Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Částka 71/2001
Platnost od 14.06.2001
Účinnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
16 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 185/2001 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Primárním cílem novely vyhlášky je adaptace českého práva na Nařízení Rady EU. Konkrétně jsou změny plynoucí z Nařízení o ekotoxicitě promítnuty do zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vyhláška upravuje v měněné části postup pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadu HP 14 tak, aby nově korespondoval s Nařízením o ekotoxicitě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.08.2019 pod číslem 199/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh vyhlášky,kterou se stanoví kritéria,při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem,a kritéria,při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem

Vyhláška stanovuje jednoznačná kritéria jpro rozlišení bezpečné znovuzískané asfaltové směsi a uvolnění takové bezpečné znovuzískané asfaltové směsi z režimu nakládání s odpady. A dále nastavení podmínek pro výrobu nové asfaltové směsi ze bezpečné znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z režimu nakládání s odpady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.05.2019 pod číslem 130/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

Adaptace ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 45/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019
Návrh zákona o odpadech

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška reaguje na novelu zákona o odpadech. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2016 pod číslem 437/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Právní úprava ve vyhlášce představuje adaptaci na nařízení Komise.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 94/2016 Sb. s účinností od 01.04.2016
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

Cílem změny je snížení nákladů na provádění vyloučení nebezpečných vlastností, které může provádět pouze odborně způsobilá osoba a dále nastavení jednoznačného označování odpadů, které byly zařazeny jako ostatní na základě vyloučení nebezpečných vlastností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 93/2016 Sb. s účinností od 01.04.2016
Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Vyhláška představuje novou právní úpravu kolektivního plnění povinností povinných osob v oblasti pneumatik.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.10.2015 pod číslem 248/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., a zákon č. 185/2001 Sb.

Novela zákona o odpadech je reakcí na infrigementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008. Novela reaguje rovněž na podněty z další etapy aktualizace ekoauditu, které se vztahovaly k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností a k vynětí minerálních olejů ze zpětného odběru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.09.2015 pod číslem 223/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015