Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů

Částka 72/2001
Platnost od 15.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 01.01.2003 (363/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 31. května 2001,

kterou se vydává seznam hraničních přechodů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a podle § 3 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):


§ 1

Vydává se seznam hraničních přechodů uvedený v příloze, který obsahuje podmínky pro jejich užití k překročení státních hranic státními občany České republiky a cizinci.


§ 2

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, se mění takto:

1. § 7 se zrušuje.

2. Příloha č. 10 se zrušuje.


§ 3

Zrušuje se sdělení Ministerstva vnitra č. 171/2000 Sb., o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Ministr:

Mgr. Gross v . r.


Příloha k vyhlášce č. 192/2001 Sb.

Seznam hraničních přechodů

OBSAH :

I. ČESKO - POLSKÉ STÁTNÍ HRANICE

1.1. Hraniční přechody

I. 2. Přechody určené výhradně pro malý pohraniční styk

I. 3. Přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice

II. ČESKO - SLOVENSKÉ STÁTNÍ HRANICE

Hraniční přechody

III. ČESKO - RAKOUSKÉ STÁTNÍ HRANICE

Hraniční přechody

IV. ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

IV. 1. Hraniční přechody

IV. 2.Turistické stezky

V. MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

V.1 Veřejná mezinárodní letiště

V.2 Neveřejná mezinárodní letiště

Vysvětlivky symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů :

vss- státní občan České republiky nebo cizinec,
cr- státní občan České republiky
pr- státní příslušník Polské republiky,
sr- státní příslušník Slovenské republiky,
rak- státní příslušník Rakouské republiky,
eu- státní příslušník členského státu Evropské unie,
ts- osoba, která nepodléhá vízové povinnosti v České republice ani v Rakouské republice,
p- pěší,
v- vozíčkář, uživatel ekologického invalidního vozíku,
c- cyklista,
c+- cyklista s kolem vybaveným přídavným elektromotorem s maximální konstrukční rychlostí 20 km/hod. a maximálním výkonem 0,5 kW,
50- osoba jedoucí na malém motocyklu (do obsahu válců 50 ccm),
m- osoba jedoucí na motocyklu,
oa- osoba jedoucí osobním automobilem,
b- osoba jedoucí autobusem,
n- osoba jedoucí v nákladním vozidle,
žel.- osoba jedoucí ve vlaku bez rozdílu, zda jde o drážní osobní nebo nákladní dopravu,
žel-n- osoba jedoucí ve vlaku drážní nákladní dopravy,
žel-o- osoba jedoucí ve vlaku drážní osobní dopravy,
řič.- osoba plující na lodi,
zt- osoba používající zemědělskou techniku,
l- lyžař,
j- jezdec na koni,
k- osoba používající koňské spřežení.

I. Státní hranice s Polskou republikou

1.1

Hraniční přechody

název hraničního přechoduokruh osob podle státní příslušnostiokruh osob podle druhu dopravyprovozní doba
1.Bukovec - Jasnowicevssp,c,m,oa00.00-24.00
2.Horní Lištná - Leszna Górnavssp,c,m,oa,b00.00-24.00
3.Závada - Golkowicecr, prp,c,m,oa00.00-24.00
4.Český Těšín - Cieszynvssp,c,m,oa00.00-24.00
5.Chotěbuz - Cieszynvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
6.Český Těšín - Cieszynvssžel.00.00-24.00
7.Petrovice u Karviné -Zebrzydowicevssžel.00.00-24.00
8.Dolní Marklovice -Marklowice Górnevssp,c,m,oa00.00-24.00
9.Bohumín - Chalupkivssžel.00.00-24.00
10.Bohumín - Chalupkivssp,c,m,oa, b,n /100.00-24.00
11.Sudice - Pietraszynvssp,c,m,oa,b, n /200.00-24.00
12.Krnov - Pietrowicevssp,c,m,oa,b, n /300.00-24.00
13.Zlaté Hory - Konradówvssp,c,m,oa, b, n /300.00-24.00
14.Mikulovice - Glucholazyvssžel-n00.00-24.00
15.Mikulovice - Glucholazyvssp,c,m,oa,b, n /400.00-24.00
16.Bílý Potok - Paczkówvssp,c,m,oa, b, n /500.00-24.00
17.Dolní Lipka - Boboszówvssp,c,m,oa,b, n /300.00-24.00
18.Lichkov - Miedzylesievssžel.00.00-24.00
19.Náchod - Kudowa Slonevssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
20.Otovice - Tlumaczówvssp,c,m,oa,b00.00-24.00
21.Meziměstí - Mieroszówvssžel.00.00-24.00
22.Starostín - Golinskvssp,c,m,oa,b00.00-24.00
23.Královec - Lubawkavssžel-n00.00-24.00
24.Královec - Lubawkavssp,c,m,oa,b, n /600.00-24.00
25.Pomezní Boudy - Przelecz Okrajvssp,c,m,oa00.00-24.00
26.Harrachov - Jakuszycevssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
27.Nové Město p. Smrkem - Czerniawa Zdrójvssp,c,m,oa, b, n /300.00-24.00
28.Srbská - Miloszówcr, prp,c,5006.00-22.00
29.Habartice - Zawidówvssp,c, m,oa,b, n /300.00-24.00
30.Frýdlant v Čechách - Zawidówvssžel -n00.00-24.00
31.Kunratice - Bogatyniavssp,c,m,oa, n /300.00-24.00
32.Hrádek nad Nisou - Porajówvssp,c,m,oa00.00-24.00
33.Osoblaha -Pomorzowiczkicr, prp, c, m, oa00.00-24.00
34.Bartultovice -Trzebinavssp,c,m,oa, b, n00.00-24.00

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů s Polskou republikou:

/1 - nákladní vozidla do 15 t celkové hmotnosti,

/2 - nákladní vozidla do 201 celkové hmotnosti.

/3 - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v České republice nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,

/4 - regionální nákladní doprava - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník (Česká republika) a Vojevodství Opole (Polská republika),

/5 - nákladní vozidla do 12 t celkové hmotnosti evidovaná v České republice nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,

/6 - nákladní vozidla do 6 t užitečné hmotnosti evidovaná v České republice nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů.

I. 2

Přechody určené výhradně pro malý pohraniční styk

Na přechodech malého pohraničního styku mohou překračovat státní hranice státní občané České republiky a státní příslušníci Polské republiky za podmínek stanovených Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, ze dne 17.1.1995

název přechoduokruh osob podle druhu dopravyprovozní doba
1.Hrčava - Jaworzynka /*p,c,50,zt06.00-22.00
2.Malý Stožek - Stozekp,c,50,zt06.00-22.00
3.Beskydek - Beskidekp,c,50,zt06.00-22.00
4.Kojkovice - Puncówp,c,50,zt06.00-22.00
5.Karviná Ráj II - Kaczyce Górnep,c,m,oa,zt00.00-24.00
6.Věřňovice - Laziskap,c,50,zt06.00-22.00
7.Věřňovice - Gorzyczkip,c,50,zt06.00-22.00
8.Kopytov - Olzap,c,50,zt06.00-22.00
9.Šilheřovice - Chalupkip,c,m,oa,zt00.00-24.00
10.Hať- Rudyszwaldp,c,50,zt06.00-22.00
11.Hať- Tworkówp,c,50,zt06.00-22.00
12.Píšť- Owsiszczep,c,50,zt06.00-22.00
13.Píšť- Boleslawp,c,50,zt06.00-22.00
14.Chuchelná - Borucinp,c,50,zt06.00-22.00
15.Chuchelná - Krzanowicep,c,50,zt06.00-22.00
16.Strahovice - Krzanowicep,c,50,zt06.00-22.00
17.Třebom - Gródczankip,c,50,zt06.00-22.00
18.Třebom - Kietrzp,c,50,zt06.00-22.00
19.Rohov - Sciborzyce Wielkiep,c,50,zt06.00-22.00
20.Hněvošice - Sciborzyce Wielkiep,c,50,zt06.00-22.00
21.Opava - Pilszczp,c,50,zt06.00-22.00
22.Vávrovice - Wiechowicep,c,50,zt06.00-22.00
23.Úvalno - Bránicep,c,50,zt06.00-22.00
24.Osoblaha - Pomorzowiczkip,c,50,zt06.00-22.00
25.Bartultovice - Trzebinap,c,50,zt06.00-22.00
26.Velké Kunětice - Slawniowicep,c,50,zt06.00-22.00
27.Vidnava - Kalkówp,c,50,zt06.00-22.00
28.Bernartice - Dziewietlicep,c,50,zt06.00-22.00
29.Bílá Voda - Zloty Stokp,c,50,zt06.00-22.00
30.Travná - Lutynia /*p,c,50,zt06.00-22.00
31.Staré Město - Nowa Morawa /*p,c,50,zt06.00-22.00
32.Bartošovice v Orlických horách - Niemojów / *p,c,50,zt06.00-22.00
33.Orlické Záhoří - Mostowicep,c,50,zt06.00-22.00
34.Malá Čermná - Czermnap,c,50,zt06.00-22.00
35.Linhartovy - Lenarcicep,c,50,zt06.00-22.00

Vysvětlivka dalšího symbolu použitého v seznamu přechodů malého pohraničního styku:

/* - v uvedené lokalitě je nejen přechod určený pro malý pohraniční styk, ale současně též přechod na turistické stezce

I. 3

Přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice

Na uvedených přechodech mohou překračovat státní hranice státní občané České republiky a státní příslušníci Polské republiky, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Izraele, Japonska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spolkové republiky Německo, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA nebo Velké Británie za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne 22.11.1996

název přechodu na turistické stezceokruh osob podle druhu dopravyprovozní období a provozní doba
1.Hrčava -Jaworzynka /*p,c,l,vceloročně06.00-20.00
2.Velký Stožek - Stozekp,c,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
3.Nýdek - Wielka Czantorjap,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
4.Zlaté Hory (Biskupská kupa) -Jarnoltówek (Biskupia Kopa)p,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
5.Travná - Lutynia /*p,c,l,vceloročně06.00-22.00
6.Staré Město - Nowa Morawa /*p,c,l,vceloročně06.00-22.00
7.Vrchol Kralického Sněžníku - Snieznikpsobota a neděle 08.00-20.00
8.Horní Morava - Jodlówp,c1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
9.Mladkov (Petrovičky) - Kamienczykp,c1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
10.Bartošovice v Orlických horách -Niemojów /*p,c,lceloročně06.00-22.00
11.Masarykova chata - Zieleniecp,lceloročně08.00-20.00
12.Olešnice v Orlických horách (Čihalka) - Duszniki Zdrójp,c,l,v1.4. - 30.9. 1.10. - 31. 3.08.00-20.00 08.00-18.00
13.Česká Čermná - Brzozowicep,c,l,v1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
14.Máchovská Lhota - Ostrá Górap,c,l,v1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
15.Božanov - Radkówp,c,l,v1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
16.Janovičky - Gluszyca Gómap,c,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
17.Zdoňov - Lacznap,c,v1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
18.Petříkovice - Okreszynp,c1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
19.Žacléř - Niedomirówp,c1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00
20.Soví Sedlo (Jelenka) - Sowia Przeleczp,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 09.00-16.00
21.Luční bouda - Slaski domp,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 09.00-16.00
22.Luční bouda - Równia p.S.p,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 09.00-16.00
23.Vosecká bouda (Tvarožník) - Szrenicap1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 09.00-16.00
24.Smrk - Stóg lzerskip,l1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 09.00-16.00
25.Andělka -Lutogniewicep,c1.4. - 30.9. 1.10.- 31.3.08.00-20.00 08.00-18.00

Vysvětlivka dalšího symbolu použitého v seznamu přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice s Polskou republikou:

/* - v uvedené lokalitě je nejen přechod na turistické stezce, ale současně i přechod malého pohraničního styku.

II.

Státní hranice se Slovenskou republikou

název hraničního přechoduokruh osob podle státní příslušnostiokruh osob podle druhu dopravyprovozní doba
1.Lanžhot - Brodskévssp,c,m,oa,b, n /100.00-24.00
2.Břeclav (D 2) - Brodskévssm,oa,b,n/200.00-24.00
3.Lanžhot - Kútyvssžel.00.00-24.00
4.Hodonín - Holičvssp,c,m,oa,b, n/300.00-24.00
5.Hodonín - Holičvssžel-o, žel-n 15, žel-n /600.00-24.00
6.Sudoměřice - Skalicavssp,c,m,oa,b, n /3, n /400.00-24.00
7.Sudoměřice - Skalicavssžel-o, žel-n /600.00-24.00
8.Velká nad Veličkou - Vrbovcevssp,c,m,oa,b, n /300.00-24.00
9.Velká nad Veličkou - Vrbovcevssžel-o, žel-n /600.00-24.00
10.Strání - Moravské Lieskovévssp,c,m,oa,b, n /100.00-24.00
11.Březová - Nová Bošácavssp,c,m,oa,b, n/100.00-24.00
12.Starý Hrozenkov - Drietomavssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
13.Brumov-Bylnice - Horné Srnievssp,c,m,oa,b, n /100.00-24.00
14.Vlárský průsmyk - Horné Srnievssžel-o,žel-n /500.00-24.00
15.Nedašova Lhota - Červený Kameňvssp,c,m,oa, n /100.00-24.00
16.Střelná - Lysá pod Makytouvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
17.Horní Lideč - Lúky pod Makytouvssžel.00.00-24.00
18.Velké Karlovice - Makovvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
19.Bílá-Bumbálka - Makovvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
20.Bílá - Klokočovvssp,c,m,oa, n /100.00-24.00
21.Šance - Čadca-Milošovávssp,c,m,oa00.00-24.00
22.Mosty u Jablunkova - Svrčinovecvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
23.Mosty u Jablunkova - Čadcavssžel.00.00-24.00

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů se Slovenskou republikou:

/1 - nákladní doprava jen pro přepravu vozidly do 7 t celkové hmotnosti evidovanými v České republice a Slovenské republice, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,

/2 - jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50 km/h,

/3 - nákladní doprava jen pro přepravu vozidly evidovanými v České republice a Slovenské republice, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,

/4 - nadměrná nákladní doprava jen na povolení,

/5 - nákladní doprava omezená na dopravu ucelených vlaků s hromadnými substráty s výjimkou zboží, které podléhá rostlinolékařské nebo veterinární kontrole a přeprava souprav vlaků prázdných železničních vozů,

/6 - nákladní doprava jen mimořádně.

III.

Státní hranice s Rakouskou republikou

název hraničního přechoduokruh osob podle státní příslušnostiokruh osob podle druhu dopravyprovozní doba
1.Plešné jezero - Holzschlagcr,rak,tspod 15.4. do 31.10.
08.00-20.00
2.Ježová - Iglbachcr,rak,tsp,cod 1.4. do 31.10.
08.00-20.00
3.Koranda - st. Oswaldcr,rak,tsp,cod 1.4.do 31.10
08.00-20.00
4.Zadní Zvonková - Schönebencr,rak,tsp,c, 50od 15.4. do 2.11.
08.00-20.00
5.Přední Výtoň - Guglwaldcr,rak,tsp,c,m,oa
b /linkové autobusy
od 15.3. do 31.10.
06.00-22.00 hod
6.Studánky - Weigetschlagvssp,c, m,oa,b,n00.00-24.00
7.Dolní Dvořiště - Wullowitzvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
8.Horní Dvořiště - Summerauvssžel.00.00-24.00
9.Nové Hrady - Pyhrabruckcr,rak,tsp,c,m,oa06.00-22.00
10.České Velenice - Gmünd 2 /Bleylebenstrassecr,rak,tsp,c07.00-19.00
11.České Velenice - Gmündvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
12.České Velenice - Gmündvssžel.00.00-24.00
13.Halámky - Neu -Nagelbergvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
14.Chlum u Třeboně - Schlagcr,rak,tsp,cod 1.5 do 30.6
08.00-18.00
od 1.7 do 31. 8
08-00-20.00
od 1.9 do 15. 10
08.00- 18.00
15.Nová Bystřice - Gramettenvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
16.Slavonice - Fratrescr,rak,tsp,c,m,oa,b06.00-22.00
17.Vratěnín - Drosendorfcr,rak,tsp,c,m,oa,b06.00-22.00
18.Čížov - Hardeggcr,rak,tsp,cprovozní doba od 15.4. do 2. 11. a před 15.4. také na Bílou sobotu, Velikonoční neděli Velikonoční pondělí
- 08.00-20.00
19.Hnanice - Mitterretzbachcr,rak,ts
————
cr, sr,eu
p,c,m
———
oa
06.00-22.00
20.Šatov - Retzvssžel.00.00-24.00
21.Hatě - Kleinhaugsdorfvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
22.Hevlín - Laa an der Thayavssp, c, m, oa, b,00.00-24.00
n/do 6 t celkové hmotnostiPo-Pá 04.00-22.00
So 06.00-14.00
Ne a svátek 14.00-22.00
23.Mikulov - Drasenhofenvssp,c,m, oa,b,n00.00-24.00
24.Valtice - Schrattenbergcr,rak,ts
————
cr,sr,eu
p,c,m
———
oa
06.00-22.00
25.Poštorná - Reinthalcr,rak,ts
————
cr,sr, eu
p,c,m
———
oa
06.00-22.00
26.Břeclav - Hohenauvssžel.00.00-24.00

IV.

Státní hranice se Spolkovou republikou Německo

IV. 1

Hraniční přechody

název hraničního přechoduokruh osob podle státní příslušnostiokruh osob podle druhu dopravyprovozní doba
1.Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitavavssžel.00.00-24.00
2.Varnsdorf - Siefhennersdorfvssp,c,m,oa,b00.00-24.00
3.Rumburk - Ebersbach/Habrachticevssžel.00.00-24.00
4.Rumburk - Seifhennersdorfvssp,c,m,oa00.00-24.00
5.Jiříkov - Neugersdorfvssp,n00.00-24.00
6.Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnicevssp,c,m,oa00.00-24.00
7.Děčín - Bad Schan-dau/Lázně Žandovvssžel.00.00-24.00
8.Hřensko - Schmilkavssp,c,m,oa,b00.00-24.00
9.Hřensko - Schönavssřič. /1300.00-24.00
10.Petrovice - Bahratalvssp.c.m.oa.b00.00-24.00
11.Cínovec - Zinnwald/Cinvaldvssp,c,b/1000.00-24.00
12.Cínovec - Altenbergvssm,oa,b,n00.00-24.00
13.Moldava - Neurehefeldvssp,c,m,oa00.00-24.00
14.Hora Svatého Šebestiána - Reitzenhainvssp,c,m,oa,b,n /900.00-24.00
15.Vejprty - Bärensteinvssp,c,5000.00-24.00
16.Vejprty - Bärensteinvssžel-o00.00-24.00
17.Boží Dar - Oberwiesenthalvssp,c,m,oa,b00.00-24.00
18.Potůčky - Johanngeorgenstadtvssp,c,5000.00-24.00
19.Potůčky - Johanngeorgenstadtvssžel.00.00-24.00
20.Kraslice - Klingenthalvssp, c, m, oa, n/1400.00-24.00
21.Kraslice/Hraničná - Klingenthalvssžel-o00.00-24.00
22.Vojtanov - Schönberg/ Krásná Horavssp.c.m.oa.b.n00.00-24.00
23.Vojtanov - Bad Brambachvssžel.00.00-24.00
24.Doubrava - Bad Elstervssp,c,b/1206.00-22.00
25.Aš - Selb - Plößberg (železnice)vssžel-n00.00-24.00
26.Aš - Selbvssp,c,m,oa,b, n /800.00-24.00
27.Pomezí nad Ohří - Schirndingvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
28.Cheb - Schirndingvssžel.00.00-24.00
29.Svatý Kříž - Waldsassen /Valdsasyvssp,c,m,oa,b, n 1700.00-24.00
30.Broumov - Mähringvssp.c.m.oa.b, n /600.00-24.00
31.Pavlův Studenec - Bärnauvssp,c,50, m / 5, oa /5, b /500.00-24.00
32.Rozvadov - Waidhausvssp,c,m,oa,b, n /400.00-24.00
33.Rozvadov (dálnice) - Waidhausvssm,oa,b,n00.00-24.00
34.Železná - Eslarnvssp,c,50, m / 3, oa /300.00-24.00
35.Lísková - Waldmünchen/ Mnichov nad Lesyvssp,c,m,oa,b, n 1200.00-24.00
36.Česká Kubice - Furth im Wald/ Brod nad Lesyvssžel.00.00-24.00
37.Folmava - Furth im Wald/ Schafberg/ Brod nad Lesyvssp,c,m,oa,b,n00.00-24.00
38.Všeruby - Eschlkamvssp,c,m,oa,b,n /100.00-24.00
39.Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blutvssp,c,m,oa00.00-24.00
40.Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/Bavorská Železná Rudavssp,c,m,oa,b, n/1100.00-24.00
41.Železná Ruda - Bayerisch Eisentein/Bavorská Železná Rudavssžel-o00.00-24.00
42.Strážný - Philippsreuthvssp.cm.oa.b.n00.00-24.00
43.Stožec - Haidmühlevssp,c,501.4.-30.9.
07.00-21.00
1.10.-31.3.
07.00-19.00

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů se Spolkovou republikou Německo:

/1 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Domažlice (DO), Tachov (TC), Klatovy (KT) a Prachatice (PT) v České republice a v okresech Schwandorf (SAD), Cham (CHA), Regen (REG) a Freyung-Grafenau (FRG) ve Spolkové republice Německo,

/2 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Domažlice (DO), Tachov (TC) a Klatovy (KT) v České republice a ve svobodném městě Weiden i. d. OPf. (WEN) a v okresech Neustadt a. d. Waldnaab (NEW), Schwandorf (SAD), Cham (CHA), Regen (REG) ve Spolkové republice Německo,

/3 - pro dopravu prováděnou motocykly a osobními automobily evidovanými v okresech Tachov (TC) a Domažlice (DO) v České republice a ve svobodném městě Weiden i. d. OPf. (WEN) a v okresech Schwandorf (SAD) a Neustadt a. d. Waldnaab (NEW) ve Spolkové republice Německo,

/4 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Tachov (TC), Cheb (CH) a Domažlice (DO) v České republice a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Tirschenreuth (TIR) a Schwandorf (SAD) a ve svobodném městě Weiden i. d. OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo,

/5 - pro dopravu prováděnou motocykly, osobními automobily a autobusy evidovanými v okrese Tachov (TC) v České republice a v okresech Tirschenreuth (TIR) a Neustadt a. d. Waldnaab (NEW), včetně svobodného města Weiden i. d. OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo,

/6 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Tachov (TC), Cheb (CH) a Domažlice (DO) v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a. d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném městě Weiden i. d. OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo,

/7 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Cheb (CH), Sokolov (SO) a Tachov (TC) v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a. d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném městě Weiden i. d. OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo,

/8 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Cheb (CH), Sokolov (SO) a Tachov (TC) v České republice a v okresech Hof (HO), Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR) a ve svobodném městě Hof (HO) ve Spolkové republice Německo,

/9 - pro držitele povolení pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly evidovanými v okresech Chomutov (CV), Most (MO), Karlovy Vary (KV), Teplice (TP) a Sokolov (SO) v České republice a v okresech Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), Annaberg (ANA), Freiberg (FG), Weisseritzkreis (DW) a Aue-Schwarzenberg (ASZ) ve Spolkové republice Německo,

/10- linkový autobus Teplice - Drážďany,

/11- do 3, 5 t užitečné hmotnosti,

/12 - linková kyvadlová doprava,

/13 - osobní i nákladní doprava,

/14 - pro držitele povolení pro regionální nákladní dopravu prováděnou nákladními vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, evidovanými v okresech Karlovy Vary (KV), Sokolov(SO), Cheb (CH) v České republice a v okresech Vogtlandkreis (V), Aue-Schwarzenberg (ASZ), Annaberg (ANA) a městě Plauen (PL) ve Spolkové republice Německo.

IV. 2

Turistické stezky

Na turistických stezkách mohou překračovat státní hranice státní občané České republiky, státní příslušníci Spolkové republiky Německo a státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v České republice, ani v žádném z členských států Evropské unie, za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, ze dne 3.11.1994.

název přechodu na turistické stezceokruh osob podle druhu dopravyprovozní období a provozní doba
1.Nové Údolí /Třístoličník/ - Dreisesselpod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.10
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
2.České Žleby - Bischofsreut (Marchhäuser)p,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 07.00-21.00 hod.
od 07.00- 19.00 hod.
3.Bučina - Finsteraup,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
4.Prášily - Scheuereckp,cod 1.6. do 30.9.
od 1.10. do 15.11.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
5.Debrník - Ferdinandsthalp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
6.Železná Ruda - Bayerische Eisensteinp,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
7.Ostrý - Grosser Osserpod 1.5. do 30.9.
od 1.10. do 31.10.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
8.Fleky - Hofbergp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00-22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
9.Ovčí vrch - Hochstrassep,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
10.Pod Třemi znaky - Brombeerriegel1od 1.12. do 15.3.od 08.00- 18.00 hod.
11.Tři znaky - Drei WappenPod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
12.Čerchov - Lehmgrubenwegp,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
13.Nemanice/Lučina - Untergrafenriedp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
14.Rybník - Stadiemp,c+,l,v,j,kod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
15.Pleš - Friedrichshängp,c,l,v,j,kod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
16.Přední Zahájí - Waldheimp,c,l,v,j,kod 1.7. do 30.9.
od 1.10. do 30.11.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
od 24. 12. do 1. 1.od 08.00- 18.00 hod.
pro občany Spolkové republiky Německo k návštěvě hřbitova u obce Přední Zahájí
17.Křížový Kámen - Kreuzsteinp,c,l,vj,kod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00-22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
18.Branka - Hermannsreuthp,c,l,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
19.Žďár - Griesbachp,c,l,v,j,kod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
20.Mýtina - NeualbenreuthP>c,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
21.Starý Hrozňatov - Hatzenreuthp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00-22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
22.Libá/Dubina - Hammermühlep,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
23.Hranice - Ebmathp,c,l,v,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
24.Hranice - Bad Elster/Bärenlohp,c,v,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
25.Horní Paseky - Bad Brambachp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
26.Plesná - Bad Brambachp,c,l,vjod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
27.Luby - Wernitzgrünp,c,l,v,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
28.Bublava - Klingenthal/Aschbergp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
29.Bublava - Klingenthal /Aschberglod 1.4. do 15.4. od 1.11. do 31.3.od 07.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
30.Jelení - Wildenthalp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
31.Hřebečná/Korce - Henneberg (Oberjugel)lod 1.4. do 15.4. od 1.11. do 31.3.od 07.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
32.Potůčky - Breitenbrunn (Himmelswiese)p,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
33.Hřebečná - (Boží Dar/Hubertky) - Oberwiesenthal/Kurortlod 1.4. do 15.4. od 1.11. do 31.3.od 07.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
34.Loučná - Oberwiesenthalp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
35.Černý Potok - Jöhstadtp,cod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00 - 22.00 hod.
36.Kryštofovy Hamry - Jöhstadt (Schmalzgrube)p,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00 - 22.00 hod.
37.Brandov - Olbernhaup,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
38.Hora Sv.Kateřiny -Deutschkatharinenbergp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00 - 22.00 hod.
39.Nová Ves v Horách - Deutschneudorfp,c,l,v,jod 06.00 - 22.00 hod.
40.Český Jiřetín - Deutschgeorgenthalp,c,l,v,jod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
41.Moldava - Holzhaup,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
42.Fojtovice - Fürstenaupod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
43.Jílové/Sněžník - Rosenthalp,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
44.Dolní Žleb - Elbradweg Schönap,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
45.Hřensko - Schönap,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
46.Zadní Doubice - HinterhermsdorfPod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
47.Mikulášovice - Hinterhermsdorfp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
48.Mikulášovice (Tomášov) - Sebnitz, místní část Hertigswalde (Waidhaus)p,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00-22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
49.Mikulášovice/Tanečnice - Sebnitzpod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
50.Lobendava - Langburkersdorfp,cod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
51.Lobendava/Severní - Steinigtwolmsdorfp,cod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
52.Lipová - Sohlandp,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
53.Šluknov/Rožany - Sohlandp,cod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
54.Jiříkov - Ebersbachp,c,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
55.Dolní Podluží - Waltersdorf (Herrenwalde)p,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
56.Dolní Světlá - Waltersdorfp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
57.Dolní Světlá - Jonsdorfp,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
58.Krompach - Jonsdorfp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
59.Krompach - Oybin/Hainp,c,lod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
60.Petrovice - Lückendorfp,c,l,vod 1.4. do 30.9.
od 1.10. do 31.3.
od 06.00 - 22.00 hod.
od 08.00- 18.00 hod.
61.Hrádek nad Nisou - Hartaup,c,v,jod 06.00 - 22.00 hod.

V.

Mezinárodní letiště

V.1 Veřejná mezinárodní letiště

Název letištěprovozní doba
1.PRAHA - RUZYNĚnepřetržitá
2.OSTRAVA - MOŠNOVnepřetržitá
3.BRNO - TURANYnepřetržitá
4.KARLOVY VARYnepřetržitá
5.PARDUBICE08.00-16.00
6.LIBERECV
7.ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSÍNV
8.KLATOVYV
9.HOLEŠOVV
10.UHERSKÉ HRADIŠTĚ - KUNOVICEV
11.MNICHOVO HRADIŠTĚV
12.OLOMOUC07.00-17.00

V.2 Neveřejná mezinárodní letiště

1.VODOCHODYV
2.OTROKOVICEV
3.VYSOKÉ MYTOV
4.PŘEROVV
5.HRADEC KRÁLOVÉV
6.BENEŠOVV
7.LÍNĚ V

Vysvětlivka dalšího symbolu použitého v seznamu mezinárodních letišť:

V - provozní dobu stanovuje provozovatel mezinárodního letiště.

Přesunout nahoru