Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 147/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147
Čísloč. 147/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147">
Zákon č. 147/2001 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 147/2001 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147]Zákon č. 147/2001 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 147/2001 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 147/2001 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 147/2001 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147 Zákon č. 147/2001 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 147/2001 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 147/2001 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-147


Zpět na předpis