Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o39/c94/2000 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Částka 94/2000
Platnost od 09.10.2000
Účinnost od 09.10.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

39

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 27. září 2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


Článek 2

Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:

a) kód "8001", je-li výrobcem uvedeného zboží Kali und Salz, GmbH, se sídlem v Kasselu, SRN,

b) kód "8002", je-li výrobcem uvedeného zboží subjekt mající sídlo v některé ze zemí EU jiný než uvedený v písmenu a).


Článek 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k opatření č. 39/2000 Sb.

Část A

Nové doplňkové kódy

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
MJPopis zboží
1234
2501 00 9110UNSKamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 9120UNSKamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 9130UNSKamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 9140UNSVakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm
2501 00 9190UNSOstatní

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
2804 70 00
2804 70 00
11
90
UNS
UNS
Fosfor bílý
Ostatní
2812 90 0040UNSBromid boritý

Organické chemikálie

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
2922 42 0011UNSReakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3-diamin
2922 43 00
2922 43 00
10
90
UNS
UNS
Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)
Ostatní
2930 90 7050UNSDemetion, směs izomerů (CAS 8065-62-1)
2931 00 9532UNSOrganické sloučeniny cínu (CAS 813-19-4; CAS 4808-30-4;
CAS 56573-85-4; CAS 688-73-3; CAS 1461-22-9)
2933 32 00
2933 32 00
10
90
UNS
UNS
Piperidin (hexahydropyridin)
Ostatní

Různé chemické výrobky

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
3811 90 00
3811 90 00
3811 90 00
10
20
90
UNS
UNS
UNS
Určené na aditiva pro benzinová paliva
Určené na aditiva pro paliva jiná než benzinová
Ostatní

Část B

Doplňkové kódy s novým textem a původním označením

Organické chemikálie

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
2908 90 0011UNSDinitrofenol
2926 90 9923UNSMalononitril

Farmaceutické výrobky

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
3002 10 9110UNSHemoglobin, pouze z lidské krve

Různé chemické výrobky

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
3824 90 9512UNSMethylester řepkové oleje

Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
1234
6309 00 0001UNSPoužité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6101)
Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty Gine než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6103)
6309 00 0002UNSPoužité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6102)
Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6104)
6309 00 0005UNSPoužité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (číslo HS 6111)
Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel HS 5903, 5906, 5907 (číslo HS 6113)
Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (číslo HS 6114)
Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (číslo HS 6115)
Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů pletené nebo háčkované (číslo HS 6116)
Použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (číslo HS 6117]
6309 00 0006UNSPoužité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6201)
Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6203)
6309 00 0007UNSPoužité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6202)
Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6204)
6309 00 0009UNSPoužité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (čísla HS 6209-6217)
Použité přikrývky (číslo HS 6301)
Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (číslo HS 6302)
Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie (číslo HS 6303)
Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (číslo HS 6304)
Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií apod. (číslo HS 6308)

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
8418 69 9910NARTepelná čerpadla jiná než absorpční tepelná čerpadla podpoložky 8418 69 91

Část C

Zrušené doplňkové kódy

Organické chemikálie

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódMJPopis zboží
1234
2914 3100
2914 31 00
10
90
UNS
UNS
1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)
Ostatní
2922 42 0010UNSKyselina glutamová

Příloha č. 2 k opatření č. 39/2000 Sb.

Seznam zboží, na něž se ukládá konečné antidumpingové clo1)

Kód celního sazebníku Dopl. kód Popis zboží
1 2 4
2501 00 91 10 Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 91 20 Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 91 30 Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 91 40 Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm

1) Rozhodnutí MPO zveřejněné v Obchodním věstníku č. 41 ze dne 11. října 2000, ročník IX.

Poznámky pod čarou

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.

Přesunout nahoru