Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Částka 98/2001
Platnost od 25.07.2001
Účinnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 256/2001 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro který slouží.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Cílem návrhu zákona je umožnit pohřeb mrtvě narozeného dítěte nebo plodu po potratu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona o pohřebnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2017 pod číslem 277/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy k provádění balzamace a konzervace a náležitostí dokladu o jejím absolvován

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona o pohřebnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2017 pod číslem 278/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další související zákony

Novela reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona, novela také uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 193/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb

Odstranění závad při implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady, adaptace zákona o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady, odstranění nepřesností a neprovázaností stávající právní úpravy vyplývající z potřeb aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 202/2015 Sb. s účinností od 17.08.2015
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Cílem návrhu novely zákona je upravit oblast reklamy na humánní léčivé přípravky tak, aby výskyt nezákonné reklamy na humánní léčivé přípravky byl co nejúčinněji a nejdůsledněji minimalizován, resp. aby byl odstraněn nežádoucí prostor pro obcházení zákona. Návrh zákona též nově upravuje reklamu na činnosti v pohřebnictví.

Návrh neprošel 01.04.2015 (Vráceno předkladateli k dopracování)