Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Částka 98/2001
Platnost od 25.07.2001
Účinnost od 01.01.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Cílem návrhu zákona je umožnit pohřeb mrtvě narozeného dítěte nebo plodu po potratu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro který slouží.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy k provádění balzamace a konzervace a náležitostí dokladu o jejím absolvován

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona o pohřebnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2017 pod číslem 278/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona o pohřebnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2017 pod číslem 277/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další související zákony

Novela reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona, novela také uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 193/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb

Odstranění závad při implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady, adaptace zákona o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady, odstranění nepřesností a neprovázaností stávající právní úpravy vyplývající z potřeb aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 202/2015 Sb. s účinností od 17.08.2015

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Cílem návrhu novely zákona je upravit oblast reklamy na humánní léčivé přípravky tak, aby výskyt nezákonné reklamy na humánní léčivé přípravky byl co nejúčinněji a nejdůsledněji minimalizován, resp. aby byl odstraněn nežádoucí prostor pro obcházení zákona. Návrh zákona též nově upravuje reklamu na činnosti v pohřebnictví.

Návrh neprošel 01.04.2015 (Vráceno předkladateli k dopracování)