Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 58/2001
Platnost od 27.04.2001
Účinnost od 01.07.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX