Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 445/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka 167/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2003 (569/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

445

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. prosince 2001,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Sazby stravného

(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a) 57 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 87 Kč až 105 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 136 Kč až 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2) Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 57 Kč.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a) 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a) 25,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 25,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 26,20 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 29,20 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 22,80 Kč u motorové nafty.


§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 448/2000 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru