Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 404/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 152/2001
Platnost od 15.11.2001
Účinnost od 15.11.2001
Zrušeno k 16.06.2005 (228/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


Čl. I

V nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., nařízení vlády č. 495/2000 Sb., nařízení vlády č. 264/2001 Sb. a nařízení vlády č. 397/2001 Sb., přílohy č. 1 až 7 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence

Část I ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, ethylalkohol a ost. destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholuhl  L 1/1O 1/1
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápojehl  L 1/1O 1/1

Část II TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2402 10 00 2402 202402 90 00Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák Cigarety obsahující tabákOstatníks  L 1/1O 1/1
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a trestikg  L 1/1O 1/1

Část III NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
123 567
2523 29 00 10 2523 90 90 10Cement šedýtunaD1/8b L 1/1O 1/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované vyjma gagáttuna  L 1/1O 1/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítuna  L 1/1O 1/1
2709 00 90 10RopatunaD 1/2b L 1/1O 1/1
Benziny
2710 00 11Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 15Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 11tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 21Lakový benzin (White spirit):
2710 00 21 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 21 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 21 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 25Ostatní technický benzin:
2710 00 25 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 25 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 25 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 39Ostatní benziny:
2710 00 39 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 39 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 39 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu:
2710 00 26Letecký benzintunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Ostatní s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/litr:
2710 00 27S oktanovým číslem nižším než 95:
2710 00 27 10S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísadtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 27 20S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN 228-65-65505, Změna 1)tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 29S oktanovým číslem 95 nebo vyšším, ale nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 32S oktanovým číslem 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Ostatní s obsahem olova převyšujícím 0,013 g olova/litr:
2710 00 34S oktanovým číslem nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 36S oktanovým číslem 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 37Palivo pro tryskové motory benzinového typutunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Petroleje:
2710 00 41Učené pro specifické zpracování:tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 45Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Pro jiné účely: Petrolej (kerosen):
2710 00 51Palivo pro tryskové motory (letecký petrolej)tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 55OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Střední a těžké plynové oleje
2710 00 59Ostatní:
2710 00 59 10Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 59 20Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 59 91Střední oleje jiné než petrolej s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky 348/2000 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 59 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Těžké oleje: Plynové oleje:
2710 00 61Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 65Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Pro jiné účely:
2710 00 66S obsahem síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních:
2710 00 66 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 66 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 66 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky 348/2000 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 66 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 67S obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních:
2710 00 67 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 67 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 67 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky 348/2000 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 67 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 68S obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 00 68 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 68 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 68 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky 348/2000 Sb.tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 68 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
Topné oleje:
2710 00 71Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 72Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
 Pro jiné účely:
27 10 00 74S obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostní:
27 10 00 74 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
27 10 00 74 12Těžké topné oleje, to jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 74 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 76S obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní, a nepřesahujícím 2 % hmotnostních:
2710 00 76 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 76 12Těžké topné oleje, to jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 76 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 00 77S obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, a nepřesahujícím 2,8% hmotnostních:
2710 00 77 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 77 12Těžké topné oleje, to jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č.587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 77 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 78S obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních:
2710 00 78 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 78 12Těžké topné oleje, to jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2710 00 78 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
2711 11 00Zemní plyn zkapalněný
2711 11 00 10Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtis. tD 1/2b L 1/1O 1/1
2711 11 00 90Zemní plyn ostatní - dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.tis. tD 1/2b D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2711 11 00 90Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užitítis. tD 1/2b   
2711 21 00Zemní plyn v plynném stavu
2711 21 00 10Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtis. m3D 1/2b L 1/1O 1/1
2711 21 00 90Zemní plyn ostatnítis. m3D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2716 00 00Elektrická energieMWhD 1/10DD 1/3L 1/1O 1/1
DD 1/4
DD 1/5

Část IV VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3102 30Dusičňan amonný, též ve vodném roztokutuna  L 1/1O 1/1
3505 10Dextriny a jiné modifikované škrobytuna  L 1/1O 1/1
3824 90 95
3824 90 95 12Methylester řepkového olejetuna DD 1/1L 1/1O 1/1
3824 90 95 13BionaftatunaD 1/8, D 1/2bDD 1/1L 1/1O 1/1
3824 90 95 21Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb. určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit buď více než 30% hmotnostních nebo nejvíce 5% hmotnostních všech látek ve směsi obsaženýchtunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
3824 90 95 22Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1
3824 90 95 23Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č.22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1tunaD 1/8, D 1/2b L 1/1O 1/1

Část V POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4203Použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usněkg  L 1/1O 1/1
4303Použité oděvy a oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinkg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 01Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy, a podobné. Výrobky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6101) Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6103)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 02Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6102) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6104)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 03Použité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (HS/CN 6105) Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6106)Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama , koupací pláště, župany apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6107)Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6108)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 04Použitá vrchní trička a tílka (nátělníky) pletené nebo háčkované(HS/CN 6109) Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6110) Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky, pro sport, pletené nebo háčkované (HS/CN 6112)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 05Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6111) Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (HS/CN 6113)Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (HS/CN 6114)Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (HS/CN 6115)Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (HS/CN 6116) použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (HS/CN 6117)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 06Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6201) Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 07Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6202) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6204)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 08Použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6205), Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6206)/ Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207)Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negliže), koupací pláště, župany a podobné. Výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 09Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209-6217) Použité přikrývky (HS/CN 6301)Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (HS/CN 6302)Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie (HS/CN 6303)Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (HS/CN 6304)Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií ap. (HS/CN 6308)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 10Použitá obuv (HS/CN 6401-6405)kg  L 1/1O 1/1
6309 00 00 11Použité klobouky a jiné pokrývky hlavy (HS/CN 6503-6506)kg  L 1/1O 1/1
6310Hadry, motouzy, šňůry a lana z textilního materiálu ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používáníkg  L 1/1O 1/1

Část VI VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY, POMOCNÉ LÁTKY A PREKURSORY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluorkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2801 30 90 007726-95-6BromkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2827 39 90 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2837 19 00 90 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 40 00 007778-50-9Dichroman draselnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfid hlinitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfid hořečnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfid vápenatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfid zinečnatýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2850 00 20 117784-42-1ArsenovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 19 90 1179-34-51,1,2,2-TetrachlorethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 29 00 20764-41-01,4-Dichlorobut-2-enkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1, 3-dienkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 13534-52-14,6-Dinitro-o-kresolkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2909 19 00 30111-44-4Bis (2-chlorethyl) etherkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2909 19 00 10542-88-1Bis (chlormethyl) etherkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2914 31 00 0082-66-6DifacinonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová,kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 12 Soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 137786-34-7MevinfoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl - [ 4- (methylsulfanyl) fenyl]-fosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 90 85 1355-63-0NitroglycerinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 19 80 1262-75-9N-NitrosodimethylaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 42 10 1097-02-92,4-DinitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl) aminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 22 00 1596-96-84.Methoxy-2-nitroanilinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3-diaminkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2922 42 00 90 Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 10 00 146923-22-4MonokrotofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 10 00 1513171-21-6FosfamidonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 10 00 16141-66-2DikrotofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2924 29 90 13315-18-4MexakarbatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 99 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O- (methylkarbamoyl)oximkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 10 90 102094-99-72- [3-(Prop-1-en-2yl) fenyl] prop-2-yl-isokyanátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 12116-06-3AldikarbkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 1/2 L 1/1O 1/l
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 352703-37-9S- [2- (Ethylsulfinyl) ethyl]-0,0-dimethyl-fosforodithioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl) methyl]-0,0-diisopropyl-fosforodithioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2323135-22-0OxamylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 423734-95-0KyanthoatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 43682-80-4Demefion-0kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 442587-90-8Demefion-SkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-0kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 495836-73-71-(3,4-Dichloranilino) thiosemikarbazidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 508065-62-1Demetion - směs izomerukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 11 Rtuť, organické sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 27 Trimethylcín, sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 28 Triethylcín, sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 16 Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 18 Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 29 Dialkyl (C1-C5) plumbany a tetraalkyl (C1-C3) plumbanykgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 302104-64-5O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3-lakton (Beta-propiolakton)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifakumkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 80 1678-34-2DioxathionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 80 1722432-68-44,4,5,5,-Tetrachlor-l,3-dioxolan-2-onkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 80 18297-78-9IsobenzankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 99 80 111563-66-2KarbofurankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 29 90 1089415-87-21,3-Dichlor-5-ethyl-5-methyl- imidazolidin-2,4-dionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 70 11535-89-7Krimidin (Crimidine)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 352642-71-9Azinfos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 3686-50-0Azinfos-methylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 37151-56-4AziridinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 3875-55-82-MethylaziridinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 39297-97-2ThionazinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 401031-47-6TriamifoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 90 96 31950-37-8MethidathionkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 90 96 402079-00-7Blasticidin-skgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 90 96 41947-02-4FosfolankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 90 96 4221548-32-3FosthietankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2934 90 96 43950-10-7MefosfolankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 70 00 00 2939 70 00 0054-11-5Nikotin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 12 2939 90 90 12357-57-3Brucin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 17 2939 90 90 1757-24-9Strychnin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 18302-27-2Akonitin,kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 18 soli     
2939 90 90 19 2939 90 90 1951-55-8Atropin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 20 2939 90 90 2057-47-6Fysostigmin, eserin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 21 2939 90 90 21101-31-5Hyoscyamin, solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 2264-86-8KolchicinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 2392-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2939 90 90 2451-34-3Skopolamin a jeho solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
811291 50 107440-28-0ThaliumkgD 1/2 L 1/1O 1/1
811291 89 10 Thalium surové (neopracované), prášekkgD 1/2 L 1/1O 1/1
8112 99 90 10 Thalium, sloučeninykgD 1/2 L 1/1O 1/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArsenkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridy a chlorid oxidy arsenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arsenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arsenukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 19 10 0071-55-61,1,1-trichlorethan (methylchloroform)-XnkgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 1/2, D 1/7 L 1/1O 1/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2907 12 00 00    2907 12 00 001319-77-3 108-39-495-48-7106-44-5Kresoly,    solikgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2910 30 00 00106-89-81-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)kgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1478-30-8Tris (o-kresyl) fosfátkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 99 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 99 18109-74-0ButyronitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 99 2170124-77-5Flucythrinate - XnkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2926 90 99 23109-77-3MalononitrilkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD 1/2 L 1/1O 1/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2931 00 95 32813-19-4 4808-30-456573-85-4688-73-31461-22-9Organické sloučeniny cínukgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD 1/2 L 1/1O 1/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 70 1523505-41-1Pirimiphos-ethylkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 59 70 1629232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD 1/2 L 1/1O 1/1
2933 90 95 3324017-47-8TriazophoskgD 1/2 L 1/1O 1/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 007647-01-0Kyselina chlorovodíková (chlorovodík)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2902 30108-88-3Toluen (methylbenzen)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2909 11 00 0060-29-7Ether (diethylether)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2914 11 00 0067-64-1Aceton (2-propanon)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2914 12 00 0078-93-3Methylethylketon (2-butanon)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2915 24 00 00108-24-7Anhydrid kyseliny octové (Acetanhydrid)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1
2933 32 00 10110-89-4Piperidin (hexahydropyridin)grD 1/2, D 1/9 L 1/1O 1/1

Díl 4 - Prekursory (P) - pouze rok 2001

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2914 31 00103-79-7Fenylaceton (1-fenyl 2-propanon)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2924 22 00 0089-52-1Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2932 91 00 00120-58-1Isosafrol (1,2-(methylendioxy)-4- propenylbenzen)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2932 92 00 004676-39-53,4-methylendioxyfenyl-2-propanongrD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2932 93 00 00120-57-0Piperonal (1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2932 94 00 0094-59-7Safrol (4-allyl-1,2-methylendioxybenzen)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2939 41 00 00299-42-3 56006-05-350-98-6 134-72-581012-98-890-81-3Efedrin a jeho soli c(erythro-1-fenyl-2- methylaminopropan-1-ol)grD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2939 42 00 0090-82-4 345-78-87460-12-0Pseudoefedrin (INN) a jeho soligrD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2939 61 00 0060-79-7 74283-21-9129-51-1129-50-0Ergometrin (INN) a jeho soligrD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2939 62 00 00113-15-5 379-79-3Ergotamin (INN) a jeho soligrD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2
2939 63 00 0082-58-6Kyselina lysergová a její soligrD 1/3, D 1/4 L 1/1O 1/2

Díl 5 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákg  L 1/1O 1/1
1211 90 99 11Maková sláma /makovina/kgD 1/4 L 1/1O 1/2

Část VII FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 1/5 L 1/1O 1/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 1/5 L 1/1O 1/1

Část VIII ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7802 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
 Sběrový papír   L 1/1 
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraftový) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenkatunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 20 00Jiný papír, karton nebo lepenka , vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotětunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiáltunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 30 90OstatnítunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 90 10Jiný, včetně netříděného sběrového papíru a výmětutunaD 1/1 L 1/1O 1/1
4707 90 90Jiný, včetně tříděného sběrového papíru a výmětutunaD 1/1 L 1/1O 1/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 1/1 - a) souhlas Ministerstva životního prostředí s dovozem podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je-li výrobek uveden v červeném seznamu Katalogu odpadů, nebo

b) oznámení o záměru dovozu odpadů uvedených ve žlutém seznamu Katalogu odpadů nebo dovozu odpadů nezařazených v červeném, žlutém ani zeleném seznamu Katalogu odpadů potvrzené Ministerstvem životního prostředí a čestné prohlášení žadatele o nesdělení oznámení Ministerstva životního prostředí o zamítnutí dovozu podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou, a

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé ,vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující,

c) bezpečnostní list

podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/3 - povolení k zacházení s prekursory Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/4 - dovozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/5 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/6 - licence na obchod se zemním plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

D 1/7 - povolení Ministerstva životního prostředí k dovozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

D 1/8 - a) koncesní listina podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a

b) prohlášení o shodě nebo certifikát dováženého výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/9 - platná registrace dovozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/10 - licence na obchod s elektřinou nebo licence na přenos elektřiny podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 1/1 - čestné prohlášení žadatele, že jakost výrobku odpovídá příslušné české technické normě.

DD 1/2 - uzavřená smlouva s provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy

DD 1/3 - a) čestné prohlášení s uvedením konkrétního výrobce elektřiny

b) čestné prohlášení s uvedením konkrétní osoby, pro kterou se uskutečňuje dovoz elektřiny, a s uvedením, zda zařízení této osoby je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě

DD 1/4 - uzavřená smlouva s provozovatelem přenosové soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy o přenosu nebo o distribuci elektřiny nebo o přenosu a distribuci elektřiny, pokud při dovozu elektřiny využívá přenosové i distribuční soustavy

DD 1/5 - stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebylo vydáno rozhodnutí o omezení dovozu elektřiny podle § 44 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 1/1 - žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 1/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 1/2 - podle dokumentu D 1/4 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část I NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1 345 7
2701Černé uhlí, brikety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlítuna  L 2/1O 2/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobenátuna  L 2/1O 2/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítuna  L 2/1O 2/1

Část II SUROVÉ KŮŽE A USNĚ

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4101 10 4101 21 004101 22 004101 29 004101 30 104101 30 90Surové kůže hovězítuna  L 2/1O 2/1

Část III DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4403 20 10 11 4403 20 30 114403 20 90 11Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3  L 2/1O 2/1
4403 91 00 11 4403 92 00 114403 99 10 114403 99 50 104403 99 98 11Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3  L 2/1O 2/1
4403 20 10 19 4403 20 30 194403 20 90 19Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnatém3  L 2/1O 2/1
4403 91 00 19 4403 92 00 194403 99 10 194403 99 98 19Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnatém3  L 2/1O 2/1

Část IV DRAHÉ KOVY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7102Diamanty, též opracované, ale nemontované nezasazenéctm  L 2/1O 2/1
7106Stříbro (včetně zlaceného a platin. stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg  L 2/1O 2/1
7108Zlato (včetně platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg  L 2/1O 2/1
7109 00 00Obecné kovy nebo stříbro, plátované zlatem surové, nebo opracované pouze do formy polotovarůkg  L 2/1O 2/1
7110Platina surová, nebo ve formě polotovarů nebo prachukg  L 2/1O 2/1
7111 00 00Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg  L 2/1O 2/1

Část V OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
PLOCHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA
Plechy za tepla válcovanétuna DD 2/1L 2/1O 2/1
7208 40 10 ** 7208 51 30 **7208 51 50 **7208 51 91 **7208 51 99 **7208 52 91 **7208 52 99 **7208 54 10 **7208 90 10 **7208 90 90 **
Plechy a svitky za studena válcovanétuna DD 2/1L 2/1O 2/1
7209 15 00 ** 7209 16 90 **7209 17 90 **7209 18 91 **7209 18 99 **7209 25 00 **7209 26 90 **7209 27 90 **7209 28 90 **7211 23 10 **7211 23 51 **7211 29 20 **
DLOUHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA
Profilová oceltuna DD 2/1L 2/1O 2/1
7216 31 11 **      
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
OCELOVÉ TRUBKY - vývoz do zemí EU a USA
7304Trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z ocelituna DD 2/1L 2/1O 2/1
7305Ostatní trouby a trubkytuna DD 2/1L 2/1O 2/1
7306 **Jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo ocelituna DD 2/1L 2/1O 2/1
** Žadatel, jemuž byla udělena licence, předkládá ministerstvu podle Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení uveřejněném pod č. 44/1998 Sb. v platném znění pro každou konkrétní dodávku na vývoz do států Evropské unie Exportní dokument vyplněný v anglickém jazyce.

Část VI VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY, POMOCNÉ LÁTKY A PREKURSORY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluorkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2801 30 90 007726-95-6BromkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2827 39 90 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2837 19 00 90 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 40 00 007778-50-9Dichroman draselnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfid hlinitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfid hořečnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfid vápenatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfid zinečnatýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2850 00 20 117784-42-1ArsenovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 19 90 1179-34-51,1,2,2-TetrachlorethankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 29 00 20764-41-01,4-Dichlorobut-2-enkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1, 3-dienkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 13534-52-14,6-Dinitro-o-kresolkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2909 19 00 30111-44-4Bis (2-chlorethyl) etherkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2909 19 00 10542-88-1Bis (chlormethyl) etherkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2914 39 00 1082-66-6DifacinonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová,kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 12 Soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 137786-34-7MevinfoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl - [ 4- (methylsulfanyl) fenyl]-fosfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 90 85 1355-63-0NitroglycerinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 19 80 1262-75-9N-NitrosodimethylaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 42 10 1197-02-92,4-DinitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl) aminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 22 00 1596-96-84.Methoxy-2-nitroanilinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3-diaminkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2922 42 00 90 Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 10 00 146923-22-4MonokrotofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 10 00 1513171-21-6FosfamidonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 10 00 16141-66-2DikrotofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2924 29 90 13315-18-4MexakarbatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 99 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O- (methylkarbamoyl)oximkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 10 90 102094-99-72- [3-(Prop-1-en-2yl) fenyl] prop-2-yl-isokyanátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 12116-06-3AldikarbkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 352703-37-9S- [2- (Ethylsulfinyl) ethyl]-0,0-dimethyl-fosforodithioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl) methyl]-0,0-diisopropyl-fosforodithioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2323135-22-0OxamylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 423734-95-0KyanthoatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 43682-80-4Demeflon-OkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 442587-90-8Demefion-SkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-OkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 495836-73-71-(3,4-Dichloranilino) thiosemikarbazidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70508065-62-1Demetion - směs izomerukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 11 Rtuť, organické sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 27 Trimethylcín, sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 28 Triethylcín, sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 16 Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 18 Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 29 Dialkyl (C1-C5) plumbany a tetraalkyl (C1-C3) plumbanykgD 2/2 L 2/1O 2/1
29 31 00 95 302104-64-5O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3-lakton (Beta-propiolakton)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifakumkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 80 1678-34-2DioxathionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 80 1722432-68-44,4,5,5,-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-onkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 80 18297-78-9IsobenzankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 99 80 111563-66-2KarbofurankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 29 90 1089415-87-21,3-Dichlor-5-ethyl-5-methyl- imidazolidin-2,4-dionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 59 70 11535-89-7Krimidin (Crimidine)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 352642-71-9Azinfos-ethylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 3686-50-0Azinfos-methylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 37151-56-4AziridinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 3875-55-82-MethylaziridinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 39297-97-2ThionazinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 401031-47-6TriamifoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 90 96 31950-37-8MethidathionkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 90 96 402079-00-7Blasticidin-skgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 90 96 41947-02-4FosfolankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 90 96 4221548-32-3FosthietankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2934 90 96 43950-10-7MefosfolankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 70 00 00 2939 70 00 0054-11-5Nikotin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 12 2939 90 90 12357-57-3Brucin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 17 2939 90 90 1757-24-9Strychnin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 18 2939 90 90 18302-27-2Akonitin, solikgD 2/2 L2/1O 2/1
2939 90 90 19 2939 90 90 1951-55-8Atropin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 20 2939 90 90 2057-47-6Fysostigmin, eserin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 21 2939 90 90 21101-31-5Hyoscyamin, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 2264-86-8KolchicinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 2392-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2939 90 90 2451-34-3Skopolamin a jeho solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
8112 91 50 107440-28-0ThaliumkgD 2/2 L 2/1O 2/1
811291 89 10 Thalium surové (neopracované), prášekkgD 2/2 L 2/1O 2/1
8112 99 90 10 Thalium, sloučeninykgD 2/2 L 2/1O 2/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArsenkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridy a chlorid oxidy arsenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arsenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arsenukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 2/2, D 2/8 L 2/1O 2/1
2903 19 10 0071-55-61,1,1-trichlorethan (methylchloroform)-XnkgD 2/2, D 2/8 L 2/1O 2/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 2/2, D 2/8 L 2/1O 2/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2907 12 00 00    2907 12 00 001319-77-3 108-39-495-48-7106-44-5Kresoly, solikgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2910 30 00 00106-89-81-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)kgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 1478-30-8Tris (o-kresyl) fosfátkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 99 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 99 18109-74-0ButyronitrilkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 99 2170124-77-5Flucythrinate - XnkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2926 90 99 23109-77-3MalononitrilkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD 2/2 L 2/1O 2/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2931 00 95 32813-19-4 4808-30-456573-85-4688-73-31461-22-9Organické sloučeniny cínukgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD 2/2 L 2/1O 2/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 59 70 1523505-41-1Pirimiphos-ethylkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 59 70 1629232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD 2/2 L 2/1O 2/1
2933 90 95 3324017-47-8TriazophoskgD 2/2 L 2/1O 2/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 007647-01-0Kyselina chlorovodíková (chlorovodík)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2902 30108-88-3Toluen (methylbenzen)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2909 11 00 0060-29-7Ether (diethylether)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2914 11 00 0067-64-1Aceton (2-propanon)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2914 12 00 0078-93-3Methylethylketon (2-butanon)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2915 24 00 00108-24-7Anhydrid kyseliny octové (Acetanhydrid)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1
2933 32 00 10110-89-4Piperidin (hexahydropyridin)grD 2/2, D 2/3, D 2/6 L 2/1O 2/1

Díl 4 - Prekursory (P) - pouze rok 2001

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2914 31 00103-79-7Fenylaceton (1-fenyl 2-propanon)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2924 22 00 0089-52-1Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2932 91 00 00120-58-1Isosafrol (1,2-(methylendioxy)-4- propenylbenzen)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2932 92 00 004676-39-53,4-methylendioxyfenyl-2-propanongrD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2932 93 00 00120-57-0Piperonal (1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2932 94 00 0094-59-7Safrol (4-allyl-1,2-methylendioxybenzen)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2939 41 00 00299-42-3 56006-05-350-98-6134-72-581012-98-890-81-3Efedrin a jeho soli (erythro-1-fenyl-2- methylaminopropan-1-ol)grD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2939 42 00 0090-82-4 345-78-87460-12-0Pseudoefedrin (INN) a jeho soligrD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2939 61 00 0060-79-7 74283-21-9 129-51-1 129-50-0Ergometrin (INN) a jeho soligrD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2939 62 00 00113-15-5 379-79-3Ergotamin (INN) a jeho soligrD 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2
2939 63 00 0082-58-6Kyselina lysergová a její soli D 2/4, D 2/5 L 2/1O 2/2

Díl 5 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákg  L 2/1O 2/1
1211 90 99 11Maková sláma /makovina/kgD 2/5 L 2/1O 2/2

Část VII FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 2/7 L 2/1O 2/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 2/7 L 2/1O 2/1

Část VIII ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1
7802 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1 L 1/1O 1/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 2/1 - souhlas Ministerstva životního prostředí s vývozem podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li výrobek uveden v zeleném seznamu Katalogu odpadů.

D 2/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou, a

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé ,vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující,

c) bezpečnostní list

podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/3 - platná registrace výrobce a vývozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/4 - povolení k zacházení s prekursory Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/5 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/6 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví do vybraných států podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/7 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/8 - povolení Ministerstva životního prostředí k vývozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 2/1 - souhlas výrobce s vývozem - jedná-li se o vývoz do států Evropské unie.

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 2/1 žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 2/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 2/2 - podle dokumentu D 2/5 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců kalendářního roku.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence

Část I ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza - původem ze Slovenské republiky3 500tuna  MR 3/115.11.-15.12.1.1.-31.3.
z toho: I.čtvrtletí800
II. čtvrtletí800MR 3/115.2.- 15.3.1.4. - 30.6.
III. čtvrtletí1100MR 3/115.5. - 15.6.1.7. - 30.9.
IV. čtvrtletí800MR 3/115.8. - 15.9.1.10.-31.12.

Část II NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
2701Černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny1 223 000tuna  MR 3/115.11.-15.12. 

Vysvětlivky zkratek pro doklady a metody rozdělení, uvedených v této příloze:

Metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb.:

MR 3/1 - stanovené množství bude stejným dílem rozděleno mezi ty žadatele, kteří určený výrobek dováží z důvodů technologických potřeb své výroby a kteří podali žádost ve stanovené lhůtě.

Při použití metod rozdělování stanoveného množství v licenčním řízení se zároveň přihlíží k výši dřívějších dovozů žadatele a k míře využití jemu poskytnutých licencí v předcházejícím období v souladu s § 70 odst. 2 zákona.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence

Část I ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY - pouze rok 2001

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
123456789
0102 90 05 0102 90 210102 90 290102 90 410102 90 49Živý hovězí dobytek do 300 kg I. pololetíII. pololetí   3 5008 000   tunatuna     MR 4/1MR 4/1   1.1. - 15.1.do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 397/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb.   1.1.-30.6.do 31.12.
0102 90 61 až 0102 90 69Krávy I. pololetíII. pololetí  500500  tunatuna  MR 4/1 MR 4/11.1 - 15.1 15.5. - 15.6.1.1. - 30.6. 1.7. - 31. 12
0103 91 10Živý vepřový dobytek do 50 kg I. pololetíII. pololetí   300300   tunatuna  MR 4/1 MR 4/11.1 - 15.1 15.5. - 15.6.1.1.- 30.6. 1.7. - 31. 12

Část II TEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do USA

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
5112410Vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36% a více)MNmtr DD 4/1  O 4/1
6203433Vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)MNks DD 4/1  O 4/1
6202435Vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36% a více)MNks DD 4/1  O 4/1
6203443Vlněné pánské a chlapecké obleky s obsahem vlny 36% a více)MNks DD 4/1  O 4/1
5515624Tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %)MNmtr DD 4/1  O 4/1

Část III TEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do Kanady

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.členění kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1234567891011
6203 11 6203 126203 193a3.1OblekyMNksD 4/1DD 4/1  O 4/1
6203 31 6203 326203 336203 393.3Saka, blejzryMNksD 4/1DD 4/1  O 4/1
5111 11 5111 195111 905112 11 5112 19 5112 20 5112 30 5112 90 5515 13 5515 22 5515 9231a31.1Vlněné tkaniny (s obsahem vinyl 7 % a více)MNkgD 4/1DD 4/1  O 4/1
6302 6042a42.1Bavlněné froté ručníky a podobné výrobkyMNkgD 4/1DD 4/1  O 4/1

Vysvětlivky zkratek pro množství, doklady, metody rozdělení, lhůty a období uvedených v této příloze:

MN - množství pro kalendářní rok stanovuje dovážející stát v souladu s Dohodou o textilu a ošacení Světové obchodní organizace a Ministerstvo průmyslu a obchodu jej zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva průmyslu a obchodu do 30.11. předcházejícího kalendářního roku.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 4/1 - původní vývozní licence podle Ujednání mezi vládou ČR a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z ČR do Kanady ze dne 5. března 1998 vyplněná v anglickém nebo francouzském jazyce, uveřejněného pod č. 187/1998 Sb..

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 4/1 - smlouva na vývoz výrobku.

Metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb.:

MR 4/1 - stanovené množství pro příslušné období bude rozděleno stejným dílem mezi všechny žadatele, kteří podali žádost ve stanovené lhůtě; nebude-li celkové stanovené množství rozděleno, bude zbývající množství rozdělováno mezi žadatele podle časového pořadí došlých žádostí. Při rozdělování stanoveného množství v licenčním řízení se zároveň přihlíží k výši dřívějších dovozů žadatele a k míře využití jemu poskytnutých licencí v předcházejícím období v souladu s § 70 odst. 2 zákona.

Období podle § 69 odst.1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 4/1 - podle dokladu DD 4/1, nejdéle však do konce kalendářního roku.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě bezpečnostní licence

(s výjimkou výrobků, které jsou vojenským materiálem)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3
123456
3601 00 00Práškové výmetné výbušniny například střelné prachy trhacíkgD 5/1 D 5/4DD 5/1 DD 5/2 
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 například trhaviny, třaskaviny, trhací a prachové slože a směsikgD 5/2DD 5/1 DD 5/2 
3603 00 10Zápalnice, bleskovicemD 5/3DD 5/1 DD 5/2 
3603 00 90Roznětky, rozbušky, zažehovače: elektrické roznětky, rozbušky, pilule a palníkyksD 5/3DD 5/1 DD 5/2 
9013 10 00Ostatní optické přístroje (například zaměřovací dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruks DD 5/1 
9302 00Revolvery a pistoleksD 5/5 D 5/6DD 5/1 DD 5/2 
9303Ostatní střelné zbraně například kulové, brokové a kombinované dlouhé zbraně a dále perkusní, akustické a expanzní zbraně, plynovky a zbraně používající náboje typu Flobert případně další zařízení, jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie, například expanzní přístrojeksD 5/5 D 5/6D 5/8DD 5/1 DD 5/2 
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včetně obranných sprejů a elektrické paralyzátoryksD 5/7 D 5/8DD 5/1 DD 5/2 
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuksD 5/9DD 5/1 
9306Střelivo a jeho části, náboje, nábojky, prachové tablety, střely, nábojnice, zápalky, broky, krytky, kontejnery, zátky a podobněksD 5/7 D 5/10D 5/11DD 5/1 DD 5/2 

Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v této příloze:

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 5/1 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/2 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu výbušnin a delaborátů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů výbušnin a delaborátů.

D 5/3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu iniciátorů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů iniciátorů.

D 5/4 - Cerfitikát případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro nabíjení zbraní a střeliva nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/5 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení zbraní mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení při dovozu.

D 5/6 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých typů zbraní.

D 5/7 - Povolení Ministerstva zdravotnictví k distribuci sprejů, paralyzérů a plynových nábojek v případě dovozu.

D 5/8 - Rozhodnutí Generálního ředitelství cel - Ministerstvo financí o zařazení zboží mezi zbraně z hlediska čísla celního sazebníku v případě nového druhu zboží nebo nejednoznačnosti jeho zařazení.

D 5/9 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu hlavních částí zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých hlavních částí zbraní.

D 5/10 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení nábojů a jejich dílů mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v případě , že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení, v případě dovozu.

D 5/11 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu střeliva a jeho částí nebo při dovozu v ČR neznámých typů střeliva a jeho částí.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 5/1 - Smlouva na vývoz nebo dovoz výrobku, nebo jiný dokument např. potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

DD 5/2 - V případě reexportu zboží získaného od výrobce, povolení výrobce k reexportu a nebo doklad o výhradním zastoupení s povolením reexportu(ů).

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence pro výrobky uvedené v příloze č. 1, 2, 3 a 4
Vzor žádosti o udělení licence pro výrobky uvedené v příloze č. 1, 2, 3 a 4

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ LICENCE
POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:
1/nehodící se škrtnout
2/uvedou se identifikační údaje ve shodě s údaji v obchodním rejstříku, nebo průkazu živnostenského oprávnění, včetně telefonního a faxového čísla žadatele
3/údaj se vyplňuje pouze u vývozu a jen tehdy, není-li žadatel současně výrobcem
4/název výrobku - lze zapsat 60 znaků /musí odpovídat názvu uvedenému v kombinované nomenklatuře celního sazebníku/
5a/č. podpoložky není-li stanovena, položky kombinované nomenklatury celního sazebníku, to znamená 10, 8, 6 nebo 4 místa
5b/číslo CAS /číslo látky používané v Chemical Abstracts/ - vyplnit pouze v případě dovozu nebo vývozu vysoce toxických látek, toxických látek, pomocných látek, prekursorů, a to v souladu s platným nařízením vlády k zákonu č. 62/2000 Sb.
6/pokud je licencovaná položka množstevní uvádět množství, pokud je položka hodnotová uvádět Kč; lze zapsat maximálně 3 desetinná místa a 13 cifer před desetinou čárkou
7měrná jednotka - uvést v jednotkách uvedených v nařízení vlády
8/uvádět nabídkovou nebo smluvní cenu v Kč v přepočtu podle devizového kurzu ČNB platného v den podání žádosti - maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
9/maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
10/navrhovaná doba platnosti licence - počátek
11/navrhovaná doba platnosti licence - ukončení
12/uvádět název státu a jeho kód /kód je uveden ve vyhlášce MF ČR č. 135/98 Sb. v platném znění/
- za zemi obchodu se považuje stát ve kterém je sídlo smluvní strany žadatele
- za zemi původu se považuje stát, v němž bylo zboží vyrobeno - vyplnit pouze v případě dovozu
- za zemi určení se považuje stát v němž má dojít ke konečné spotřebě zboží - vyplnit pouze v případě vývozu
13/například: vývoz /dovoz za účelem dalšího prodeje, vývoz / dovoz k přímé spotřebě, vývoz/dovoz ke kompletaci, vazbový obchod, apod./
14a/uvést počet požadovaných licencí: v případě, že by došlo k celnímu řízení ve stejnou dobu na více celních úřadech, lze vydat více originálů licencí s tím, že celkové množství, uvedené v žádosti musí být součtem jednotlivých licencí /například žádost na 100 tun - lze požádat o 5 licencí např. na 20 t, 30 t, 40t, a 10t/
14b/uvést počet odpisových listů ke každé požadované licenci /odpisový list obsahuje 20 položek pro postupné odepsání z celkového množství uvedeného v licenci/

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence
Vzor žádosti o udělení licence

Vysvětlivky k žádosti o udělení bezpečnostní licence
A -žadatel uvede údaje shodné s platnými údaji, uvedenými v obchodním rejstříku, nebo koncesní listině, živnostenském listu
A 1, 2, 3 -uvést údaje platné pro fyzickou nebo právnickou osobu
B 1,2 -název a položku, případně podpoložku celního sazebníku uvádět dle HS a seznamu výrobků, podléhajících licenčnímu řízení /dále „seznam výrobků/
B 3 -specifikace výrobku - uvést bližší údaje, které přesněji charakterizují vyvážený/dovážený výrobek
B 4 -účel vývozu/dovozu - uvést bližší způsob užití výrobku, například: maloobchodní/velkoobchodní prodej, přímá spotřeba, kompletace, sběratelské účely, reexport, výstavy, předvedení, reklamace, bezúplatný vývoz vzorků
B 5 -uvádět množství podle stanovené měrné jednotky uvedené v „seznamu výrobků"
B 6, 7 -uvést nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství (dle měrné jednotky uvedené v seznamu výrobků) v Kč a celkovou cenu v Kč
C 1,2,3,4,5,6uvést údaje o výrobci a tuzemském dodavateli vyváženého/dováženého výrobku
D 5 -uvést číslo a název licence či jiného oprávnění vystavené orgány země kontrahenta a kdo oprávnění vydal
-u nového zahraničního partnera uvést dokument potvrzující jeho oprávněnost k zahraničnímu obchodu s daným zbožím
E 1,2,3,4 -uvést údaje platné pro fyzickou nebo právnickou osobu
E 5 -vyplnit v případě vývozu - E.U.C /End user certificate, I.I.C /International import certificate, nebo jiný obdobný dokument/ - uvést číslo certifikátu, kdo ho vydal a přiložit k žádosti v případě vývozu pistolí, revolverů, dlouhých kulových zbraní, s výjimkou malorážek a flobertek, dále všech typů brokovnic, nábojů v rážích podle C.I.P, rozbušek, bleskovic a trhavin
F 1 -uvést a přiložit smlouvu na vývoz nebo dovoz výrobku nebo jiný dokument např. potvrzenou objednávku, fakturu, proforma fakturu, objednávku apod.
F 2 -uvádět dle INCOTERMS
F 3 -uvést předpokládanou adresu celního úřadu přechodu výrobku přes hranice i propouštěcího celního úřadu na území ČR
F 4 -druh dodávky - přímý prodej, konsignace, zpětný vývoz, náhradní zásilka /zásilka zdarma, vzorky, dar, přímý vývoz, reexport, vývoz pro/po zpracování, apod.
F 6 -uvést způsob dopravy - letecky, železnicí, automobilem a podobně, rovněž uvést země, přes které budou výrobky přepravovány“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v . r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v . r.

Přesunout nahoru