Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/2001
Platnost od 10.01.2001
Účinnost od 10.01.2001
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 363/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb. a nařízení vlády č. 152/1999 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 8 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 15 se označují jako body 4 až 14.

2. V příloze č. 12 se na konci doplňuje nadpis "Kontrola zákazu chemických zbraní" a pod tímto nadpisem bod 17, který zní:

"17. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected V V".


Čl. II

Tato nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Přesunout nahoru