Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 479/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Částka 172/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 31.12.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

479

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 2 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se slova ", jeho části nebo plod po potratu1)" nahrazují slovy "nebo jeho části". Zároveň se text poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru