Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/2001 Sb.Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru

Částka 51/2001
Platnost od 12.04.2001
Účinnost od 12.04.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

126

VYHLÁŠKA

Českého statistického úřadu

ze dne 27. března 2001,

kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. c) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 20b zákona:


§ 1

Do zemědělského registru se zapisují informace o fyzických a právnických osobách, které provozují zemědělskou činnost

a) na výměře obhospodařované zemědělské půdy, která činí nejméně 1 hektar,

b) na výměře půdy využívané pro pěstování speciálních zemědělských plodin (vinice, chmelnice, intenzivní sady, okrasné květiny nebo dřeviny, zelenina, kořeninové kultury, kultury léčivých rostlin, semenářské plochy, školky apod.), která činí nejméně 1500 m2,

c) na výměře půdy, na které jsou zřízeny skleníky, fóliovníky nebo pařeniště, která činí nejméně 300 m2,

d) chovem hospodářských zvířat v počtu nejméně 1 kusu skotu nebo 2 kusů prasat nebo 4 kusů ovcí nebo 4 kusů koz nebo 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků nebo 100 kusů kožešinových zvířat, nebo

e) chovem sladkovodních ryb na vodní ploše bez zřetele na její výměru.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Přesunout nahoru