Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 180/2001 Sb.Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie

Částka 68/2001
Platnost od 06.06.2001
Účinnost od 06.06.2001
Zrušeno k 05.09.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. května 2001

o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., (dále jen "celní zákon"):


§ 1

Rozhoduje-li celní úřad o určení celní hodnoty dovezeného zboží podle § 70 celního zákona, použije u vybraných obuvnických výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a u vybraných výrobků kožené galanterie, uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, jednotkové ceny stanovené v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení, jestliže jsou tyto vybrané obuvnické výrobky nebo vybrané výrobky kožené galanterie dovezeny z Čínské lidové republiky, Vietnamské socialistické republiky, Hong Kongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, Turecké republiky a teritoria Tchaj-wanu.


§ 2

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím 90 dnů po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 180/2001 Sb.

Vybrané obuvnické výrobky a jejich jednotkové ceny

ČÍSLO POLOŽKY CELNÍHO SAZEBNÍKU A NÁZEV ZBOŽÍMěrná JednotkaJednotková cena
v Kč
6401Nepromokavá obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím,
přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím dřevěnými floky nebo podobným způsobem
6401 10Obuv se zabudovanou ochrannou kovovou špičkou1 pár360
6401 91Ostatní obuv - Pokrývající koleno1 pár184
6401 92Ostatní obuv - Pokrývající kotník, ne však koleno1 pár160
6401 99Ostatní obuv1 pár160
6402Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů
6402 12Sportovní obuv - Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard1 pár420
6402 19Sportovní obuv - Ostatní1 pár96
6402 20Obuv se svrškem z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy1 pár146
6402 30Ostatní obuv mající ochrannou kovovou špičku1 pár360
6402 91Ostatní obuv - Pokrývající kotník1 pár128
6402 99Obuv ostatní1 pár112
6403Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a svrškem z usně
640312Sportovní obuv - Lyžařská obuv, běžkařská a obuv pro snowboard1 pár420
6403 19Sportovní obuv - Ostatní1 pár140
6403 20Obuv s podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce1 pár168
6403 30Obuv založená na dřevěném základním dílu, která nemá stélku nebo ochrannou kovovou špičku1 pár168
6403 40Ostatní obuv mající ochrannou kovovou špičku1 pár400
6403 51Ostatní obuv se zevní podešví z usně - Pokrývající kotník1 pár320
6403 59Ostatní obuv se zevní podešví z usně - Ostatní1 pár280
6403 91Ostatní obuv - Pokrývající kotník1 pár200
6403 99Ostatní obuv - Ostatní1 pár224
6404Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a svrškem z textilních materiálů
6404 11Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů - Sportovní obuv; pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně1 pár112
6404 19Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů - Ostatní1 pár200
6404 20Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně1 pár240
6405Ostatní obuv
6405 10 Se svrškem z usně nebo kompozitní usně1 pár192
6405 20 Se svrškem z textilních materiálů1 pár48
6405 90Ostatní1 pár160

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 180/2001 Sb.

Vybrané výrobky kožené galanterie a jejich jednotkové ceny

ČÍSLO POLOŽKY CELNÍHO SAZEBNÍKU A NÁZEV ZBOŽÍ Měrná
Jednotka
Jednotková cena
v Kč
4202Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně kufříků na toaletní potřeby, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické pří stroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, kufříky na toaletní potřeby, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní brašny a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky anebo zcela nebo z části potažené těmito materiály nebo papírem
4202 11Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně kufříků na toaletní potřeby a diplomatek, aktovky, školní brašny a podobné schránky s vnějším povrchem z usně přírodní, kompozitní nebo lakové 1 kus 640
4202 12Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně kufříků na toaletní potřeby a diplomatek, aktovky, školní brašny a podobné schránky s vnějším povrchem z plastů nebo z textilních materiálů 1 kus 200
4202 19Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně kufříků na toaletní potřeby a diplomatek, aktovky, školní brašny a podobné schránky - ostatní 1 kus 200
4202 21Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez drža dla s vnějším povrchem z usně přírodní, kompozitní nebo lakové 1 kus 240
4202 22Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez drža dla s vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních ma teriálů 1 kus 120
4202 29Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez drža dla - ostatní 1 kus 80
4202 31Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce s vnějším povrchem z usně přírodní, kompozitní nebo lakové 1 kus 80
4202 32Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce s vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních materiálů 1 kus 40
4202 39Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce - ostatní 1 kus 40
4202 91Ostatní výrobky s vnějším povrchem z usně přírodní, kompo zitní nebo lakové 1 kus 120
4202 92Ostatní výrobky s vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních materiálů 1 kus Etue 24
Ostatní 80
4202 99Ostatní výrobky - ostatní 1 kus 40
Přesunout nahoru