Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o35/c89/2000 Sb.35. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu

Částka 89/2000
Platnost od 20.09.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

35
OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 9. srpna 2000 k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu CZ-COPNI


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, oznamuje vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "Klasifikace CZ-COPNI"), kterou Český statistický úřad zavádí s účinností od 1. ledna 2001. Klasifikace CZ-COPNI je zpracována na bázi mezinárodního standardu COPNI, jehož aktualizovaná verze byla schválena v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů. COPNI je nedílnou součástí Systému národních účtů (SNA) z roku 1993. Vydávaná klasifikace je národní verzí, která bude označována CZ-COPNI(99). Číslo 99 za CZ-COPNI znamená poslední dvojčíslí roku vydání COPNI, tj. verze 1999, podle kterého byla národní verze zpracována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COPNI a následné aktualizace národní verze se bude měnit poslední dvojčíslí CZ-COPNI.

Klasifikace CZ-COPNI je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

Předmětem klasifikace CZ-COPNI je třídění služeb, resp. výdajů jednotlivých neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) podle účelu. Klasifikace CZ-COPNI(99) obsahuje kromě metodické a systematické části také vysvětlivky až do hloubky 4. místa, tj. třídy klasifikace.


Klasifikaci CZ-COPNI(99) vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., 760 01 Zlín. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekci informačních služeb - je k dispozici i na disketě.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Přesunout nahoru