunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Ostatní s obsahem olova: 
 nepřesahujícím 0,013 g/litr: 
2710 1141S oktanovým číslem (RON) nižším než 95:
2710 11 41 10S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 41 20S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1)tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 45 00S oktanovým číslem (RON) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 49 00S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Převyšujícím 0,013 g/litr:
2710 11 51 00S oktanovým číslem (RON) nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 59 00S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 70 00Palivo pro tryskové motory benzinového typutunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 90 Ostatní benziny:
2710 11 90 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 90 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 11 90 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 Ostatní:
Střední oleje:
2710 19 11 00Učené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 15 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 11tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 K jiným účelům: Petrolej (kerosen):
2710 19 21 00Palivo pro tryskové motorytunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 25 00OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
      
2710 19 29 Ostatní:
2710 19 29 10Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 29 20Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 29 91Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací),oleje k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 29 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Těžké oleje: Plynové oleje:
2710 19 31 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 35 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 31tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 K jiným účelům:
2710 19 41S obsahem síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních:
2710 19 41 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 41 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 41 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 41 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 45S obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní:
       
2710 19 45 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 45 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 45 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 45 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 49S obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 19 49 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 49 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 49 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 49 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Topné oleje:
2710 19 51 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 55 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 51tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 K jiným účelům:
2710 19 61S obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostní:
2710 1961 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 %tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla     
2710 19 61 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 61 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 63S obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2 % hmotnostní:     
2710 19 63 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 % objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 63 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90 x 10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 63 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 65S obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2,8% hmotnostních:
2710 19 65 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 65 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 65 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 69S obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních:
2710 19 69 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 %) objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používanétunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla     
2710 19 69 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2.s_1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 19 69 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2711 11 00Zemní plyn zkapalněný     
2711 11 00 10Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtunaD 1/2b L 1/1O 1/1
2711 11 00 20Zemní plyn dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.tunaD 1/2b D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2711 11 00 90Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užitítunaD 1/2b L 1/1O 1/1
2711 21 00Zemní plyn v plynném stavu     
2711 21 00 10Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtunaD 1/2b L 1/1O 1/1
2711 21 00 90Zemní plyn ostatnítunaD 1/2b, D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2716 00 00Elektrická energieMWhD 1/10DD 1/3 L 1/1O 1/1
DD 1/4
DD 1/5 *)

Část IV

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3102 30Dusičnan amonný, též ve vodném roztokutuna  L 1/1O 1/1
3505 10Dextriny a jiné modifikované škrobytuna  L 1/1O 1/1
3824 90 99Ostatní:     
3824 90 99 12Methylesterřepkové olejetuna DD 1/1L 1/1O 1/1
3824 90 99 13BionaftatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
3824 90 99 21Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit více než 30% hmotnostních všech látek ve směsi obsaženýchtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
3824 90 99 22Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
3824 90 99 23Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1

Část V

POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4203Použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usněkg  L 1/1O 1/1
4303Použité oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinkg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 01Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN6101) Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6103)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 02Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6102) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované1  L 1/1O 1/1
 (HS/CN 6104)     
6309 00 00 03Použité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (HS/CN 6105)
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6106)
Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6107)
Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6108)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 04Použitá vrchní trička a tílka (nátělníky) pletené nebo háčkované(HS/CN6109)
Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6110)
Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky, pro sport, pletené nebo háčkované (HS/CN 6112)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 05Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6111)
Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (HS/CN 6113)
Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (HS/CN 6114)
Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (HS/CN 6115)
Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (HS/CN 6116) použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (HS/CN 6117)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 06Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6201)
Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 07Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6202)
Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6204)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 08Použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6205),
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6206)/
Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207)
Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 09Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209-6217)
Použité přikrývky (HS/CN 6301)
Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (HS/CN 6302)
Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie (HS/CN 6303)
Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (HS/CN 6304)
Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií ap. (HS/CN 6308)
kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 10Použitá obuv (HS/CN 6401-6405)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 11Použité klobouky a jiné pokrývky hlavy (HS/CN 6503-6506)kg  L 1/1O 1/1
6310Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry a lana, ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, z textilních materiálůkg  L 1/1O 1/1

Část VI

VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluórkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2801 30 90 007726-95-6Bróm D 1/2 L 1/1O 1/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2806 10 00 107647-01-0ChlorovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2827 39 80 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 90 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 50 00 207778-50-9Dichroman draselnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfíd hlinitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfíd horečnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfíd vápenatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfíd zinečnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2850 00 20 117784-42-1ArzenovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
       
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 19 80 1179-34-51,1,2,2-tetrachlorethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 29 00 20764-41-01,4-dichlorobut-2-enkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1,3 -dienkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 13534-52-14,6-dinitro-o-kresol (DNOK)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2909 19 00 10542-88-1Bis(chlormethyl)etherkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2909 19 00 30111-44-4Bis(2-chlorethyl)etherkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2914 39 00 1082-66-6DifacinonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 137786-34-7MevinphoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 1355-63-0Nitroglycerin D 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 19 80 1262-75-9N-nitrosodimethylaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 42 10 1097-02-92,4-dinitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl)aminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 1596-96-84-Methoxy-2-nitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3 diaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 42 00 90 Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 19 00 136923-22-4MonokrotofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 19 00 1413171-21-6FosfamidonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 19 00 15141-66-2DikrotofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 29 95 13315-18-4MexakarbatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 95 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O-(methylkarbamoyl)oximkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 10 90 102094-99-72-[3-(Prop-1 -en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 12116-06-3AldicarbkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2323135-22-0OxamylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 352703-37-9S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 423734-95-0KyanthoatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 43682-80-4Demefion-OkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 442587-90-8Demefíon-SkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-OkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 495836-73-71 -(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 508065-62-1Demetion, směs izomerůkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 11 Rtuť, organické sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 16 Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 18 Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 27 Trimethylcín, sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 28 Triethylcín, sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 29 Dialkyl (Cl-C5)plumbany a tetraalkyl (Cl-C3)plumbanykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 302104-64-50-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
        
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3-lakton (Beta-propiolakton)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifacoumkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 95 1122432-68-44,4,5,5,-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-onkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 95 121563-66-2KarborurankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 95 1378-34-2DioxathionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 95 15297-78-9IsobenzankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 29 90 1089415-87-21,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 95 11535-89-7CrimidinekgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 1175-55-82-MethylaziridinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 122642-71-9Azinfos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 1386-50-0Azinfos-methylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 14151-56-4AziridinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 37297-97-2ThionazinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 381031-47-6TriamifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 99 90 142079-00-7Blasticidin-s a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 99 90 20947-02-4FosfolankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 99 90 2121548-32-3FosthietankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 99 90 24950-10-7Mefosfolan a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 99 90 25950-37-8Methidathion a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidekgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 11302-27-2Akonitin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 1351-55-8Atropin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 14357-57-3Brucin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 1657-47-6Fysostigmin, eserin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 17101-31-5Hyoscyamin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 1864-86-8KolchicinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 2054-11-5Nikotin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 2192-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 2351-34-3Skopolamin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 99 90 2457-24-9Strychnin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
8112 51007440-28-0Thalium surové (netvářené); prášekkgD 1/2 L 1/1O 1/1
  Sloučeniny thalia     
2825 90 80 1012026-06-1Hydroxid thalnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2827 39 80 207791-12-0Thalium monochloridkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2827 59 00 1013701-90-1Bromid thalitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2830 90 80 101314-97-2Sulfid thalný! kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2834 29 80 1010102-45-1Dusičnan thalnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2838 00 00 103535-84-0Thiokyanatan thaliakgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 10 1312039-52-0Selenid thaliakgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 12 00 10992-98-3Thalium formiát1 kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 29 00 102570-63-0Thalium acetátkgD 1/2 L 1/1O 1/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArzenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
12811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
12811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridv a chloridoxidv arzenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arzenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arzenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
12842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 19 10 0071-55-61,1,1-Trichlorethan (methylchloroform) - XnkgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2907 12 00 001319-77-3 108-39-4 95-48-7 106-44-5Kresoly a jejich solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2910 30 00 00106-89-81 -Chlor-2,3 -epoxypropan (epichlorhydrin)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1478-30-8Tris(o-kresyl)fosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 95 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 95 18109-74-0ButyronitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 95 2070124-77-5Flucythrinate - XnkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 95 22109-77-3MalononitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 32813-19-4
4808-30-4
56573-85-4
688-73-3
1461-22-9
Organické sloučeniny cínukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 95 1323505-41-1Pirimiphos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 95 1429232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 99 90 3924017-47-8TriazophoskgD 1/2 L 1/1O 1/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 207647-01-0Kyselina chlorovodíkovákgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2902 30 00 00108-88-3ToluenkgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2909 11 00 0060-29-7DiethyletherkgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2914 11 00 0067-64-1AcetonkgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2914 12 00 0078-93-3Butanon (ethylmethylketon)kgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2915 24 00 00108-24-7AcetanhydridkgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1
2933 32 00 00110-89-4Piperidin a jeho soligrD 1/2 , D 1/9 L 1/1O 1/1

Díl 4 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákg  L 1/1O 1/1
1211 40 00 00Maková slámakgD 1/4 L 1/1O 1/2

Část VII

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyDl/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 1/5 L 1/1O 1/1

Část VIII

ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7802 00 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
 Sběrový papír   L 1/1 
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraft) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenkatunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 20 00Ostatní papír, karton nebo lepenka, vyrobené hlavně z bělené dřevné buničiny, nebarvené ve hmotětunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiáltunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 30 90OstatnítunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 90 10NetříděnýtunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 90 90TříděnýtunaD 1/1 1 L 1/1O 1/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 1/1 - a) doklad, který podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, musí při dovozu doprovázet odpad uvedený na zeleném seznamu odpadů, jehož dovoz nevyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí a který je přepravován přes hranice států za účelem využití, nebo

b) souhlas Ministerstva životního prostředí s dovozem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

D 1/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou,

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé ,vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující a

c) bezpečnostní list podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/4 - dovozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/5 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/6 - licence na obchod se zemním plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

D 1/7 - povolení Ministerstva životního prostředí k dovozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

D 1/8 - a) koncesní listina podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a

b) prohlášení o shodě nebo certifikát dováženého výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/9 - platná registrace dovozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/10 - licence na obchod s elektřinou nebo licence na přenos elektřiny podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 1/1 - čestné prohlášení žadatele, že jakost výrobku odpovídá příslušné české technické normě.

DD 1/2 - uzavřená smlouva s provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy.

DD 1/3 - a) čestné prohlášení s uvedením konkrétního výrobce elektřiny,

b) čestné prohlášení s uvedením konkrétní osoby, pro kterou se uskutečňuje dovoz elektřiny, a s uvedením, zda zařízení této osoby je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě.

DD 1/4 - uzavřená smlouva s provozovatelem přenosové soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy o přenosu nebo o distribuci elektřiny nebo o přenosu a distribuci elektřiny, pokud při dovozu elektřiny využívá přenosové i distribuční soustavy.

DD 1/5 - stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebylo vydáno rozhodnutí o omezení dovozu elektřiny podle § 44 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

*) podle § 71 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/2000 Sb. bude v rozhodnutí o udělení licence uvedena podmínka, jestliže ji obsahuje stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebylo vydáno rozhodnutí o omezení dovozu elektřiny podle § 44 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 1/1 - žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 1/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 1/2 - podle dokumentu D 1/4 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část I

NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlítuna  L 2/1O 2/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagáttuna  L 2/1O 2/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítuna  L 2/1O 2/1
Část II SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
ex4101 20
ex4101 50
ex4101 90
Surové kůže a kožky z hovězího dobytkatuna  L 2/1O 2/1

Část III

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4403 20 19 11
4403 20 39 11
4403 20 99 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3  L 2/1O 2/1
4403 91 90 11
4403 92 90 11
4403 99 10 11
4403 99 59 10
4403 99 95 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3  L 2/1O 2/1
4403 20 19 19
4403 20 39 19
4403 20 99 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dřívím3  L 2/1O 2/1
4403 91 90 19
4403 92 90 19
4403 99 10 19
4403 99 95 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dřívím3  L 2/1O 2/1

Část IV

DRAHÉ KOVY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7102Diamanty, též opracované, avšak nemontované ani nezasaženéctm  L 2/1O 2/1
7106Stříbro (včetně stříbra plátovaného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukg  L 2/1O 2/1
7108Zlato (včetně zlata plátovaného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukg  L 2/1O 2/1
7109 00 00Obecné kovy nebo stříbro, plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarukg  L 2/1O 2/1
7110Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukg  L 2/1O 2/1
7111 00 00Obecné kovy, stříbro nebo zlato, plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg  L 2/1O 2/1

Část V OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
 PLOCHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA     
 Plechy za tepla válcovanétuna DD 2/1L 2/1O 2/1
7208 40 10 **
7208 51 30 **
7208 51 50 **
7208 51 91 **
7208 51 99 **
7208 52 91 **
7208 52 99 **
7208 54 10 **
7208 90 10 **
7208 90 90 **
      
 Plechy a svitky za studena válcovanétuna DD2/1L 2/1O 2/1
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
      
 DLOUHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA     
 Profilová oceltuna DD 2/1L 2/1O 2/1
721631 11 **
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
      
1OCELOVÉ TRUBKY - vývoz do zemí EU a USA     
7304Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z ocelituna DD 2/1L 2/1O 2/1
7305Ostatní trouby a trubky (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), jejichž průřez je kruhový a jejichž vnější průměr převyšuje 406,4 mm, ze železa nebo ocelituna DD 2/1L 2/1O 2/1
7306 **Ostatní trouby, trubky a duté profily (např. s netěsným svárem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo ocelituna DD 2/1L 2/1O 2/1
** Žadatel, jemuž byla udělena licence, předkládá ministerstvu podle Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení uveřejněném pod č. 44/1998 Sb. v platném znění pro každou konkrétní dodávku na vývoz do států Evropské unie Exportní dokument vyplněný v anglickém jazyce.

Část VI

VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluórkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2801 30 90 007726-95-6BrómkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2806 10 00 107647-01-0ChlorovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2827 39 80 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 90 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonný D 2/2 L 2/1O 2/1
2841 50 00 207778-50-9Dichroman draselnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfíd hlinitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfid horečnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfíd vápenatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfid zinečnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2850 00 20 117784-42-1ArzenovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 19 80 1179-34-51,1,2,2-tetrachlorethankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 29 00 20764-41-01,4-dichlorobut-2-enkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1, 3-dienkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 13534-52-14,6-dinitro-o-kresol (DNOK)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2909 19 00 10542-88-1Bis(chlormethyl)etherkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2909 19 00 30111-44-4Bis(2-chlorethyl)etherkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2914 39 00 1082-66-6DifacinonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 137786-34-7MevinphoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 1355-63-0NitroglycerinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 19 80 1262-75-9N-nitrosodimethylaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 42 10 1097-02-92,4-DinitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl)aminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 1596-96-84-Methoxy-2-nitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3 diaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 42 00 90 Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 19 00 136923-22-4MonokrotofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 19 00 1413171-21-6FosfamidonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 19 00 15141-66-2DikrotofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 29 95 13315-18-4MexakarbatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 95 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O-(methylkarbamoyl)oximkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 10 90 102094-99-72-[3-(Prop-1 -en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 12116-06-3AldicarbkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2323135-22-0 OxamylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 352703-37-9S-[2-(Ethylsulfmyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 423734_95-0KyanthoatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 43682-80-4Demefion-0kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 442587-90-8Demefíon-SkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-0kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 495836-73-71 -(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 508065-62-1Demetion, směs izomerůkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 11 Rtuť, organické sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 16 Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 18 Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 27 Trimethylcín, sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 28 Triethylcín, sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 29 Dialkyl (Cl-C5)plumbany a tetraalkyl (Cl-C3)plumbanykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 302104-64-50-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3 -lakton (Beta-propiolakton)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifacoumkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 95 1122432-68-44,4,5,5,-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-onkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 95 121563-66-2KarborurankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 95 1378-34-2DioxathionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 95 15297-78-9IzobenzankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 29 90 1089415-87-2l,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 59 95 11535-89-7CrimidinekgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 1175-55-82-MethylaziridinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 122642-71-9Azinfos-ethylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 1386-50-0Azinfos-methylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 14151-56-4AziridinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 37297-97-2ThionazinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 99 90 381031-47-6TriamifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 99 90 142079-00-7Blasticidin-s a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 99 90 20947-02-4FosfolankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 99 90 2121548-32-3FosthietankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 99 90 24950-10-7Mefosfolan a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 99 90 25950-37-8Methidathion a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidekgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 11302-27-2Akonitin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 1351-55-8Atropin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 14357-57-3Brucin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 1657-47-6Fysostigmin, eserin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 17101-31-5Hyoscyamin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 1864-86-81 KolchicinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
       
2939 99 90 2054-11-5Nikotin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 2192-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 2351-34-3Skopolamin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 99 90 2457-24-9Strychnin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
8112 51 007440-28-0Thalium surové (netvářené); prášekkgD 2/2 L 2/1O 2/1
Sloučeniny thalia
2825 90 80 1012026-06-1Hydroxid thalnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2827 39 80 207791-12-0Thalium monochloridkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2827 59 00 1013701-90-1Bromid thalitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2830 90 80 101314-97-2Sulfid thalnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2834 29 80 1010102-45-1Dusičnan thalnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2838 00 00 103535-84-0Thiokyanatan thaliakgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 10 1312039-52-0Selenid thaliakgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 12 00 10992-98-3Thalium formiátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 29 00 102570-63-0Thalium acetátkgD 2/2 L 2/1O 2/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArzenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridy a chlorid oxidy arzenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arzenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arzenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 2/2, D 2/8 L 2/1O 2/1
2903 19 10 00 71-55-61,1,1-Trichlorethan (methylchloroform) - XnkgD 2/2, D 2/8L2/1O 2/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 2/2, D 2/8 L2/1O 2/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD2/2 L2/1O 2/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD2/2 L2/1O 2/1
2907 12 00 001319-77-3 108-39-4 95-48-7 106-44-5Kresoly a jejich solikgD2/2 L2/1O 2/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD2/2 L2/1O 2/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD2/2 L2/1O 2/1
2910 30 00 00106-89-81 -Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)kgD2/2 L2/1O 2/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD2/2 L2/1O 2/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD2/2 L2/1O 2/1
2919 00 90 1478-30-8Tris(o-kresyl)fosfátkgD2/2 L2/1O 2/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD2/2 L2/1O 2/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD2/2 L2/1O 2/1
2926 90 95 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD2/2 L2/1O 2/1
2926 90 95 18109-74-0ButyronitrilkgD2/2 L2/1O 2/1
2926 90 95 2070124-77-5Flucythrinate - XnkgD2/2 L2/1O 2/1
2926 90 95 22109-77-3MalononitrilkgD2/2 L2/1O 2/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD2/2 L2/1O 2/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD2/2 L2/1O 2/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD2/2 L2/1O 2/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD2/2 L2/1O 2/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD2/2 L2/1O 2/1
2931 00 95 32813-19-4
4808-30-4
56573-85-4
688-73-3
1461-22-9
Organické sloučeniny cínukgD2/2 L2/1O 2/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD2/2 L2/1O 2/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD2/2 L2/1O 2/1
2933 59 95 1323505-41-1Pirimiphos-ethylkgD2/2 L2/1O 2/1
2933 59 95 1429232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD2/2 L2/1O 2/1
2933 99 90 3924017-47-8TriazophoskgD2/2 L2/1O 2/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 207647-01-0Kyselina chlorovodíkovákgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2902 30 00 00108-88-3ToluenkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2909 11 00 0060-29-7DiethyletherkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2914 11 00 0067-64-1AcetonkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2914 12 00 0078-93-3Butanon (ethylmethylketon)kgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2915 24 00 00108-24-7AcetanhydridkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2933 32 00 00110-89-4Piperidin a jeho soligrD 2/2 , D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1

Díl 4 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákg  L 2/1O 2/1
1211 40 00 00Maková slámakgD 2/5 L 2/1O 2/2

Část VII

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 2/7 L 2/1O 2/1

Část VIII

ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 2/1 L 2/1O 2/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 2/1 L 2/1O 2/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 2/1 L 2/1O 2/1
7802 00 00Olověný odpad a šrottunaD 2/1 L 2/1O 2/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 2/1 - a) doklad, který podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, musí při dovozu doprovázet odpad uvedený na zeleném seznamu odpadů, jehož dovoz nevyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí a který je přepravován přes hranice států za účelem využití, nebo

b) souhlas Ministerstva životního prostředí s dovozem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

D 2/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou,

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující a

c) bezpečnostní list podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/3 - platná registrace výrobce a vývozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/5 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/6 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví do vybraných států podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/7 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/8 - povolení Ministerstva životního prostředí k vývozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 2/1 - souhlas výrobce s vývozem - jedná-li se o vývoz do států Evropské unie.

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 2/1 žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 2/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 2/2 - podle dokumentu D 2/5 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců kalendářního roku.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence

Část IZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu - původem ze Slovenské republiky3 500tuna
z toho: I. čtvrtletí800MR 3/115.11.-15.12.1.1.-31.3.
II. čtvrtletí800MR 3/115.2.- 15.3.1.4. - 30.6.
III. čtvrtletí1100MR 3/115.5. - 15.6.1.7. - 30.9.
IV. čtvrtletí800MR 3/115.8. - 15.9.1.10.-31.12.
Část IINEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny1 223 000tunaMR 3/115.11.-15.12.

Vysvětlivky zkratek pro doklady a metody rozdělení, uvedených v této příloze:

Metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb.:

MR 3/1 - stanovené množství bude stejným dílem rozděleno mezi ty žadatele, kteří určený výrobek dováží z důvodů technologických potřeb své výroby a kteří podali žádost ve stanovené lhůtě.

Při použití metod rozdělování stanoveného množství v licenčním řízení se zároveň přihlíží k výši dřívějších dovozů žadatele a k míře využití jemu poskytnutých licencí v předcházejícím období v souladu s § 70 odst. 2 zákona.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence

Část ITEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do USA
číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
ex5112410Tkaniny z česané vlny (obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny)MNkgDD 4/1O 4/1
ex6203433Vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex6202435Vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex6203443Vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex5515624Tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %)MNkgDD 4/1O 4/1
Část IITEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do Kanady
číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.členění kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1234567891011
6203 11 00 3a3.1OblekyMNksD 4/1DD 4/1 O 4/1
6203 12 00
6203 19
6203 31 00  3.3Saka a blejzryMNksD 4/1DD 4/1O 4/1
6203 32
6203 33
6203 39
5111 1131a31.1Vlněné tkaniny (s obsahem vlny l7 % a více)MNkgD 4/1DD 4/1O 4/1
5111 19
5111 90
5112 11 
5112 19 
5112 20 00
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
6302 60 0042a42.1Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, ze smyčkové ručníkoviny (froté) nebo podobné smyčkové textilie, z bavlnyMNkgD 4/1DD 4/1O 4/1

Vysvětlivky zkratek pro množství, doklady, metody rozdělení, lhůty a období uvedených v této příloze:

MN - množství pro kalendářní rok stanovuje dovážející stát v souladu s Dohodou o textilu a ošacení Světové obchodní organizace a Ministerstvo průmyslu a obchodu jej zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva průmyslu a obchodu do 30.11. předcházejícího kalendářního roku.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 4/1 - původní vývozní licence podle Ujednání mezi vládou ČR a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z ČR do Kanady ze dne 5. března 1998 vyplněná v anglickém nebo francouzském jazyce, uveřejněného pod č. 187/1998 Sb..

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 4/1 - smlouva na vývoz výrobku.

Období podle § 69 odst.1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 4/1 - podle dokladu DD 4/1, nejdéle však do konce kalendářního roku.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě bezpečnostní licence (s výjimkou výrobků, které jsou vojenským materiálem)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3
123456
3601 00 00Práškové výmetné výbušniny například střelné prachy trhacíkgD 5/1
D 5/4
DD 5/1
DD 5/2
 
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 například trhaviny, třaskaviny, trhací a prachové slože a směsikgD 5/2DD 5/1
DD 5/2
 
3603 00 10Zápalnice, bleskovicemD 5/3DD 5/1
DD 5/2
 
3603 00 90Roznětky, rozbušky, zažehovače: elektrické roznětky, rozbušky, pilule a palníkyksD 5/3DD 5/1
DD 5/2
 
9013 10 00Ostatní optické přístroje (například zaměřovači dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruksDD 5/1 
9302 00Revolvery a pistoleksD 5/5
D 5/6
DD 5/1
DD 5/2
 
9303Ostatní střelné zbraně například kulové, brokové a kombinované dlouhé zbraně a dále perkusní, akustické a expanzní zbraně, plynovky a zbraně používající náboje typu Flobert případně další zařízení, jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie, například expanzní přístrojeksD 5/5
D 5/6
D 5/7
DD 5/1
DD 5/2
 
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včetně obranných sprejů a elektrické paralyzátoryksD 5/7DD 5/1
DD 5/2
 
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuksD 5/8DD 5/1 
9306Střelivo a jeho části, náboje, nábojky, prachové tablety, střely, nábojnice, zápalky, broky, krytky, kontejnery, zátky a podobněksD 5/9
D 5/10
DD 5/1
DD 5/2
 

Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v této příloze:

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 5/1 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/2 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu výbušnin a delaborátů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů výbušnin a delaborátů.

D 5/3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu iniciátorů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů iniciátorů.

D 5/4 - Cerfitikát případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro nabíjení zbraní a střeliva nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/5 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení zbraní mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení při dovozu.

D 5/6 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých typů zbraní.

D 5/7 - Rozhodnutí Generálního ředitelství cel - Ministerstvo financí o zařazení zboží mezi zbraně z hlediska čísla celního sazebníku v případě nového druhu zboží nebo nejednoznačnosti jeho zařazení.

D 5/8 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu hlavních částí zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých hlavních částí zbraní.

D 5/9 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení nábojů a jejich dílů mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v případě , že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení, v případě dovozu.

D 5/10 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu střeliva a jeho částí nebo při dovozu v ČR neznámých typů střeliva a jeho částí.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 5/1 - Smlouva na vývoz nebo dovoz výrobku, nebo jiný dokument např. potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

DD 5/2 - V případě reexportu zboží získaného od výrobce, povolení výrobce k reexportu a nebo doklad o výhradním zastoupení s povolením reexportu(ů).".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Licence udělené pro rok 2002 vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zůstávají v platnosti.

2. Řízení o udělení licence zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru