Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání

Částka 103/2001
Platnost od 27.07.2001
Účinnost od 27.07.2001
Zrušeno k 01.01.2009 (415/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 18. července 2001,

kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen "střednědobý výhled") a termíny pro jejich předání.

§ 2

(1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") při přípravě návrhu střednědobého výhledu sděluje správcům kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), státním fondům a Radě vlády pro výzkum a vývoj na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet, odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů české ekonomiky (objem a meziroční dynamika hrubého domácího produktu v běžných cenách, míra inflace, míra nezaměstnanosti, meziroční dynamika objemu platů ve veřejném sektoru) a základní cíle střednědobé rozpočtové politiky.

(2) Správce kapitoly předkládá ministerstvu do 30 dnů ode dne doručení sdělení ministerstva podle odstavce 1 údaje pro sestavení střednědobého výhledu včetně komentáře v rozsahu a struktuře stanovené v přílohách č. 1 až 6 této vyhlášky.

(3) Státní fond, který požaduje prostředky ze státního rozpočtu, předkládá ministerstvu údaje pro sestavení střednědobého výhledu do 30 dnů ode dne doručení sdělení ministerstva podle odstavce 1, a to v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 7; k těmto údajům předloží podrobný komentář. Návrh na dotaci může být předložen pouze se souhlasem orgánu, do jehož věcné působnosti státní fond patří.

(4) Písemné údaje pro sestavení střednědobého výhledu obsahující utajované skutečnosti se předávají ministerstvu v příslušném stupni utajení. Údaje v elektronické formě nesmějí obsahovat utajované skutečnosti.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v . r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 267/2001 Sb.

Přesunout nahoru