Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Částka 124/2001
Platnost od 12.09.2001
Účinnost od 12.09.2001
Zrušeno k 27.03.2008 (97/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. srpna 2001,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 odst. 2 písm. b) až d) a f) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:


§ 1zrušeno

Podrobnosti o době služby a o nařizování služební pohotovostizrušeno

§ 2, § 3zrušeno

Medaile a postup při jejich udělovánízrušeno

§ 4 – § 8zrušeno

Služební stejnokroje, způsob vnějšího označení, služební průkazy a jejich používání

§ 9

Služební stejnokroje

(1) Služebními stejnokroji jsou

a) pracovní stejnokroj I,

b) pracovní stejnokroj II,

c) slavnostní stejnokroj,

d) společenský stejnokroj.

(2) Vzory služebních stejnokrojů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 10

Vnější označení příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

(1) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník") je označen

a) na pracovním stejnokroji I na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností ke generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo k hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen "organizační část") a rukávovým znakem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "rukávový znak"), jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 3, na pravé přední náprsní straně saka odznakem s identifikačním číslem, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky,

b) na pracovním stejnokroji II na levém rukávu blůzy příslušností k organizační části a rukávovým znakem, na zádech blůzy reflexním nápisem "HASIČI" a na pravé přední náprsní straně blůzy odznakem s identifikačním číslem,

c) na slavnostním stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností k organizační části a rukávovým znakem a na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky, nebo

d) na společenském stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, pod ním umístěným nápisem "HZS ČR" a pod tímto nápisem umístěným hodnostním označením.

(2) Odznak s identifikačním číslem je kovový, reliéfní a stříbrné barvy s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen znak Hasičského záchranného sboru České republiky a v jeho horní části je umístěno identifikační číslo.

(3) Na služebních stejnokrojích generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se označení příslušnosti k organizační části podle odstavce 1 písm. a) až c) a odznakem s identifikačním číslem podle odstavce 1 písm. a) a b) nepoužije.

§ 11

Služební průkaz příslušníka a jeho používání

(1) Při prokazování příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru služebním průkazem předkládá příslušník k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií.

(2) Vzor služebního průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Společenský stejnokroj zhotovený podle dosavadních předpisů může být do 31. prosince 2004 používán jako pracovní stejnokroj I.

(2) Platnost služebních průkazů vydaných podle dosavadních předpisů končí dnem 30. června 2002.

§ 13

Zrušuje se vyhláška č. 294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků hasičského záchranného sboru České republiky, s výjimkou § 9 až 17, které se zrušují dnem 31. prosince 2001.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 564/2004 Sb. Čl. II

Služební stejnokroje zhotovené podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2008.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzory služebních stejnokrojů

1. Pro jednotlivé základní vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny tyto výstrojní součástky:

Základní vzorPříslušníci
MužiŽeny
Pracovní stejnokroj ISako tmavomodré, šedomodré kalhoty, košile modrá s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, modré ponožky, černé polobotky.Sako tmavomodré, šedomodrá sukně, košile modrá s dlouhými rukávy, tmavomodrý klobouk se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky.
Pracovní stejnokroj IIBlůza a kalhoty tmavomodré s reflexním nápisem „HASIČI“ na zádech, triko šedé s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice, hodnostní označení, modré ponožky, černé polobotky nebo holeňová obuv.
Slavnostní stejnokrojSako a kalhoty tmavomodré, košile bílá s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, modré ponožky, černé polobotky, ozdobné šňůry.Sako a sukně tmavomodré, košile bílá s dlouhými rukávy, tmavomodrý klobouk se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, ozdobné šňůry.
Společenský stejnokrojSako a kalhoty tmavomodré, tmavomodrá čepice se štítkem, bílá šála, košile bílá s dlouhými rukávy k motýlku, nebo košile s dlouhými rukávy k vázance, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, tmavomodrý motýlek, bílé rukavice, černé polobotky, černé ponožky.Pouzdrové šaty a sako tmavomodré, bílá šála, šedý šátek, bílé rukavice, tmavomodrý klobouk, černé lodičky, punčochové kalhoty tělové barvy.

2. Jednotlivé základní vzory pracovního stejnokroje I lze kombinovat s výstrojními součástkami a stejnokrojovými doplňky.

Pracovní stejnokroj I

Pracovní stejnokroj II

Slavnostní stejnokroj

Společenský stejnokroj

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzor příslušnosti k organizační části a vzor rukávového znaku

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzor odznaku s identifikačním číslem

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzor služebního průkazu příslušníka

Vzor služebního průkazu příslušníka

Poznámky pod čarou

3) § 4 odst. 9 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Přesunout nahoru