Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o40/c94/2000 Sb.40. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

Částka 94/2000
Platnost od 09.10.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 7. září 2000

k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje úpravy Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (dále jen "Klasifikace CZ-COICOP"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996 (vyhlášeném v částce 2/1997 Sb.), s účinností od 1. ledna 2001. Úpravy jsou vypracovány na základě změn mezinárodního standardu, jehož aktualizovaná verze byla schválena v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů.

Přehled úprav Klasifikace CZ-COICOP je uveden v příloze k tomuto opatření.


Úpravy klasifikace je možné obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekce informačních služeb a prezentací.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.


Příloha

Úpravy Klasifikace CZ-COICOP

(Upřesnění názvů položek)

Kód platnýNázev platný
01.2.2Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy
03.1.4Čištění, opravy a půjčování oděvů
04.2.1Imputované nájemné vlastníků - nájemníků
04.4Ostatní služby související s bydlením
04.4.4Ostatní služby související s bydlením jinde neuvedené
04.5.5Tepelná energie
05.3.3Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
05.6.2Služby domácího personálu a služby pro domácnost
06Zdraví
06.1Léčiva a zdravotnické prostředky
06.1.3Léčebné a protetické prostředky
06.2.3Ambulantní zdravotní péče ostatní
09Rekreace a kultura
10Vzdělávání
10.1Preprimární a primární vzdělávání
10.1.0Preprimární a primární vzdělávání
10.2Sekundární vzdělávání
10.2.0Sekundární vzdělávání
10.3Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
10.3.0Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
10.4Terciární vzdělávání
10.4.0Terciární vzdělávání
10.5Vzdělávání nedefinované podle úrovně
10.5.0Vzdělávání nedefinované podle úrovně
11Stravování a ubytování
11.1.1Restaurace, kavárny a podobná zařízení
12Ostatní zboží a služby
12.3Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
12.3.2Ostatní osobní potřeby a doplňky
13.1Bydlení
13.1.0Bydlení
13.2Zdraví
13.2.3Léčebné a protetické prostředky
13.2.6Ambulantní zdravotní péče ostatní
13.2.8Ostatní zdravotnické služby
13.4.1Preprimární a primární vzdělávání
13.4.2Sekundární vzdělávání
13.4.3Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
13.4.4Terciární vzdělávání
13.4.5Vzdělávání nedefinované podle úrovně
13.4.6Ostatní vzdělávací služby
13.6.1Náboženství
13.6.2Politické strany, odborové a profesní organizace
14Výdaje vládních institucí na individuální spotřebu
14.1Bydlení
14.1.0Bydlení
14.2Zdraví
14.2.3Léčebné a protetické prostředky
14.2.6Ambulantní zdravotní péče ostatní
14.4.1Preprimární a primární vzdělávání
14.4.2Sekundární vzdělávání
14.4.3Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
14.4.4Terciární vzdělávání
14.4.5Vzdělávání nedefinované podle úrovně
Přesunout nahoru