Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 248/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Částka 96/2001
Platnost od 23.07.2001
Účinnost od 23.07.2001
Zrušeno k 01.01.2005 (642/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

248

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 3. července 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm. a) a d) zákona č . 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a § 5 odst. 3 písm. a) a § 20 odst. 4 zákona č . 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č . 283/1991 Sb., o Policii České republiky , ve znění pozdějších předpisů , (zákon o cestovních dokladech):


Čl. I

Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, se mění takto:

1. V § 6 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: "Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev .".

2. Doplňuje se příloha č. 8a, která zní:

"Příloha č. 8a k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

Žádost o vydání občanského průkazu

Žádost o vydání občanského průkazu“.

3. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č . 177/2000 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č . 177/2000 Sb.“.

4. Doplňuje se příloha č. 15a, která zní:

"Příloha č. 15a k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

Žádost o vydání občanského průkazu

Žádost o vydání občanského průkazu“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2001.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru